Zjednodušte si svou činnost v mezinárodním měřítku

Být volán odborníkem

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupSlužbyProč byste měli outsourcovat své prohlášení o obchodu se službami

Proč byste měli outsourcovat své prohlášení o obchodu se službami

DEFINICE PROHLÁŠENÍ O OBCHODU SE SLUŽBAMI

Prohlášení o obchodu se službami (DES) je od ledna 2010 požadavkem kladeným na francouzské podniky poskytující služby společnostem se sídlem v jiném členském státě Evropské unie. Prohlášení o obchodu se službami uvádí všechny provedené transakce a musí být podáno Celní správě, tak aby ona mohla provést audit DPH na poskytování služeb v rámci Společenství.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

PROHLÁŠENÍ O OBCHODU SE SLUŽBAMI: KLÍČOVÉ BODY

V současné době platí, že když nějaká francouzská společnost podléhající DPH poskytne služby v rámci Společenství, musí vyhotovit prohlášení o obchodu se službami (DES). Na rozdíl od prohlášení o obchodu se zbožím (DEB) zde není minimální částka, do které není DES vyžadováno: jestliže je služba poskytnuta v rámci Společenství, musí být DES podáno od prvního eura.

Za technickou stránku (např. online podání) prohlášení o obchodu se službami je odpovědná celní správa, zatímco všechny regulatorní věci (např. pomoc pro online podatele, povaha a místo poskytnutí dotčených služeb, poradenství, koncept zdanitelné osoby či entity, místo podnikání a sídlo apod.) zpracovává Hlavní ředitelství veřejných financí (DGFiP).

Předat zpracování DES odborníkům vám umožní využívat výhod komplexní, profesionální a efektivní služby, plně ve shodě s aktuálně platnými předpisy a vždy v rámci časové lhůty pro podání.

BODY K ZAPAMATOVÁNÍ

  • Prohlášení o obchodu se službami musí být podáno celní správě

  • V případě nepodání DES mohou následovat vážné finanční pokuty až do 1500 euro za měsíc

  • Společnosti mají právo využívat ke zpracování DEB/DES/Intrastat svým jménem třetí smluvní strany

  • DEB a DES jsou dvě odlišná prohlášení. DES se stává povinným po prvním poskytnutí služby

Související vyhledávání k evropskému servisnímu prohlášení

Vyplacena, správa daní, obecně kód uvnitř Společenství číslo DPH, k dani, sazby DPH, teritoriality, odpočtu DPH, odpočitatelná výjimka, placení daně z přidané hodnoty, daňové identifikační číslo, deklarativní, osvobozeny daň z přidané hodnoty, reverse charge , povinné, splatné, DPH ve Francii, prohlášení o DPH.

Chcete vědět více?

CO PRO VÁS MŮŽE ASD GROUP UDĚLAT

Díky svým zkušenostem a zejména procesnímu centru zaměřenému výhradně na přípravu a řízení prohlášení o obchodu se službami, vám ASD Group dokáže pomoci několika způsoby:

externalizovat řízení vašich DES a tím se vyhnout přepracování vašich zaměstnanců kvůli komplikovaným předpisům

Využít profesionálních a efektivních služeb, které respektují platné předpisy a plní časové termíny pro podávání prohlášení.

Příprava, ověření 

Příprava, ověřování a překládání DEB, DES a Intrastatu

Analýza a kontrola

Podrobné měsíční analýzy a monitorování všech vašich transakčních toků

Zadání a ověření

Zadání a ověření přesnosti faktur a celní nomenklatury

Celní nomenklatury

Průzkum a ověření celní nomenklatury

Pomoc

Pomoc během administrativních či celních kontrol

Školení

Organizace speciálního školení zaměřeného na zpracování DEB/DES, ideální pro vaše zaměstnance