Spojené království: Konec přechodného období pro vývozce z EU Více informací (v angličtině)
Search
Close this search box.

ASD GROUP > DAŇOVÉ SLUŽBY > VRACENÍ DPH NA ZÁKLADĚ 9. SMĚRNICE

Vracení DPH v rámci EU daňovým subjektům usazeným v Evropské unii – 9. směrnice

Jak mohou daňové subjekty usazené v Evropské unii získat zpět DPH z plnění v jiném členském státě EU?

REMBOURSEMENTTVA

Na vrácení zahraniční DPH máte nárok

Evropské daňové subjekty mají nárok na vracení DPH zaplacené v členských státech EU, v nichž nejsou usazené.

Vrácení zahraniční DPH je nicméně možné, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

Jaký je postup?

Způsoby podávání žádostí o vrácení DPH na základě postupu tzv. 9. směrnice týkající se vrácení DPH jsou ve všech členských státech EU stejné, s výjimkou minimálních částek pro vrácení DPH a výdajů, u kterých je možné vrátit daň, tyto podmínky jsou v každé zemi jiné.

Období, během nichž lze o vrácení DPH žádat

Maximálně 1 kalendářní rok

Minimálně 3 měsíce

Minimální vratné částky DPH Mění se podle země
Mezní termín pro podávání žádosti 30. září roku následujícího po období vrácení DPH
Lhůta pro prošetření žádosti Maximálně 4 měsíce (v případě žádosti o další informace se prodlužuje na 6 až 8 měsíců)
Předkládané dokumenty Kopie faktur a celních dokumentů uvádějících DPH
Způsobilé výdaje k proplacení Mění se podle země

Jak podat žádost o vrácení DPH?

Žádosti daňových subjektů ze zemí EU o vrácení DPH se podávají prostřednictvím elektronického portálu.

Každá země EU vyvinula svůj vlastní portál a usazené daňové subjekty musí své žádosti povinně podávat prostřednictvím portálu země, v níž jsou usazeny, včetně všech žádostí o vrácení DPH zaplacené v ostatních členských státech Evropské unie.

Všechny žádosti o vrácení zahraniční DPH se musí podávat prostřednictvím tohoto portálu bez ohledu na to, ve kterém členském státě byla DPH zaplacena. Členský stát, ve kterém je daňový subjekt usazen, tak zajišťuje spojení mezi daňovými subjekty a členskými státy, v nichž k vracení DPH dochází.

UPOZORNĚNÍ: Podání žádosti prostřednictvím portálu nezaručuje vrácení DPH.

Portál představuje pouze způsob předání žádosti. Správní orgány země, kde je daňový subjekt usazen, se v žádném případě nepodílejí na zpracování žádosti o vrácení DPH. Po předání se žádost o vrácení DPH řídí pokyny orgánů daňové správy země, v níž byla DPH zaplacena.

Země, která žádost zpracovává, zasílá žádosti o dodatečné informace elektronicky ve svém úředním jazyce. Daňový subjekt má jeden měsíc na odpověď na žádost o informace v jazyce země, ve které žádá o vrácení DPH, jinak je žádost zamítnuta.

Je tedy důležité věnovat odpovědi na žádost zvláštní pozornost.

 

Příklad:

V průběhu roku 2019 zaplatil daňový subjekt usazený ve Francii DPH ve Španělsku a v Itálii, aniž by tam uskutečnil operaci, která by vedla k povinnosti se k DPH registrovat.

Za účelem vrácení DPH ze Španělska a z Itálie se musí francouzský daňový subjekt do 30. září 2020 přihlásit na elektronický portál provozovaný francouzskými orgány daňové správy a vyplnit dva formuláře žádosti o vrácení daně, jeden pro Španělsko a druhý pro Itálii, a tyto formuláře pak budou předány k analýze orgánům daňové správy Španělska a Itálie.

Pokud budou orgány daňové správy Španělska a Itálie potřebovat dodatečné informace (jedná-li se o úplně první žádost o vrácení DPH, bývají žádosti o dodatečné informace takřka pravidlem), své dotazy pošlou elektronicky francouzskému daňovému subjektu v příslušném jazyce, tedy ve španělštině a v italštině.

Francouzský daňový subjekt bude mít 30 dní na zaslání samostatných odpovědí španělskému a italskému orgánu, a to ve španělštině a v italštině.

Zvolit si ASD znamená zvolit si jistotu.

Vrácení DPH zaplacené v rámci Společenství může být pro daňový subjekt usazený v jiném členském státě EU složité a časově náročné.

Je nezbytná hlubší analýza obchodní činnosti společnosti a všech dokladů, na kterých je vyčíslena DPH k vrácení, s ohledem na místní předpisy, aby bylo možné určit, zda jsou splněny všechny podmínky k vrácení DPH. V případě chyby daňový subjekt o zaplacenou DPH nenávratně přijde (může pouze podat opravný prostředek ke správnímu soudu).

Proto je volba daňového zmocněnce rozhodujícím faktorem pro úspěch a rychlost podání žádosti o vrácení DPH.

ASD GROUP má 20 let zkušeností s vracením DPH, síť poboček ve všech 27 členských státech Evropské unie a tým daňových odborníků s dokonalými znalostmi místních právních předpisů.

Zvolit si ASD GROUP znamená mít jediného partnera, který se postará o všechny fáze vaší žádosti o vrácení DPH

1.

Audit toků a posouzení výdajů, u kterých lze vrátit daň;

2.

Kontrolu dokladů k výdajům;

3.

Přípravu a podání žádosti;

4.

Průběžné sledování případu u místní finanční správy a reakce na případné žádosti o poskytnutí doplňujících informací;

5.

Vyplacení vrácené částky.

ASD je také volbou pokroku

Transformace a digitalizace v oblasti DPH se rozšiřují.

Aby ASD čelila výzvám v oblasti elektronické správy daní, investovala do rozvoje platforem pro on-line služby, které usnadňují správu povinností a výměnu informací mezi plátci a daňovou správou.

Výhody ASD: Proč se obrátit právě na ASD group?

Doplňkové služby

Kontaktujte naše odborníky

Rádi byste se o našich službách dozvěděli více?
Odpovíme vám, co nejrychleji to bude možné.
Mini contact
Tento web je chráněn pomocí Google ReCAPTCHA a platí pro něj zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.