Zjednodušte si svou činnost v mezinárodním měřítku

Být volán odborníkem

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupSlužbyCo to je prohlášení ke všeobecné dani z činností znečišťujících prostředí (TGAP)?

Co to je prohlášení ke všeobecné dani z činností znečišťujících prostředí (TGAP)?

DEFINICE PROHLÁŠENÍ KE VŠEOBECNÉ DANI Z ČINNOSTÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH PROSTŘEDÍ (TGAP)

Všeobecná daň z činností znečišťujících prostředí (TGAP) umožňuje zdaňovat společnosti, které provádí činnosti nebo prodávají produkty, které znečišťují životní prostředí: odpad, škodlivé emise, oleje, maziva, rozpouštědla, vytěžené zdroje atd.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

KOHO SE TÝKÁ TGAP?

TGAP se dotýká všech, tj. zdanitelných i nezdanitelných osob, které pracují s činnostmi považovanými za znečišťující:

  • Skladování, tepelné zpracování (spalování) nebo přeprava netoxického odpadu
  • Skladování, tepelné zpracování, přeprava nebo jiné zpracování toxického odpadu, když závod není výhradně používán ke zpracování odpadu vytvořeného danou společností
  • Emise nečistot do ovzduší, dodávka nebo první použití maziv, která pravděpodobně vytvoří odpadní oleje
  • Použití olejů a maziv vytvářejících odpadní oleje, jejichž vypuštění do přírody je zakázáno
  • Použití olejů a maziv spotřebovávaných během používání (oleje pro dvoutaktní motory, mazivo používané v otevřených systémech atd.)
  • Dodávka nebo první použití jistých přípravků pro čisticí prostředky (včetně pomocných přípravků) nebo změkčovadla látek

Kdo podléhá TGAP?

Ve Francii musí TGAP platit všechny podniky vyrábějící, dovážející či dodávající znečišťující výrobky. TGAP vymáhá celní správa. Platí se za znečišťující látky, které jsou poprvé zpřístupněné ke spotřebě ve Francii, ať již ze strany výrobce či dovozce, případně fyzické či právní osoby nakupující v rámci Společenství.

Daň je vypočítána na základě sazby stanovené pro každý prvek TGAP. Tato sazba se mění každý rok. Sazba je vypočítána na základě tonáže odpadu. 

Důležitá poznámka: zahraniční společnosti podléhající TGAP pro maziva, čisticí prostředky a hutnický odpad musí jmenovat zástupce se sídlem ve Francii, který je pověřen zpracováním deklaračních formalit a platbou daně.

BODY K ZAPAMATOVÁNÍ

  • Společnosti podléhající TGAP musí vést rejstřík ukazující především tonáž a povahu odpadu, jak byl zpracován atd.

  • Je-li částka prohlášení menší než 450 €, neplatí se žádná daň.

  • Jestliže dojde k zanedbání povinnosti podat prohlášení TGAP, budou uplatněny závažné pokuty v souladu se článkem L541-10 Zákona na ochranu přírody.

Související vyhledávání k daňovému výkazu TGAP

Deklarativní, doplňkový rozpočet, daňové poplatníky, daňové snížení, k dani, rozsah, změnu, daňový systém, korporační daň, se přizpůsobil, fotografie, zjednodušení, zvýšení, celní kodex, odečitatelné, finanční právo, obecných pravidel, s výhradou, Obecný daňový řád, osvobozený od daně.

Co pro vás může ASD GROUP udělat

ASD Group spolupracuje se společnostmi podléhajícími TGAP a pomáhá jim vyplňovat toto prohlášení a uskutečňovat platby ekologické daně. Kontroluje plnění povinností a analyzuje podpůrné dokumenty, připravuje složky, podává prohlášení a platí příslušné částky. Jedná se o komplexní službu, která zajišťuje, že naši klienti dodržují daňové a celní požadavky. 

Analýza daňové povinnosti

Analýza vaší aktivity a produktů z hlediska jejich nomenklatury

Příprava složky

Zpracování případové složky za účelem přípravy prohlášení TGAP

Podání prohlášení TGAP

Podání prohlášení TGAP pro celní správu 

Dodržování platebních lhůt 

Připomínání plateb TGAP 

Pomoc

Pomoc v případě kontrol ze strany celní správy a monitorování prohlášení 

Zastupování zahraničních společností

Zastupování společností se sídlem mimo Francii