Logo-ASD_noir

ДДС и електронната търговия – никога не е твърде късно да бъде приведено в съответствие!

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Актуализирано на:

Благодарение на появата и разпространението на MarketPlaces, търговията чрез интернет става все по-лесна.

Въпреки това, разпоредбите свързани с ДДС, които касаят електронните търговци, все още са много сложни: независимо дали се прилагат или не схемата за продажби от разстояние, праговете на оценяване, методите на фактуриране, задълженията свързани с Интрастат и др.

Не са малко фирмите, които откриват съвсем добросъвестно, а понякога и няколко години след началото на дейността си, че не са в съответствие със закона, като по този начин са изложени на риск от допълнително задължение по ДДС. 

Електронната търговия и рискът от корекция на данъчните задължения по отношение на ДДС

Поради системната комуникация между данъчните органи на държавите-членки и публичността на информацията свързана с продажбите на предприятията за електронна търговия този риск от допълнително задължение по ДДС е напълно реален и не бива да се подценява. 

В допълнение към размера на коригирания ДДС, съществуват различни допълнителни такси, глоби и забавяния, които лесно могат да застрашат оцеляването на дружеството. Често обаче е възможно това да бъде избегнато, при условие, че дружеството доброволно бъде приведено в съответствие.

С цел да се елиминира рискът от възстановяване при по-ниска стойност, ASD GROUP предлага пълно обслужване за уреждане на ДДС, предназначено за предприятията за електронна търговия.

Услугата за уреждане на ДДС на едно гише, предлагана от ASD GROUP

Благодарение на своя експертен опит в областта на електронната търговия, ASD GROUP ще Ви съдейства на всички етапи от процеса на уреждане:

  • Преглед на задълженията Ви по ДДС и Интрастат;
  • Оценка на риска;
  • Регистрации по ДДС; 
  • Подаване на Декларация по ДДС и Интрастат;
  • Връзка с местните власти;
  • Възстановяване на неправомерно платен ДДС;
  • и др.

Благодарение на присъствието си във всички държави-членки на Европейския съюз, ASD GROUP Ви позволява изцяло да урегулирате състоянието си, независимо от страната, в която е необходимо това да бъде извършено. 

По този начин ASD GROUP се явява единствената ви точка за контакт и привилегирован посредник с чуждестранните данъчни администрации.

Може да се интересувате от тези статии

ASD станция

Социално представителство и решения за платежната ведомост на местно ниво в САЩ и Канада

Социалното представителство позволява на дадена фирма да възложи на външен изпълнител управлението на човешките ресурси за служител, пребиваващ в Съединените щати или Канада. Тази услуга

Европейската Комисия приканва фирмите да се подготвят за „труден Брекзит”

На 11 септември 2018г. Европейската Комисия издаде съобщение, в което посочва, че поради значителната несигурност относно съдържанието на едно евентуално споразумение за оттегляне между Европейския