Audit daňových transakcí v rámci unijního a mezinárodního obchodu
Celní a daňové poradenství v rámci unijního i mezinárodního obchodu
Préparez-vous au Brexit !
Votre entreprise est concernée par le Brexit ?
Vous aimeriez avoir plus d'informations à ce sujet ?

ASD GroupSlužbyAudit daňových transakcí v rámci unijního a mezinárodního obchodu

Audit daňových transakcí v rámci unijního a mezinárodního obchodu

Audit daně z přidané hodnoty

Kontrolou pohybu zboží a služeb můžeme předejít chybám v rámci obchodních i účetních transakcí.  Pro uplatnění správného daňového režimu je třeba sledovat fyzický pohyb zboží a znát povahu osoby zajišťující přepravu zboží. U služeb je pro uplatnění správného daňového režimu nutné dobře zařadit typ poskytované služby. V mnohých státech hraje důležitou roli fakt, zda je příjemce zboží či služby osobou povinnou k dani usazenou  či neusazenou.

Proč prověřovat své transkace v rámci unijního obchodu?


Pravidla uplatnění daně z přidané hodnoty v rámci unijního obchodu jsou komplexní. Na jedné straně jsou zavazující směrnice, na straně druhé interpretace. A k tomu se mohou přidat daňová specifika jednotlivých členských států EU. Pro společnosti podnikající na zahraničních trzích je základním předpokladem dobrá znalost místních daňových pravidel.

Daňový audit unijních dodávek zboží a služeb může předejít daňovým kontrolám i dohadům mezi obchodními partnery. Daň z přidané hodnoty, pokud není přiznána a řádně odvedena příslušnému správci daně, může být nemalým finančním rizikem. Naše kontrola  se zaměřuje především na fyzický pohyb zboží, zařazení do správného daňového režimu, kontrolu formálních požadavků faktur apod.

Občasnou kontrolu již nastavených obchodních i účetních transakcí doporučujeme všem společnostem, které podnikají  na území jiných členských států. Ne ve všech státech se postupuje stejně jako v tuzemsku. Někdy může dojít např. ke změně fyzického toku zboží a tím i ke změně stávajících podmínek prodeje.

LES NOTIONS À RETENIR

Audit TVA
  • Kompletní kontrola daňových dokladů a dokladů o přepravě (faktury přijaté a vystavené, dovozní a vývozní dokumenty, CMR,...)

  • Kontrola přiznání k dani z přidané hodnoty, souhrnných a kontrolních hlášení…

  • Vyhotovení případové zprávy včetně vyhodnocení rizik a jednotlivých doporučení

Chcete vědět více?

Jak probíhá audit daNě z pŘidanÉ HODNOTY?


V rámci interní kontroly jsou sledovány fyzické pohyby zboží v unijním a mezinárodním prostoru a správné vykazování těchto toků. Nahlížíme do všech daňových dokladů souvisejících s dodáním nebo přijetím zboží do nebo z EU, kontrolujeme dovozní a vývozní doklady, ověřujeme platnost identifikačních čísel v sytému VIES, uplatnění správného daňového režimu apod. Stejně tak drobnohledem projdou daňová přiznání a všechna související hlášení, včetně hlášení o pohybu zboží v EU - tzv. Intrastat.

Jak postupujeme:

  • Společně stanovíme cíl auditu
  • Procházíme vaši firemní dokumentaci
  • Ověřujeme daňové doklady (faktury, celní dokumenty, daňová přiznání k DPH…)
  • Ověřujeme hlášení Intrastat
  • Analyzujeme rizika spojená s kontrolou správce daně
  • Předáváme interní zprávu s daňovými doporučeními

Co pro vás můžeme udělat


ASD Group je specializovaná daňová kancelář. Od roku 1993 se věnuje agendě DPH v rámci unijního a mezinárodního obchodu. Naši klienti podnikají v různých odvětvích, od velkoobchodu a maloobchodu, stavebnictví, zasílání zboží, po drobné řemeslné zakázky. Jejich podnikání máme možnost sledovat z blízka a doprovázet je během celé zahraniční anabáze. Každý jejich nový nápad, nová aktivita v zahraničí, je pro nás výzvou a motivací.

Hlášení a přiznání

Různé typy daňových přiznání a hlášení v rámci unijních transakcí

Analýza a kontrola

Sledování fyzického pohybu zboží a související dokumentace

Ověření formálních náležitostí

Kontrola formálních náležitostí dokladů

Celní nomenklatury

Zařazení zboží dle celního sazebníku

Asistence

Během daňové a celní kontroly

Semináře

Školení pro kolegy a zaměstnance

Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询