Какво представлява общият данък върху замърсяващите дейности?

Опростете развитието си в международен план

Demandez votre remboursement
de tva 2018 !
Date limite au 30 juin 2019/span>
Vous êtes une entreprise hors UE et vous avez effectué des
achats dans un État membre de l'UE !
Vous pouvez peut être en obtenir le rembrousement

ASD GroupУслугиКакво представлява общият данък върху замърсяващите дейности?

Какво представлява общият данък върху замърсяващите дейности?

Дефиниция на общият данък върху замърсяващите дейности(TGAP)

Общият данък върху замърсяващите дейности (TGAP) е дължим от предприятията, които осъществяват дейност или търговия с продукти замърсители - отпадъци, вредни емисии, нефт и смазочни масла, разтворители, добиване на природни ресурси…

Mini contact
(+XX) X XX XX XX XX)
reCAPTCHA

Засегнати от данък TGAP

Общият данък върху замърсяващите дейности засяга всяко дружество, развиващо дейност, считана за замърсяваща, като например :

  • Съхранение, топлинна обработка (изгаряне) или прехвърляне на неопасни отпадъци
  • Съхранение, топлинна обработка, пренос или всяка друга обработка на опасни отпадъци, когато инсталацията не се използва изключително за отпадъците, които предприятието произвежда
  • Освобождаване на замърсители в атмосферата, доставка или използване за първи път на смазочни материали, които могат да произведат отработени масла
  • Използване на смазочни масла и смазочни материали, които произвеждат отработени масла, чието изхвърляне в естествената среда е забранено
  • Използване на смазочни масла и препарати с отпадъчен и отработен продукт (двутактови двигателни масла, греси, използвани в отворени системи и др.)
  • Доставяне или използване за първи път на определени перилни препарати (включително помощни препарати за пране) или омекотители за тъкани

Кой дължи данък TGAP ?

Всяко дружество за производство, внос или внос на замърсители подлежи на облагане с данък TGAP във Франция. Данък TGAP се събира от митническата служба. Той се дължи за замърсяващи продукти, когато за първи път се пускат за употреба във Франция от производителя, вносителя или физическото или юридическото лице, което извършва вътреобщностни придобивания.

Данъкът се изчислява според ставката, определена за всеки компонент на TGAP. Тази ставка е различна всяка година. Данъчната основа се изчислява въз основа на тонажа на отпадъците.

Запомнете

  • Дружествата, дължащи данък TGAP, трябва да водят регистър, който да посочва по-специално тонажа и естеството на отпадъците, техния метод на третиране ...
  • Ако размерът на декларацията е по-малък от 450 евро, не се дължи данък.
  • в случай на несъответствие с декларацията на TGAP в член L541-10 от Кодекса за околната среда са предвидени тежки санкции

Това, което asd group може да направи за вас

ASD Group оказва съдействие на дружества, подлежащи на облагане с данък TGAP, при подаването на декларацията и плащането на дължимия данък. Услугата е комплексна и се предлага, за да осигури на клиентите на данъчно и митническо съответствие.
Анализ на отчетността

Анализ на отчетността

Анализ на Вашата дейност и продукти според тяхната номенклатура
Изготвяне на комплекта документи

Изготвяне на комплекта документи

Изготвяне на всички документи за подготовка на декларацията по TGAP
ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО TGAP (ОБЩ ДАНЪК ВЪРХУ ЗАМЪРСЯВАЩИТЕ ДЕЙНОСТИ)

Подаване на декларация по tgap (общ данък върху замърсяващите дейности)

Подаване на декларацията по TGAP пред митническите служби

СПАЗВАНЕ СРОКОВЕТЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

Спазване сроковете за авансово плащане

Напомняния за плащането на вноските по TGAP

СЪДЕЙСТВИЕ

Съдействие

Съдействие при проверка от страна на митническите служби и проследяване на декларациите

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА

Представителство на чуждестранни дружества

Представителство на дружества, които не са установени във Франция

Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pakar kami siap membantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询