De Europese Commissie nodigt bedrijven uit om zich voor te bereiden op een “harde Brexit”

Gewijzigd:

Temps de lecture : < 1 minute

Op 11 september 2018 heeft de Europese Commissie een bericht uitgegeven waarin staat dat vanwege de grote onzekerheden over de inhoud van een eventuele terugtrekkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, bedrijven moeten overwegen dat het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019, een derde land voor de EU wordt met betrekking tot BTW- en douanevoorschriften en om de gevolgen daarvan voor te bereiden.

Btw-behandeling van grensoverschrijdende leveringen van goederen en diensten

Bedrijven dienen zich vertrouwd te maken met import- en exportprocedures en -formaliteiten die na 30 maart 2019 ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk moeten worden toegepast. Bovendien moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze tot aan 29 maart 2019 alle benodigde informatie kunnen verstrekken over hun leveringen aan en aankopen uit het VK.
Belastingplichtigen die in het VK gevestigd zijn moeten na 30 maart 2019 nagaan of nieuwe aansprakelijkheidsregels van toepassing zijn op hun diensten aan de EU.

EU Mini One-Stop Shop-regeling (MOSS) voor B2C digitale diensten

Het bericht van de Commissie bevat instructies met betrekking tot het indienen van MOSS BTW-aangiften, en ook uitleg van zaken die een wijziging van registratie vereisen op 30 maart 2019.

BTW-Terugbetalingsaanvragen

Belastingplichtigen die in de EU zijn gevestigd en een BTW-teruggave van het VK vragen, moeten ervoor zorgen dat hun teruggave wordt aangevraagd terwijl het VK nog steeds een EU-lidstaat is, omdat er geen zekerheid bestaat over de toekomstige BTW-teruggaveregeling in het VK.
Vanaf 30 maart 2019 moeten belastingplichtigen die zijn gevestigd in het VK de BTW-teruggave aanvragen volgens de BTW-teruggaveprocedure voor buiten de EU gevestigde belastingplichtigen. De aanwijzing van een belastingvertegenwoordiger kan nodig zijn om de terugbetaling te verkrijgen.

Neem contact op met ASD als u hulp nodig heeft bij de voorbereiding van uw nieuwe BTW-verplichtingen.

Wellicht bent u in deze artikelen geïnteresseerd

Fiscale vertegenwoordiging/NRI in Canada

De fiscale vertegenwoordiging in Canada, beter bekend als een NRI (Non Resident Importer), heeft betrekking op een bedrijf dat in een derde land is gevestigd