Обединеното кралство: Край на преходния период за износителите от ЕС Повече информация (на английски език)
Търсене
Close this search box.
ASD GROUP > НОВИНИ

Следете всички новини в областта на ДДС, електронна търговия, митнически задължения и командироване на работници

Европейски съюз: Желание на Европейската комисия за хармонизиране на правилата за ДДС в съответствие с цифровата еволюция

Европейски съюз: Желание на Европейската комисия за хармонизиране на правилата за ДДС в съответствие с цифровата еволюция

Като продължение на реформата на електронната търговия, въведена на 1 юли 2021 г., Европейската комисия наскоро представи новата си краткосрочна стратегия, чиято цел, по-специално, е: Намаляване...

Франция: Нова онлайн услуга „Данни за ATVAI“ [обратно начисляване на ДДС при внос] за митнически декларации

След въвеждането на новата система за обратно начисляване на ДДС френската митническа администрация създаде онлайн услугата „Данни за ATVAI“ [обратно начисляване на ДДС при внос]...

Полша: Временно намаляване на ставките за ДДС

Полша: Временно намаляване на ставките за ДДС

Полското правителство представи програма, наречена „антиинфлационен щит 2.0“, за да смекчи въздействието на инфлацията. С нея беше въведено временно намаляване на ставките на ДДС за...

Европейски съюз: Нови правила за командироване на превозвачи в сектора на автомобилния транспорт

Европейски съюз: Нови правила за командироване на превозвачи в сектора на автомобилния транспорт

От 2 февруари 2022 г. Европейският парламент въвежда нови мерки, специфични за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт. Тези специфични особености се отнасят по-специално до...

Франция: Процедурата за предоставяне на обвързваща тарифна информация (ОТИ) става електронна

Франция: Процедурата за предоставяне на обвързваща тарифна информация (ОТИ) става електронна

Митническата администрация промени процедурата си за предоставяне на обвързваща тарифна информация (ОТИ). Отсега нататък процедурата е изцяло електронна. От 12 януари 2022 г. френските митници вече...

Полша: Актуализиране на декларацията SAF-T JPK_VAT

Полша: Актуализиране на декларацията SAF-T JPK_VAT

Напомняме, че на 1 октомври 2020 г. . Полша въведе използване на нов файл, съдържащ декларацията SAF-T JPK_VAT. (на английски език) Полската данъчна администрация публикува актуализация...

Европейски съюз – Удължаване на освобождаването от ДДС и мита при внос на медицинско оборудване

Европейски съюз: Удължаване на освобождаването от ДДС и мита при внос на медицинско оборудване

С оглед на възобновяването на настоящата здравна криза, като продължение на предприетите действия, Европейската комисия удължи освобождаването от ДДС и мита, свързани с внос на...

Франция: Въвеждане на преходен период за обратното начисляване на ДДС при вноса

Франция: Въвеждане на преходен период за обратното начисляване на ДДС при вноса

Считано от 1 януари 2022 г. механизмът за обратно начисляване на ДДС при внос беше обобщен и се прилага задължително. Основното въздействие на тази промяна езадължението за...

Франция: Уеднаквяване на възстановяването на ДДС върху бензина и дизеловото гориво

Франция: Процентът на възстановяване на ДДС върху бензина се уеднаквява с процента на възстановяване на ДДС върху дизеловото гориво

Законът за финансите от 2017 г. въведе за 5 години (от 2017 г. до 2022 г.) разпоредба за уеднаквяване на процента на възстановяване на ДДСвърху бензина с този на...