Опростете развитието си в международен план

Бъдете призовани от експерт

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupУслугиЗащо да предоставяите на подизпълнител вашите декларации DES ?

Защо да предоставяите на подизпълнител вашите декларации DES ?

Дефиниция на европейска декларация за услуги

Декларацията D.E.S. е задължителна от 1 януари 2010 г. за френските дружества, предоставящи услуги на фирми, базирани в други държави-членки на ЕС. Европейската декларация за предоставяне на услуги обобщава всички извършени операции и трябва да бъде изпратена на митническата администрация, за да може да контролира облагането с ДДС на вътреобщностните услуги.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

Европейска декларация за услуги: съществено, което да запомните

Когато дружество, регистрирано по ДДС предоставя вътреобщностни услуги, то трябва да попълни европейска декларация за услугите (D.E.S.).За разлика от DEB, D.E.S. не изисква минимална сума, която я прави неизискуема: когато предоставяната услуга е в рамките на Общността, дружеството е длъжно да изготви D.E.S. от самото начало.

Митническата служба отговаря за цялата техническа част на европейската декларация за услуги (например за дистанционното подаване на декларация), а Генералната дирекция "Публични финанси" (DGFiP) отговаря за всичко, свързано с регулаторните аспекти (например съдействие на лицата, подаващи дистанционно декларации, естеството и мястото на съответните услуги, ориентацията, понятието за данъчнозадължено лице, икономическото местоположение и мястото на стопанска дейност и т.н.).

Възлагането на изготвянето на Вашата декларация D.E.S. на специалисти в тази област ви осигурява сериозно, професионално и ефективно изпълнение в съответствие с действащите разпоредби и крайния срок за подаване на декларациите.

Запомнете

  • D.E.S. е декларация, която трябва да се подаде в митническата служба
  • В закона се предвиждат тежки санкции в случай на неподаване на декларация DES.
  • Законът позволява на дружествата да използват външни доставчици на услуги за поддръжка на DEB / D.E.S. / Intrastat
  • DEB и D.E.S. са две отделни декларации. Декларацията DES е задължителна след предоставяне на първата услуга.

Това, което asd може да направи за вас

Благодарение на опита на ASD Group и особено на центъра за обработка, посветен на създаването и управлението на Вашите европейски декларации за услуги, ASD Group може да Ви съдейства по няколко начина :

  • да възложите на външни изпълнители управлението на Вашите декларации DES, като по този начин се предотвратява прекомерната натовареност на служителите Ви, поради особено сложните правила.
  • да се възползвате от сериозно, професионално и ефективно обслужване, извършено в съответствие с действащите разпоредби и крайния срок за подаване.
СЪЗДАВАНЕ, ПРОВЕРКА

СЪЗДАВАНЕ, ПРОВЕРКА

Изготвяне, подаване и изпращане на декларации DEB, DES и Intrastat
АНАЛИЗ И КОНТРОЛ

АНАЛИЗ И КОНТРОЛ

Ежемесечна проверка и анализ на всички Ваши фактури.
ОБРАБОТКА И ПОТВЪРЖДЕНИЕ

ОБРАБОТКА И ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Обработка и потвърждение за съответствие на фактурите и митническите документи
МИТНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

МИТНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проучване и потвърждение на митнически документи
СЪДЕЙСТВИЕ

СЪДЕЙСТВИЕ

Съдействие в случай на данъчна или митническа проверка
ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

Организиране на конкретни курсове за обработка на декларации DEB/DES, подходящи за Вашите служители