ДДС и електронната търговия - никога не е твърде късно да бъде приведено в съответствие!

Опростете развитието си в международен план

  • Начало
  • ДДС и електронната търговия – никога не е твърде късно да бъде приведено в съответствие!
Demandez votre remboursement
de tva 2018 !
Date limite au 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE et vous avez effectué des
achats dans un État membre de l'UE !
Vous pouvez peut être en obtenir le remboursement

ДДС и електронната търговия – никога не е твърде късно да бъде приведено в съответствие!

Благодарение на появата и разпространението на MarketPlaces, търговията чрез интернет става все по-лесна.

Въпреки това, разпоредбите свързани с ДДС, които касаят електронните търговци, все още са много сложни: независимо дали се прилагат или не схемата за продажби от разстояние, праговете на оценяване, методите на фактуриране, задълженията свързани с Интрастат и др.

Не са малко фирмите, които откриват съвсем добросъвестно, а понякога и няколко години след началото на дейността си, че не са в съответствие със закона, като по този начин са изложени на риск от допълнително задължение по ДДС. 

Електронната търговия и рискът от корекция на данъчните задължения по отношение на ДДС

Поради системната комуникация между данъчните органи на държавите-членки и публичността на информацията свързана с продажбите на предприятията за електронна търговия този риск от допълнително задължение по ДДС е напълно реален и не бива да се подценява. 

В допълнение към размера на коригирания ДДС, съществуват различни допълнителни такси, глоби и забавяния, които лесно могат да застрашат оцеляването на дружеството. Често обаче е възможно това да бъде избегнато, при условие, че дружеството доброволно бъде приведено в съответствие.

С цел да се елиминира рискът от възстановяване при по-ниска стойност, ASD GROUP предлага пълно обслужване за уреждане на ДДС, предназначено за предприятията за електронна търговия.

Услугата за уреждане на ДДС на едно гише, предлагана от ASD GROUP

Благодарение на своя експертен опит в областта на електронната търговия, ASD GROUP ще Ви съдейства на всички етапи от процеса на уреждане:

  • Преглед на задълженията Ви по ДДС и Интрастат;
  • Оценка на риска;
  • Регистрации по ДДС; 
  • Подаване на Декларация по ДДС и Интрастат;
  • Връзка с местните власти;
  • Възстановяване на неправомерно платен ДДС;
  • и др.

Благодарение на присъствието си във всички държави-членки на Европейския съюз, ASD GROUP Ви позволява изцяло да урегулирате състоянието си, независимо от страната, в която е необходимо това да бъде извършено. 

По този начин ASD GROUP се явява единствената ви точка за контакт и привилегирован посредник с чуждестранните данъчни администрации.

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pakar kami siap membantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询