Francouzská eko-daň TGAP -Taxe générale sur les activités polluantes

Zjednodušte si svou činnost v mezinárodním měřítku

Demandez votre remboursement
de tva 2018 !
Date limite au 30 juin 2019/span>
Vous êtes une entreprise hors UE et vous avez effectué des
achats dans un État membre de l'UE !
Vous pouvez peut être en obtenir le rembrousement

ASD GroupSlužbyCo to je prohlášení ke všeobecné dani z činností znečišťujících prostředí (TGAP)?

Co to je prohlášení ke všeobecné dani z činností znečišťujících prostředí (TGAP)?

DEFINICE PROHLÁŠENÍ KE VŠEOBECNÉ DANI Z ČINNOSTÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH PROSTŘEDÍ (TGAP)

Všeobecná daň z činností znečišťujících prostředí (TGAP) umožňuje zdaňovat společnosti, které provádí činnosti nebo prodávají produkty, které znečišťují životní prostředí: odpad, škodlivé emise, oleje, maziva, rozpouštědla, vytěžené zdroje atd.

Mini contact
(+XX) X XX XX XX XX)
reCAPTCHA

KOHO SE TÝKÁ TGAP?

TGAP se dotýká všech, tj. zdanitelných i nezdanitelných osob, které pracují s činnostmi považovanými za znečišťující:

  • Skladování, tepelné zpracování (spalování) nebo přeprava netoxického odpadu
  • Skladování, tepelné zpracování, přeprava nebo jiné zpracování toxického odpadu, když závod není výhradně používán ke zpracování odpadu vytvořeného danou společností
  • Emise nečistot do ovzduší, dodávka nebo první použití maziv, která pravděpodobně vytvoří odpadní oleje
  • Použití olejů a maziv vytvářejících odpadní oleje, jejichž vypuštění do přírody je zakázáno
  • Použití olejů a maziv spotřebovávaných během používání (oleje pro dvoutaktní motory, mazivo používané v otevřených systémech atd.)
  • Dodávka nebo první použití jistých přípravků pro čisticí prostředky (včetně pomocných přípravků) nebo změkčovadla látek

Kdo podléhá TGAP?

Ve Francii musí TGAP platit všechny podniky vyrábějící, dovážející či dodávající znečišťující výrobky. TGAP vymáhá celní správa. Platí se za znečišťující látky, které jsou poprvé zpřístupněné ke spotřebě ve Francii, ať již ze strany výrobce či dovozce, případně fyzické či právní osoby nakupující v rámci Společenství.

Daň je vypočítána na základě sazby stanovené pro každý prvek TGAP. Tato sazba se mění každý rok. Sazba je vypočítána na základě tonáže odpadu. 

Důležitá poznámka: zahraniční společnosti podléhající TGAP pro maziva, čisticí prostředky a hutnický odpad musí jmenovat zástupce se sídlem ve Francii, který je pověřen zpracováním deklaračních formalit a platbou daně.

BODY K ZAPAMATOVÁNÍ

  • Společnosti podléhající TGAP musí vést rejstřík ukazující především tonáž a povahu odpadu, jak byl zpracován atd.

  • Je-li částka prohlášení menší než 450 €, neplatí se žádná daň.

  • Jestliže dojde k zanedbání povinnosti podat prohlášení TGAP, budou uplatněny závažné pokuty v souladu se článkem L541-10 Zákona na ochranu přírody.

Související vyhledávání k daňovému výkazu TGAP

Deklarativní, doplňkový rozpočet, daňové poplatníky, daňové snížení, k dani, rozsah, změnu, daňový systém, korporační daň, se přizpůsobil, fotografie, zjednodušení, zvýšení, celní kodex, odečitatelné, finanční právo, obecných pravidel, s výhradou, Obecný daňový řád, osvobozený od daně.

Co pro vás může ASD GROUP udělat

ASD Group spolupracuje se společnostmi podléhajícími TGAP a pomáhá jim vyplňovat toto prohlášení a uskutečňovat platby ekologické daně. Kontroluje plnění povinností a analyzuje podpůrné dokumenty, připravuje složky, podává prohlášení a platí příslušné částky. Jedná se o komplexní službu, která zajišťuje, že naši klienti dodržují daňové a celní požadavky. 

Analýza daňové povinnosti

Analýza vaší aktivity a produktů z hlediska jejich nomenklatury

Příprava složky

Zpracování případové složky za účelem přípravy prohlášení TGAP

Podání prohlášení TGAP

Podání prohlášení TGAP pro celní správu 

Dodržování platebních lhůt 

Připomínání plateb TGAP 

Pomoc

Pomoc v případě kontrol ze strany celní správy a monitorování prohlášení 

Zastupování zahraničních společností

Zastupování společností se sídlem mimo Francii

Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pakar kami siap membantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询