Komisja Europejska zachęca spółki do przygotowania się na „twardy brexit”.

Uprość swój rozwój międzynarodowy

  • Strona główna
  • Komisja Europejska zachęca spółki do przygotowania się na „twardy brexit”.
Préparez-vous au Brexit !
Votre entreprise est concernée par le Brexit ?
Vous aimeriez avoir plus d'informations à ce sujet ?

Komisja Europejska zachęca spółki do przygotowania się na „twardy brexit”.

11 września 2018 Komisja Europejska wydała obwieszczenie, w którym stwierdza, że ze względu na wiele niepewności dotyczących zawartości ostatecznego porozumienia pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską dotyczącego opuszczenia jej struktur firmy muszą rozważyć możliwość, że z dniem 30 marca 2019 r. Wielka Brytania stanie się państwem trzecim względem unijnych zasad dotyczących podatku VAT oraz przepisów celnych i powinny przygotować się na konsekwencje takiego stanu rzeczy.

Obsługa opodatkowania podatkiem VAT surowców, towarów i usług oferowanych za granicą

Firmy powinny zapoznać się z procedurami celnymi dotyczącymi importu i eksportu oraz z formalnościami, których należy dopełnić względem Wielkiej Brytanii po 30 marca 2019. Co więcej, firmy powinny zadbać o to, by być w stanie dostarczyć wszelkie wymagane dokumenty dotyczące ich dostaw do oraz zakupów dokonywanych w Wielkiej Brytanii w okresie do dnia 29 marca 2019 włącznie.
Podatnicy z siedzibą w Wielkiej Brytanii powinni zweryfikować, czy usługi dostarczane przez nich na terenie Unii Europejskiej zostaną po 30 marca 2019 objęte nowymi zasadami zobowiązującymi podmioty do odprowadzania podatku.

Procedura MOSS (Mini One-Stop Shop) w Unii Europejskiej dla usług cyfrowych B2C (Business to Consumer)

Obwieszczenie Komisji zawiera instrukcje dotyczące ubiegania się o zwrot VAT z wykorzystaniem procedury MOSS oraz wyjaśnienie przypadków, w których wymagana będzie zmiana identyfikacji z dniem 30 marca 2019.

Wnioski o zwrot podatku VAT

Podatnicy mający siedzibę w Unii Europejskiej, ubiegający się o zwrot podatku VAT z Wielkiej Brytanii, muszą zadbać o to, by złożyć wniosek o zwrot dopóki Wielka Brytania jest wciąż krajem należącym do UE, ponieważ nie ma pewności co do przyszłych zasad przyznawania zwrotów podatku VAT w Wielkiej Brytanii.
Począwszy od 30 marca 2019, podatnicy mający siedzibę w Wielkiej Brytanii będą musieli składać wniosek o zwrot podatku VAT zgodnie z procedurą takiego zwrotu dla podatników mających siedzibę poza Unią Europejską. Proces ten może wymagać wyznaczenia przedstawiciela ds. podatkowych w celu uzyskania zwrotu.

Prosimy skontaktować się z firmą ASD w przypadku konieczności uzyskania pomocy w przygotowaniu do nowych obowiązków związanych z podatkiem VAT.

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pakar kami siap membantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询