Как да възстановим данъка върху вътрешното потребление на енергийни продукти TICPE (бивш TIPP)? | ASD

Опростете развитието си в международен план

 • Начало
 • Как да възстановим данъка върху вътрешното потребление на енергийни продукти TICPE (бивш TIPP)?

ASD GROUP > YСЛУГИ > Как да възстановим данъка върху вътрешното потребление на енергийни продукти TICPE (бивш TIPP)?

Как да възстановим данъка върху вътрешното потребление на енергийни продукти TICPE (бивш TIPP)?

Choisissez votre pays
de destination

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la déclaration d’échanges de bien? Vous avez une demande personnalisée ?

ТОВА, КОЕТО ASD GROUP МОЖЕ ДА НАПРАВИ ЗА ВАС

ASD Group подава искания за възстановяване на гориво, закупено във Франция, за много френски и чуждестранни транспортни дружества и извършва всички стъпки по заявлението от А до Я, като Ви подпомага, докато получите възстановяване на данъка.

 • Спазване на процедурните изискванияТрябва да се спазват формулярите и процедурите, специфични за TICPE
 • Проверка на документиНашите екипи анализират и проверяват всички Ваши фактури, за да се уверят, че са в съответствие с изискванията
 • Съдействие от а до яНие можем да Ви съдействаме на всички етапи от заявлението

ДЕФИНИЦИЯ НА ВЪТРЕШЕН ДАНЪК ВЪРХУ КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ

Всички дружества, установени в Европейския съюз, които използват транспортни средства от 7.5 тона или повече в сектора на товарния транспорт, могат да кандидатстват за частично възстановяване на данъка върху вътрешното потребление на енергийни продукти (TICPE, предишен TIPP ), въз основа на тяхното потребление.

ИНФОРМИРАНОСТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК TICPE

Данъкът върху вътрешното потребление на енергийни продукти е данък върху петролните продукти и енергийните продукти, предвиден в законодателството на Общността чрез Директива 2003/96/ЕО и във френското законодателството чрез член 265 от Митническия кодекс.

Тази такса, събирана от държавата, се изчислява в зависимост от продадените обеми (а не от продажната цена). Размерът на данъка се определя на база произведена единица. Той се определя всяка година от финансовия закон и варира от година на година.

Членове 265е и 265ж от Митническия кодекс позволяват на отговарящите на условията предприятия, по-специално на тези, които използват пътни превозни средства за превоз на стоки, да се ползват при определени условия от частично възстановяване на този данък.

Имате ли пътни превозни средства най-малко 7,5 тона, предназначени за превоз на стоки? ASD Group може да извърши от Ваше име процедурите за частичното възстановяване на този данък върху потреблението на гориво, закупено във Франция.

Ето на какви условия трябва да отговаряте:

Кои са стъпките за подаване на заявление за възстановяване на данъка върху вътрешното потребление на енергийни продукти (TICPE)?

Кои дружества могат да подадат заявление?

 • Частно или публично дружество, подчинено на търговското право
 • Дружеството трябва да бъде установено на територията на Европейския съюз
 • Превозното средство трябва да се използва изключително за сухопътен превоз на стоки
 • Дружеството трябва да е собственик на превозното средство или наемател с договор за наем или лизинг за период по-голям от 2 години

За кои превозни средства се отнася?

 • Превозно средство най-малко 7,5 тона (Допустимо общо тегло при натоварване или Допустимо общо тегло в свидетелството за регистрация)
 • Превозно средство, регистрирано в държава-членка на Европейската общност
 • Превозно средство с разрешение за движение по пътищата
 • Превозно средство, предназначено за превоз на стоки, което е екипирано с оборудване като самосвал, ремарке, платформа, цистерна или закрепване за контейнер.

Гориво, за което се полага възстановяване,

 • закупено и фактурирано във Франция
 • използвано през шестте месеца, през които е подадено заявлението
 • за всички пътувания в ЕС, както и в трети държави

Запомнете:

 • Данък върху замърсяващите продукти
 • TICPE заменя от 2011 г. TIPP
 • Данъкът се изчислява на базата на обема, а не на цената
 • възстановяването се изчислява според регионални или единни ставки
Form service

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

Бихте ли желали да научите повече за нашите предложения?
Свържете се с наши експерти и те ще Ви отговарят в най-кратък срок.

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ ASD

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Copyright © ASD Group 2019 - All right reserved - Sitemap

Contactez nos experts