Francouzská eko-daň TGAP -Taxe générale sur les activités polluantes
Celní a daňové poradenství v rámci unijního i mezinárodního obchodu
Préparez-vous au Brexit !
Votre entreprise est concernée par le Brexit ?
Vous aimeriez avoir plus d'informations à ce sujet ?

ASD GroupSlužbyFrancouzská EKO-DAŇ TGAP -taxe générale sur les activités polluantes

Francouzská EKO-DAŇ TGAP -taxe générale sur les activités polluantes

TGAP - francouzská všeobecná daň ze znečIšťující činnosti

Francouzská ekologická daň TGAP (Taxe générale sur les activités polluantes) se týká především obchodu a produkce v oblasti odpadů, znečištění ovzduší, hluku a uhlovodíkových olejů.

Koho se týká TGAP


K dani TGAP jsou ve Francii povinny všechny  společnosti,  které    se podílejí na výrobě znečišťujících látek. Nemusí jít pouze o společnosti usazené na francouzském území.

Jedná se o následující činnosti:

Kdo je povinný k francouzské eko-dani TGAP?

Ekologickou daň TGAP ve Francii odvádí všechny společnosti, které na území země vyrábějí, dovážejí nebo jakýmkoli jiným způsobem přijímají znečišťující  nebo jinak škodlivé látky. Správu daně má na starosti celní úřad v Nice. Dani podléhají škodlivé výrobky v okamžiku jejich spotřeby na zemí Francie, a to ze strany výrobce nebo  dovozce, ale i fyzické a právnické osoby v případě přijetí zboží z jiného členského státu.

Daň se počítá na základě stanovených sazeb. Sazby se mohou každoročně měnit. Základ daně vychází z tonáže škodlivých látek.

Jaké jsou termíny pro podání přiznání k dani TGAP?

Hlášení za kalendářní rok musí být podáno online do 31. května následujícího roku. Od roku 2017 již nelze podat přiznání v papírové podobě.

Zahraniční společnosti povinné k dani TGAP si pro správu daně musí zvolit ve Francii usazeného zástupce.

Kdo je povinný k francouzské eko-dani TGAP?

Ekologickou daň TGAP ve Francii odvádí všechny společnosti, které na území země vyrábějí, dovážejí nebo jakýmkoli jiným způsobem přijímají znečišťující  nebo jinak škodlivé látky. Správu daně má na starosti celní úřad v Nice. Dani podléhají škodlivé výrobky v okamžiku jejich spotřeby na zemí Francie, a to ze strany výrobce nebo  dovozce, ale i fyzické a právnické osoby v případě přijetí zboží z jiného členského státu.

Daň se počítá na základě stanovených sazeb. Sazby se mohou každoročně měnit. Základ daně vychází z tonáže škodlivých látek.

Jaké jsou termíny pro podání přiznání k dani TGAP?

Hlášení za kalendářní rok musí být podáno online do 31. května následujícího roku. Od roku 2017 již nelze podat přiznání v papírové podobě.

Zahraniční společnosti povinné k dani TGAP si pro správu daně musí zvolit ve Francii usazeného zástupce.

LES NOTIONS À RETENIR

  • Společnosti podléhající ekologické dani TGAP vedou vlastní evidenci látek s nimiž pracují, evidují jejich tonáž, typ odpadních látek, způsob zpracování apod.
  • Daň je splatná ve 3 zálohách k 1.5., 31.7. a 31.10.
  • Postihy a sankce jsou stanoveny v čl. L541-10 Code de l'environnement.
  • Postihy a sankce jsou stanoveny v čl. L541-10 Code de l'environnement.
  • Daň se neodvádí, pokud je částka nižší než 450 eur.
  • Přiznání k dani se podává a online platby se provádí  na oficiálním webu pro.douane.gouv.fr.
Související vyhledávání k daňovému výkazu TGAP

Deklarativní, doplňkový rozpočet, daňové poplatníky, daňové snížení, k dani, rozsah, změnu, daňový systém, korporační daň, se přizpůsobil, fotografie, zjednodušení, zvýšení, celní kodex, odečitatelné, finanční právo, obecných pravidel, s výhradou, Obecný daňový řád, osvobozený od daně.

usine-pollution-tgap

Jak podat hlášení tgap


Hlášení TGAP se podává dle ustanovení čl. 266 sexies až 266 285 francouzského Celního zákona (CD).

Formulář hlášení TGAP je vystavován každý rok nový. Lhůta pro podání je 31. květen následujícího roku. Pokud máte zájem o získání detailnějších informací a případnou nabídku služeb, napište nám.

Co pro vás můžeme udělat


ASD Group intervient auprès d'entreprises assujetties à la TGAP et les accompagne dans le dépôt de la déclaration et de son paiement. C'est un service complet qui est proposé pour assurer les clients de leur conformité fiscale et douanière.

Analýza

Kontrola položek k dani TGAP

Vedení agendy TGAP

Správa daňové agendy TGAP

Daňová přiznání TGAP

Podání hlášení TGAP na celní úřad

Správa plateb

Výpočet záloh

Asistence

Během kontrol

Zastupování zahraničních společností

Na základě zplnomocnění

Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询