Verenigd Koninkrijk: Einde van de overgangsperiode voor EU-exporteurs Meer informatie (in het engels)
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

ASD GROUP > ONZE DIENSTEN IN NEDERLAND > FISCALE GEVOLMACHTIGDE IN NEDERLAND

Een fiscale gevolmachtigde aanwijzen in Nederland

Wie moet zich in Nederland voor btw registreren?

shutterstock_393401239

Het hebben van een btw-nummer in Nederland is een wettelijke verplichting voor alle buitenlandse bedrijven die activiteiten uitvoeren waarvoor ze btw-plichtig zijn in Nederland, namelijk:

Het niet registreren wordt zwaar bestraft door de Nederlandse belastingdienst en verhindert elke terugvordering van btw. 

Bovendien moet u weten dat Europese partners (leveranciers, dienstverleners, klanten, marktplaatsen, enz.) systematisch weigeren zaken te doen met buitenlandse bedrijven die niet voldaan hebben aan hun verplichting om zich in Nederland voor btw te registreren vanwege het belastingrisico dat dit voor hen inhoudt.

Waarom beroep doen op een fiscale gevolmachtigde?

Bedrijven die in de Europese Unie zijn gevestigd, zijn niet verplicht om een fiscaal vertegenwoordiger in Nederland aan te stellen.

Bedrijven die in de Europese Unie gevestigd zijn en die zich voor btw in Nederland moeten registreren, hebben echter nog steeds de mogelijkheid om een fiscaal ma aan te stellen die namens hen verantwoordelijk is voor het nakomen van al hun btw-verplichtingen in Nederland: het verkrijgen van een btw-nummer, het indienen van btw-aangiften, het indienen van teruggaafverzoeken, enz.

Intracommunautaire btw is een complexe aangelegenheid die voortdurend in ontwikkeling is en waarvoor uiterst gespecialiseerde expertise nodig is. Fouten kunnen zeer grote financiële gevolgen hebben: belastingcontroles, verlies van het recht op btw-teruggave, herziening van vrijstellingen, aanvullende belastingen, boetes, rente wegens te late betalingen, enz.

Daarom is het essentieel om een beroep te doen op een fiscaal mandataris die gespecialiseerd is in Nederlandse btw om zodoende transacties die in Nederland aan btw onderworpen zijn, veilig te stellen. 

Voor ASD Group kiezen is voor veiligheid kiezen

Op dit zeer specifieke gebied van intracommunautaire btw is de keuze van een deskundig fiscaal mandataris in Nederland belangrijk.

Kiezen voor ASD Group betekent dat u over een team beschikt van fiscalisten die gespecialiseerd zijn in intracommunautaire btw, die u dagelijks bijstaan en uw activiteit veilig stellen.

Kiezen voor ASD Group betekent ook dat u kiest voor een partner met meer dan 20 jaar vertrouwd contact met de Nederlandse belastingdienst, die verantwoordelijk zal zijn voor uw activiteiten in Nederland en uw reputatie bij de Nederlandse belastingdienst.

ASD Group is ook een netwerk van agentschappen in 25 landen binnen en buiten Europa.

ASD Group is ook kiezen voor innovatie

De fiscale transformatie en digitalisering wordt steeds algemener.

Om voorop te lopen op het gebied van digitale fiscaliteit investeert ASD in de ontwikkeling van on-line service platformen die het beheer van de verplichtingen en de uitwisselingen tussen de belastingbetaler en de belastingdienst vergemakkelijken.

Technische informatie

Waarom voor ASD Group kiezen? De Pluspunten van ASD

Neem contact op met onze experts

Meer weten over onze aanbiedingen?
Neem contact met ons op en onze experts zullen snel reageren.
Mini contact
Deze website is beschermd met reCAPTCHA, zie hiervoor de privacyverklaring en servicevoorwaarden van Google.