ASD GROUP > DAŇOVÉ > REFORMA DPH E-COMMERCE 2021

Reforma DPH upravující pravidla pro zásilkový prodej a E-Commerce vstupující v platnost v roce 2021

shutterstock_393401239

Dne 1. července 2021 2021 vstoupí v platnost reforma DPH, která zásadně změní pravidla zásilkového prodeje a obecně veškerých obchodních transakcí uskutečňovaných elektronicky prostřednictvím internetu. Tento balíček změn pro E-Commerce v oblasti DPH schválený Radou Evropské unie v prosinci 2017 má tři hlavní cíle:

 • snížit daňovým subjektům administrativní zátěž související s DPH,
 • efektivněji bojovat proti daňovým podvodům,
 • zaručit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi evropskými a mimoevropskými společnostmi.

Koho se týká tato reforma DPH upravující pravidla pro zásilkový prodej a E-Commerce?

Reforma se týká všech společností usazených v EU i mimo EU, které prodávají zboží on-line nebo poskytují on-line služby soukromým osobám v Evropě, bez ohledu na prodejní kanál:

 • webové stránky,
 • Market-Places (Amazon, Ebay, AliExpress, Fnac, Darty, CDiscount, atd.),
 • sociální sítě (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, atd.).

Prodejci využívající Dropshipping téměř nebyli dotčeni dosavadními změnami pravidel DPH, ale tato reforma upravující podmínky pro E-Commerce jejich podnikání zásadním způsobem ovlivní.

Jaké budou dopady této reformy DPH?

Novela stanoví zavedení 3 volitelných samostatných režimů jednoho správního místa (OSS-EU, OSS-mimo EU, a OSS-Import), které umožní daňovým subjektům soustředit veškeré ohlašovací povinnosti do jedné země Evropské unie prostřednictvím nového daňového čísla jedinečného pro každý z režimů jednoho správního místa (OSS).

Upozornění: Podmínky přístupu k OSS jsou striktně vymezeny a jsou specifické pro každý z režimů OSS. V mnoha případech bude nutné zachovat podávání běžného přiznání k DPH. V důsledku toho může nastat situace, že jedna společnost bude mít povinnost podávat několik přiznání k DPH v jedné zemi, a to za každé daňové číslo v případě několika daňových čísel pro jednu zemi.

V návaznosti na zrušení osvobození od cla zásilek s hodnotou nižší než 22 EUR při dovozu do EU budou muset prodejci využívající Dropshipping detailně prověřit své zásobování ze zemí mimo EU.

Připravte se předtím, než tato novela vstoupí v platnost

Nová pravidla začnou platit 1. července 2021 ve všech členských státech Evropské unie.

Prodejcům tedy zbývá pouze několik měsíců na přesné určení, jakým způsobem vykazovat jednotlivé typy prodejů.

Prodeje bude nezbytné rozlišovat na základě:

 • hodnoty zboží,
 • původu zboží (EU nebo mimo EU),
 • použitého prodejního kanálu (webová stránka, Market Places, sociální sítě…),
 • využití nebo nevyužití skladu před prodejem,
 • osoby zodpovědné za transport.

Díky nové specializované službě nazvané „AUDIT DPH E-COMMERCE 2021“ Vám ASD Group pomůže určit, jaké budou Vaše povinnosti v oblasti DPH od 1. července 2021. Zjistit více

Aby bylo možné od 1. července 2021 využívat jednotlivé režimy OSS, bude potřeba nejprve obdržet daňová čísla specifická pro OSS.

ASD Group za Vás vyřídí všechny kroky nezbytné k obdržení daňových čísel specifických pro OSS.

Budete také muset upravit Váš stávající software na zpracování podkladů, aby byl schopen vyhovět požadavkům nového způsobu podávání přiznání s využitím OSS.

Proclení zboží při dovozu

Od 1. července 2021 musí být veškeré zboží BEZ VÝJIMKY při dovozu do Evropské unie deklarováno na celním úřade.

Zboží s hodnotou nižší než 150 EUR však může být osvobozeno od DPH z dovozu pod podmínkou, že prodej bude vykázán v režimu OSS-Import a v celním prohlášení bude uvedeno daňové číslo přidělené prodejci v režimu OSS-Import.

S čím Vám může ASD pomoci předtím, než tato reforma vstoupí v platnost v roce 2021?

ASD Group Vás bude provázet při zavádění nových pravidel pro E-Commerce do Vaší společnosti:

 • Poskytneme Vám vždy nejaktuálnější a spolehlivé informace, a to díky důkladné analýze nové právní úpravy daně z přidané hodnoty prováděné našimi odborníky na DPH.
 • Přesně stanovíme veškeré Vaše nové povinnosti v oblasti DPH od 1. července 2021 pomocí naší specializované služby „AUDIT DPH E-COMMERCE 2021“.
 • Vyřídíme za Vás veškeré náležitosti nezbytné pro využívání systému jednotného správního místa.
 • Poskytneme Vám IT nástroje, které Vám usnadní správu Vašich obchodních operací.

KONTAKTUJTE NAŠE ODBORNÍKY

Chcete se dozvědět více o našich nabídkách?
Kontaktujte nás a naši odborníci vám odpoví co nejdříve.
Mini contact
Tento web je chráněn pomocí Google ReCAPTCHA a platí pro něj zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.