Základní informace o souhrnném hlášení v rámci EU
Celní a daňové poradenství v rámci unijního i mezinárodního obchodu
Préparez-vous au Brexit !
Votre entreprise est concernée par le Brexit ?
Vous aimeriez avoir plus d'informations à ce sujet ?

ASD GroupSlužbyZákladní informace o souhrnném hlášení v rámci EU

Základní informace o souhrnném hlášení v rámci EU

Souhrnné hlášení

Řada plátců DPH má kromě povinnosti podat samotné přiznání k DPH také povinnost podat souhrnné hlášení. To slouží jednotlivým členským státům Evropské unie ke kontrole, zda bylo poskytnuté plnění v rámci unie zdaněno.

Souhrnné hlášení - základní informace


Souhrnné hlášení se podává proto, aby správce daně dostal informaci o plněních poskytnutých jiným podnikatelským subjektům z členských států EU.

Kdy vzniká povinnost podat sourhnné hlášení?

 • dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,

 • přemístění obchodního majetku do jiného členského státu,

 • dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu, nebo

 • poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby.

Do souhrnného hlášení se naopak neuvádí služby podle následujících paragrafů ZDPH (tedy služby nespadající pod „základní pravidlo“ pro stanovení místa plnění při poskytování služeb podle § 9 odst. 1 ZDPH):

 • § 9 odst. 2 a následujících – služby poskytnuté osobě nepovinné k dani,
 • § 10 – služby vztahující se k nemovitosti
 • § 10a – přeprava osob,
 • § 10b – služby v oblasti kultury, umění, sportu, věd, vzdělávání a zábavy,
 • § 10c – stravovací služby,
 • § 10d – nájem dopravního prostředku,
 • § 10e – poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani,
 • § 10f – přeprava zboží osobě nepovinné k dani,
 • § 10g – služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité věci a práce na movité věci osobě nepovinné k dani,
 • § 10h – služby zahraniční osobě nepovinné k dani,
 • § 10i – telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani osobě nepovinné k dani,
 • § 10k – služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi.

SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VE 3 BODECH 

 • Souhrnné hlášení se podává pouze elektronicky.
 • Souhrnné hlášení se podává měsíčně nebo čtvrtletně. Nulové se nepodává.
 • Souhrnné hlášení se podává do 25 dnů po skončení měsíce (období), kterého se týká, stejně jako přiznání k DPH.
Související vyhledávání k evropskému servisnímu prohlášení

Vyplacena, správa daní, obecně kód uvnitř Společenství číslo DPH, k dani, sazby DPH, teritoriality, odpočtu DPH, odpočitatelná výjimka, placení daně z přidané hodnoty, daňové identifikační číslo, deklarativní, osvobozeny daň z přidané hodnoty, reverse charge , povinné, splatné, DPH ve Francii, prohlášení o DPH.

Chcete vědět více?

Služby společnosti asd


Grâce à l'expertise d'ASD Group et surtout à son centre de traitement dédié à l’établissement et à la gestion de vos déclarations européennes de services, ASD Group peut vous aider de plusieurs façons :

 • externaliser la gestion de vos DES (Déclarations Européennes de Services) et donc éviter à votre personnel une surcharge de travail du fait de règles particulièrement compliquées
 • bénéficier d'une prestation sérieuse, professionnelle et efficace effectuée dans le respect de la réglementation en vigueur et de la date limite de dépôt des déclarations.

Sestavení hlášení

Sestavení statistického hlášení ve všech členských státech EU

Kontrola

Kontrola formálních náležitosí dokladů

Evidence

Vedení daňové evidence

Celní nomenklatury

Zařazení zboží dle celního sazebníku

Asistence

Během daňové a celní kontroly

Semináře

Podle zájmu připravíme semináře pro menší skupinys

Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询