Опростете развитието си в международен план

Бъдете призовани от експерт

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupУслугиОдит по ддс; консултация по ддс; данъчен одит по ддс; ддс в рамките на общността

Одит по ддс; консултация по ддс; данъчен одит по ддс; ддс в рамките на общността

Дефиниця на одит по ддс

Одитът по ДДС позволява на дружествата да проверяват съответствието си с ДДС регламентите и да се предпазят в случай на данъчен одит. Обширният анализ на експертите по ДДС помага да се подчертаят рисковите точки. В края на проучването се предоставя пълно досие и се дават препоръки.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

Одит по ддс за предпазване от данъчен контрол

Правилата за ДДС в рамките на Общността са много по-сложни, отколкото изглеждат. Поради прилагането на правилата и трудността при тълкуването на текстовете, вътрешнообщностния ДДС е важен въпрос за дружествата, работещи в международен мащаб, и представлява риск в областта на данъчното облагане.

Данъчният одит по ДДС предотвратява всеки риск, свързан с данъчен одит. ДДС представлява значителен финансов риск, ако не е деклариран правилно, или ако данъчните документи не съответстват на действащите разпоредби. Диагностика на ДДС или одита по ДДС има за цел да се направи преглед на потока от стоки и потоците за фактуриране, за да се осигури тяхното съответствие.

Одитът може да се състои и в пълна проверка на отчетите на дружеството, за да се идентифицират потоците на покупки и продажби и да се провери тяхната съвместимост.

Запомнете:

VAT audit
  • Пълен преглед на всички данъчни постъпления (фактури за покупки и продажби, документи за внос и износ ...)
  • Проверка на декларациите за ДДС и съответствието на сумите.
  • Предоставяне на досие от проучването, посочващо рисковете, както и нашите препоръки.

Това, което asd group може да направи за вас


Ние третираме темата за ДДС в рамките на Общността за хиляди компании, развиващи различна стопанска дейност. Нашите експерти по ДДС анализират потока от стоки и фактурирането на стотици фирми всяка година. Бихме искали да се представим като специалисти по ДДС.
СЪЗДАВАНЕ, ПРОВЕРКА

СЪЗДАВАНЕ, ПРОВЕРКА

Изготвяне, подаване и изпращане на декларации DEB, DES и Intrastat
АНАЛИЗ И ПРОВЕРКА

АНАЛИЗ И ПРОВЕРКА

Ежемесечна проверка и анализ на всички Ваши фактури.
ОБРАБОТКА И ПОТВЪРЖДЕНИЕ

ОБРАБОТКА И ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Обработка и потвърждение за съответствие на фактурите и митническите документи
МИТНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

МИТНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проучване и потвърждение на митнически документи
СЪДЕЙСТВИЕ

СЪДЕЙСТВИЕ

Съдействие в случай на данъчна или митническа проверка
ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

Организиране на конкретни курсове за обработка на декларации DEB/DES, подходящи за Вашите служители