Evropská komise vyzývá firmy, aby se připravily na „tvrdý Brexit“

Aktualizováno:

Temps de lecture : < 1 minute

11. září 2018 Evropská komise vydala oznámení, v němž udává, že vzhledem k velkým nejistotám o obsahu případné výpovědní dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, musí vzít v úvahu skutečnost, že se Spojené království od 30. března 2019 stane vůči EU třetí zemí co se týče DPH a celních předpisů, a tak se musí připravit na následky.

Uplatňování DPH u přeshraničních dodávek zboží a služeb

Firmy by se měly seznámit s dovozními a vývozními celními postupy a formalitami, které budou muset po 30. březnu 2019 uplatnit vůči Spojenému království. Dále by si měly firmy zajistit, že budou s to poskytnout veškeré nutné doklady týkající se jejich dodávek do Spojeného království a nákupů ze Spojeného království až do 29. března 2019.
Osoby povinné k dani se sídlem ve Spojeném království by měly ověřit, zda se nová pravidla odpovědnosti vztahují na služby, které poskytnou do EU po 30. březnu 2019.

Mini systém jednoho správního místa EU (MOSS) pro B2C digitální služby

Oznámení Komise obsahuje pokyny týkající se podávání přiznání k DPH, jakož i vysvětlení případů, jež vyžadují změnu registrace k 30. březnu 2019.

Žádosti o vrácení DPH

Osoby povinné k dani se sídlem v EU, které žádají o vrácení DPH ze Spojeného království, by si měly zažádat o vrácení své daně, dokud je Spojené království ještě členskou zemí EU, neboť neexistuje jistota ohledně budoucnosti režimu Spojeného království týkajícího se vracení DPH.
Od 30. března 2019 musí osoby povinné k dani se sídlem ve Spojeném království požádat o vrácení DPH na základě postupu pro vrácení DPH pro osoby povinné k dani se sídlem mimo EU. Získání náhrady může vyžadovat jmenování daňového zástupce.

Kontaktujte prosím ASD pokud potřebujete jakoukoli pomoc při přípravě svých nových povinností souvisejících s DPH.

Mohly by vás zajímat tyto články