De ce ar trebui să vă externalizați declarația privind serviciile europene? - ASD

Simplificați dezvoltarea internațională

A Fi chemat de un expert

Contact Top Bar
 • Prima pagină
 • De ce ar trebui să vă externalizați declarația privind serviciile europene?
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GROUP > SERVICII > De ce ar trebui să vă externalizați declarația privind serviciile europene?

De ce ar trebui să vă externalizați declarația privind serviciile europene?

Choisissez votre pays
de destination

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la déclaration d’échanges de bien? Vous avez une demande personnalisée ?

CE POATE ASD GROUP SĂ FACĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

Externalizarea INTRASTAT vă oferă avantaje deloc neglijabile în termeni de timp, bani și liniște, pentru dumneavoastră și angajații dumneavoastră.

Cunoscând avantajele externalizării INTRASTAT nu vă rămâne decât să alegeți un partener strategic și de încredere care să vă susțină în demersurile necesare.

Grație unei experiențe dobândite în cei peste 20 de ani de activitate, ASD Group se ocupă de toate declarațiile dumneavoastră și vă susține în demersurile declarative și operaționale pe termen lung.

 • Completare, VerificareCompletarea, verificarea și depunerea declarațiilor DEB, DES și INTRASTAT
 • Analiză șI controlAnaliză și control în detaliu a întregului flux de facturare
 • Control si verificareControlul și verificarea conformității facturilor cu nomenclatoarele vamale
 • Nomenclatoare vamaleCercetarea și verificarea nomenclatoarelor vamale
 • AsistențăAsistență în caz de control administrativ sau vamal
 • FormareOrganizarea de sesiuni de formare asupra INTRASTAT utile pentru colaboratorii dumneavoastră

DEFINIREA DECLARAȚIEI PRIVIND SERVICIILE EUROPENE

ASD administrarea imaginilor

Declarația privind serviciile europene (DSE) a fost o cerință din luna ianuarie 2010 pentru întreprinderile franceze care furnizează servicii companiilor cu sediul în alte țări membre ale Uniunii Europene. Declarația privind serviciile europene enumeră toate tranzacțiile efectuate și trebuie depusă la Departamentul Vamal, pentru a putea controla impozitarea TVA-ului pentru furnizarea de servicii intracomunitare.

DECLARAȚIA PRIVIND SERVICIILE EUROPENE: PUNCTE CHEIE

În prezent, atunci când o companie franceză supusă TVA furnizează servicii intracomunitare, aceasta trebuie să completeze o declarație privind serviciile europene (DSE). Spre deosebire de Declarația privind comerțul cu bunuri (DEB), nu există o sumă minimă până la care nu este necesar să se efectueze DSE: atunci când serviciul oferit are caracter intracomunitar, trebuie să fie pregătită o DSE de la primul euro.

Autoritatea vamală este responsabilă de partea tehnică a declarației privind serviciile europene (de exemplu, depunerea online), în timp ce Direcția Generală de Finanțe Publice (DGFP) gestionează toate chestiunile de reglementare (de exemplu, asistența pentru dosare fiscale online, natura și locul furnizării serviciilor în cauză, îndrumare, noțiunea de persoană impozabilă sau de entitate impozabilă, locul de desfășurare a activității și sediul permanent etc.).

Subcontractarea DSE către experți vă permite să beneficiați de un serviciu complet, profesional și eficient, care să respecte în totalitate regulamentele actuale și termenul de depunere a declarațiilor.

PUNCTE DE REȚINUT

ASD reprezentarea hărții mondiale
 • Declarația privind serviciile europene trebuie depusă la Departamentul Vamal
 • Pot fi impuse pedepsele juridice semnificative în cazul nedepunerii DSE, cu amenzi de până la 150.000 € pe lună pentru nedepunerea unei declarații
 • Companiile au dreptul legal de a utiliza contractanți externi pentru a gestiona DEB/DSE/Intrastat în numele lor
 • DEB și DSE sunt două declarații separate. DSE devine obligatorie în urma primei prestări de servicii.

Căutări legate de Declarația privind serviciul european

Acceptat, administrare fiscală, cod general, număr TVA, impozit, cota TVA, teritorialitate, scutire de TVA, deducere, scutire, TVA, cod fiscal general, declarativ, scutit, taxă pe valoarea adăugată, taxă inversă, Franța declarație de TVA.

Form service

Contactez nos experts

Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres ?
Contactez-nous et nos experts vous répondront rapidement.

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Contactez nos experts