Опростете развитието си в международен план

Бъдете призовани от експерт

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD Groupакциз за алкохолни напитки при условията на дистанционна продажба

акциз за алкохолни напитки при условията на дистанционна продажба

ДИСТАНЦИОННА ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

Дистанционната продажба на алкохолни напитки подлежи на облагане с ДДС и акциз. Акцизът е косвен данък върху потреблението на определени продукти, включително алкохол и алкохолни напитки. Той се изчислява чрез прилагане на тарифа според вида на напитката.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

ЗАНИМАВАТЕ СЕ С ПРОДАЖБА НА ФРЕНСКИ ГРАЖДАНИ НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ С ПРОИЗХОД ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕС?

ДДС

Продажбите на френски граждани на алкохол и алкохолни напитки с произход друга страна членка, подлежат на режима на дистанционни продажби.

продавачът трябва да се регистрира по ДДС във Франция, за да подава там декларации по ДДС и за да го заплаща на френската държава.

Ако продавачът е установен извън Европейския съюз, той е длъжен да определи данъчен представител във Франция.

Ако продавачът е установен в държава-членка на Европейския съюз, той има възможността да определи данъчен пълномощник във Франция.

 

Акцизът

За разлика от ДДС, акцизът върху продажбите на френски физически лица винаги се дължи във Франция, още от първото евро.

Чуждестранните продавачи (включително тези, установени в държава-членка на Европейския съюз) задължително трябва да определят данъчен представител във Франция.

Стоките трябва задължително да се движат, снабдени с опростен документ за придружаване (ОДП), върху който е поставен номер, предоставен от френските митници. Този номер позволява да се установи, че акцизът е заплатен на френските митници.

ПОНЯТИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОМНЯТ

  • Акцизът върху продажбите на френски физически лица винаги се дължи във Франция, още от първото евро

  • Чуждестранните продавачи (включително тези, установени в държава-членка на Европейския съюз) задължително трябва да назначат данъчен представител във Франция.
  • Акцизът трябва да бъде внесен при френските митници дори преди стоките да бъдат изпратени от държавата-членка на отпътуване

КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ASD GROUP ЗА ВАС


С цел улесняване на административните процедури, свързани с акцизите, ASD Group се грижи за всички митнически формалности, свързани с дистанционните продажби на алкохолни напитки и Ви съдейства при подаването на декларации и дългосрочните операции.

Анализ и контрол

Анализ и месечен подробен контрол на всички Ваши фактури

Въвеждане и проверка

Въвеждане и проверка на съответствието на фактурите и митническите номенклатури

Митнически номенклатури

Търсене и проверка на митнически номенклатури

Съдействие

Съдействие при административна или митническа проверка