Logo-ASD_noir

Споразумение за икономическо партньорство между Япония и ЕС/България

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Актуализирано на:

Публикувано в Официален вестник на ЕС L330 от 27.12.2018 г. и влязло в сила на 01.02.2019 г., споразумението за икономическо партньорство, подписано между Япония и ЕС/България (връзка на френски), позволява на японските вносители и на българските такива да се възползват от намаления на митата от 15 до 0%.

Възползвайте се от намалена или нулева ставка на митата благодарение на споразумението, подписано между Япония и Европейския съюз/България

Това споразумение хармонизира взаимно някои митнически стандарти между двете страни и ще елиминира 97% от предварителните мита за износа към Япония.

 • 90% от продуктите вече имат намалени или нулеви ставки;
 • а 7% от продуктите се очаква постепенно намаляване на ставките на митата в следващите 7 години;
 • 3% от продуктите остават извън споразумението.

Предимствата не са систематични

За да се възползвате от предимствата на приспаднати или нулеви мита, е необходимо подготвително досие, което да помогне за:

 • управление на актуалното състояние на вносителите и износителите;
 • определяне на класификацията на релационни продукти между България) и Япония;
 • идентифициране на преференциалния произход на стоките;
 • измерване на правата на ползите.

Като избирате ASD Group, Вие избирате сигурността

В митническия сектор, както и във всички други сектори превенцията е гаранция за сигурност.

Тези митнически споразумения са сложни, а целите и задачите – важни.

Като се възползвате от тези предимства, свързани с намаляване на ставките на митата, Вие се възползвате от конкурентоспособността, спечелване на пазарни дялове и нови възможности на японския пазар за българските и европейски дружества.

ASD Group, специализирано в митническото законодателство, Ви помага в това.

Изберете ASD Group за свой митнически съветник

Познавате ли всички механизми на митническото законодателство?

Вече 20 години споделяме своите познания за корпоративните услуги, анализа, обработката и/или оперативните задачи. Помощта на ASD Group е на Ваше разположение.

Специализирана Информация

По отношение на международната търговия търговските икономически споразумения са двустранни, което ще рече, че споразумението между Канада и ЕС не създава същите правила и задължения като споразумението между Япония и ЕС.

Всеки отделен случай трябва да бъде анализиран внимателно поради неблагоприятните вторични икономически и финансови ефекти и по-специално в новите икономически споразумения.

Много е важно да се знае, че разпорежданията не се правят в деня на освобождаване от митница, а 3 години след година N.

Предимствата на ASD Group

 • Проучване и създаване на Ваше досие;
 • Персонализирана услуга според Вашите нужди;
 • Обединяване на митническата услуга;
 • Следване и проследяване на законодателството, привеждане в съответствие;
 • Следване и проследяване на процедурата (одит);
 • Непрекъснат регулаторен контрол;
 • Митнически експерти на Вашите услуги.

Може да се интересувате от тези статии

Данъчно представителство / NRI в Канада

Данъчното представителство в Канада, по-известно като NRI (вносител, който не е местно лице), се отнася до предприятие, установено в трета страна, което възнамерява да извършва