Logo-ASD_noir
ASD GROUP > ONZE DIENSTEN IN POLEN > INTRASTAT IN POLEN

Intrastat in Polen

Wat is een Intrastat-aangifte?

Bedrijven die in een lidstaat van de Europese Unie staan ingeschreven of zijn gevestigd en intracommunautaire handel drijven, ongeacht of het om invoer of uitvoer gaat, zijn onderhevig aan Intrastat, als ze de in hun land geldende drempels overschrijden, dat wil zeggen het inkoop- of verkoopbedrag van deze in de Europese interne markt gerealiseerde transacties.

De Intrastat-aangiftes worden gecontroleerd door de statistische instanties. De Intrastat-aangiftes dienen maandelijks te worden ingediend volgens de kalender die door de douanediensten van ieder land wordt bepaald.

Intrastat in Polen: specifieke informatie

Ieder jaar wordt er een kalender met alle uiterste inleverdata gepubliceerd door de “Izba celna w szczecinie”, de Poolse douanedienst. De Poolse Intrastat-aangiftes dienen te worden ingediend zodra het bedrag van de intracommunautaire transacties de drempel overschrijdt die door het douanewetboek Intrastat is vastgelegd.

Als de drempel van intracommunautaire uitvoer of invoer gedurende het lopende jaar wordt overschreden dient een Intrastat-aangifte te worden ingediend in de maand van de overschrijding.

Het niet in de gaten houden van zijn invoer (Handelsverkeer van een Europese lidstaat naar Polen) of zijn uitvoer (Handelsverkeer van Polen naar een andere Europese lidstaat) kan leiden tot sancties en boetes.

Voor de ASD Group kiezen is voor veiligheid en eenvoud kiezen

U bent opgaveplichtig voor Intrastat in Polen? Stuur tijdig per post of per email uw facturen naar de ASD Group, of deponeer ze op onze beveiligde servers en uw Intrastat-aangifte wordt voor u gedaan.

De ASD Group garandeert uw gemoedsrust

Wij zorgen voor alles en garanderen zowel de juiste overdracht van de gegevens als de contacten met de Poolse douanedienst.

De ASD Group is een bedrijf dat zich aan uw behoeften aanpast

De overdracht van gegevens, het interventieniveau, u mag zelf kiezen, afhankelijk van uw mogelijkheden om de gegevens te verstrekken.

Technische informatie

Neem contact op met onze experts

Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres ?
Wij beloven U op een zo kort mogelijke termijn antwoord te geven.
Mini contact
Deze website is beschermd met reCAPTCHA, zie hiervoor de privacyverklaring en servicevoorwaarden van Google.