Komisja Europejska zachęca spółki do przygotowania się na „twardy brexit”.

Aktualizacja:

Temps de lecture : 2 minutes

11 września 2018 Komisja Europejska wydała obwieszczenie, w którym stwierdza, że ze względu na wiele niepewności dotyczących zawartości ostatecznego porozumienia pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską dotyczącego opuszczenia jej struktur firmy muszą rozważyć możliwość, że z dniem 30 marca 2019 r. Wielka Brytania stanie się państwem trzecim względem unijnych zasad dotyczących podatku VAT oraz przepisów celnych i powinny przygotować się na konsekwencje takiego stanu rzeczy.

Obsługa opodatkowania podatkiem VAT surowców, towarów i usług oferowanych za granicą

Firmy powinny zapoznać się z procedurami celnymi dotyczącymi importu i eksportu oraz z formalnościami, których należy dopełnić względem Wielkiej Brytanii po 30 marca 2019. Co więcej, firmy powinny zadbać o to, by być w stanie dostarczyć wszelkie wymagane dokumenty dotyczące ich dostaw do oraz zakupów dokonywanych w Wielkiej Brytanii w okresie do dnia 29 marca 2019 włącznie.
Podatnicy z siedzibą w Wielkiej Brytanii powinni zweryfikować, czy usługi dostarczane przez nich na terenie Unii Europejskiej zostaną po 30 marca 2019 objęte nowymi zasadami zobowiązującymi podmioty do odprowadzania podatku.

Procedura MOSS (Mini One-Stop Shop) w Unii Europejskiej dla usług cyfrowych B2C (Business to Consumer)

Obwieszczenie Komisji zawiera instrukcje dotyczące ubiegania się o zwrot VAT z wykorzystaniem procedury MOSS oraz wyjaśnienie przypadków, w których wymagana będzie zmiana identyfikacji z dniem 30 marca 2019.

Wnioski o zwrot podatku VAT

Podatnicy mający siedzibę w Unii Europejskiej, ubiegający się o zwrot podatku VAT z Wielkiej Brytanii, muszą zadbać o to, by złożyć wniosek o zwrot dopóki Wielka Brytania jest wciąż krajem należącym do UE, ponieważ nie ma pewności co do przyszłych zasad przyznawania zwrotów podatku VAT w Wielkiej Brytanii.
Począwszy od 30 marca 2019, podatnicy mający siedzibę w Wielkiej Brytanii będą musieli składać wniosek o zwrot podatku VAT zgodnie z procedurą takiego zwrotu dla podatników mających siedzibę poza Unią Europejską. Proces ten może wymagać wyznaczenia przedstawiciela ds. podatkowych w celu uzyskania zwrotu.

Prosimy skontaktować się z firmą ASD w przypadku konieczności uzyskania pomocy w przygotowaniu do nowych obowiązków związanych z podatkiem VAT.

Możesz być zainteresowany tymi artykułami

Reprezentacja podatkowa / NRI w Kanadzie

Reprezentacja podatkowa w Kanadzie, znana pod nazwą NRI (Non Resident Importer) dotyczy firmy mającej siedzibę w kraju trzecim i pragnącej realizować import, na przykład w