Как се получава постоянно установяване в ЕС и извън ЕС?

Опростете развитието си в международен план

Request your vat refund 2018 !
Deadline for submission of claims June 30, 2019
You are a company established outside the EU
You made purchases in one of the Member States of the EU!
You are maybe eligible for VAT refund

ASD GroupКак се получава постоянно установяване в ЕС и извън ЕС?

Как се получава постоянно установяване в ЕС и извън ЕС?

Учредяване на фирма

Чрез своята мрежа от партньори ASD Group Ви предлага пълно решение за създаване на Ваша фирма в повечето страни от Европейския съюз, а също и извън пределите на ЕС чрез своите агенции в Хонконг, Дубай, САЩ, Канада и Мароко. Агенците на групата координират различни етапи, необходими за ефективния ход на учредяване на Ваша фирма: административни процедури, бизнес планове, откриване на банкови сметки, операции по управление на данъците, счетоводство, одит и т.н.

Mini contact
(+XX) X XX XX XX XX)
reCAPTCHA

ЗАЩО ВИ Е НЕОБХОДИМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕ НА ВАША ФИРМА ?

Когато една фирма иска да се разрасне в международен мащаб са възможни няколко решения: чрез пълномощник / упълномощен представител по данъчни въпроси или учредяване на фирма в страната. В някои случаи за дадена фирма не е изгодно да създава свой физически офис – тогава може да се обърне към упълномощен представител по данъчни въпроси или към агент.

В други случаи на дадена фирма може ѝ да се наложи да се учреди в друга страна във връзка със своята дейност. Това е свързано със сложни формалности. Освен това, ако фирмата не познава местните разпоредби, дейността ѝ може да се сблъска с още по-големи трудности, особено ако на тази фирма ѝ липсва владеене на езика на страната. Най-ефикасното решение за преодоляване на всички формалности, които могат да се окажат твърде сложни, в зависимост от страната, е сътрудничество със специализирана фирма. Всъщност, всяка страна си има собствена нормативна уредба, а и фирмата не е задължително да говори езика. И накрая, ако фирмата не изпълвяна всички свои задължения, може да се стигне и до санкции.

Следователно, изборът на партньор с местен опит е разумен избор. Освен това, благодарение на своето познаване на данъчните и митническите правила местният партньор може да анализира и оптимизира международните операции.

ВАЖНИ МОМЕНТИ, КОИТО Е ДОБРЕ ДА СЕ ЗАПОМНЯТ

Tax representative
  • Да се направи избор между пълномощник / упълномощен представител по данъчни въпроси или учредяване на фирма в страната

  • Получаване на информация относно местната нормативна уредба

  • Сътрудничество с партньор с опит с местните данъчни и митнически разпоредби е много препоръчително

Опитът на ASD в примери


През 2017 г. една фирма поиска от ASD Group услуги, които да ѝ помогнат да развие своята концепция за франчайзинг в ОАЕ. След като проучи проекта съвместно с клиента, Дубайската агенция на ASD Group заедно със своята мрежа от партньори изготви цялостен бизнес план за действие с цел установяване в Дубай – юридически, данъчни, франчайзингови споразумения, преговори, изпълнение на спецификации на клиенти, определяне на нужди, утвърждаване на предприятия, създаване и контрол на прототипи …

Със своите съобразени с нуждите на клиента решения ASD Group му помогна да отвори първите си магазини в края на 2017 г.


ASD Group създаде търговска фирма за един от своите клиенти, постоянно пребиваващ в ОАЕ, в Зоната за свободна търговия (Географска зона, която предлага рентабилно решение за инвеститори, които създават ново предприятие в ОАЕ). Същевременно, в качеството си на данъчен представител, ASD Group получи номер на регистрация по ДДС за своя клиент, който му позволи да започне веднага да внася в Европа, както и да продава своите стоки по схемите „фирма – фирма“ и „фирма – клиент“ през своя уебсайт.

Днес фирмата, след като е установена в Зоната за свободна търговия и разполага със свой номер на регистрация по ДДС, пласира своите продукти в над 15 страни в ЕС и се отличава с над 40% ръст годишно.

КАК ASD GROUP МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ


Ако искате да създадете фирма, ASD Group, която е международна фирма с присъствие в 24 страни в света, Ви придружава във всички административни процедури и Ви предлага пълно решение.

Всяка агенция на ASD Group координира всички етапи със своята местна мрежа от партньори. Учредяване на фирма? Получаване на виза за пребиваване? Откриване на банкова сметка? Със своята мрежа от партньори и опита си ASD Group Ви придружава във всички ваши проекти за внедряване.

ОФЕРТА ПО МЯРКА

Ние адаптираме нашите услуги и цени към Вашите нужди и Вашата организация

ПОЛУЧАВАНЕ НА НОМЕР ЗА РЕГИСТАЦИЯ ПО ДДС

Регистация по ДДС за фирма на трета страна в Европа

ЕФЕКТИВНОСТ

Професионален и бързо реагиращ екип, който се вслушва в своите клиенти

Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pakar kami siap membantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询