Zjednodušte si svou činnost v mezinárodním měřítku

Být volán odborníkem

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupSlužbyProč byste měli externalizovat DEB/INTRASTAT?

Proč byste měli externalizovat DEB/INTRASTAT?

DEFINICE PROHLÁŠENÍ O OBCHODU SE ZBOŽÍM/INTRASTAT

Prohlášení o obchodu se zbožím (DEB)/Intrastat je povinné hlášení, které je nutné podat Celní správě. Uvádí všechny transakce se zbožím v rámci Společenství mezi podniky v různých členských státech Evropské unie. Intrastat je pojem nejvíce používaný v Evropě, nicméně některé státy používají jiný název. To je případ Francie, která používá pojem DEB.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O DEB/INTRASTAT

V současné době můžete provádět obchodní operace v rámci Evropské unie volně, bez formalit a bez hraničních kontrol: není třeba podávat celní prohlášení. Nicméně v závislosti na povaze podnikání musíte každý měsíc vyplnit prohlášení o obchodu se zbožím (DEB)/Intrastat, které uvádí všechny obchody v rámci Společenství.

Když mluvíme o obchodní směně v rámci Evropské unie, tak pojem příjem označuje vstup zboží ze Společenství do teritoria daného státu, zatímco pojem odbavení označuje odeslání zboží z vaší země do jiné země Evropské unie. DEB/Intrastat je tedy prohlášením, které společně uvádí veškeré příjmy a odbavení, které vaše společnost provedla ve spolupráci s podniky z jiných členských států Evropské unie.

Ve Francii je prohlášení o obchodu se zbožím (DEB) velmi komplexní a musí obsahovat veškeré transkace obchodu se zbožím v rámci Společenství mezi Francií a jinými členskými státy EU, zejména pak:

Obchod se zbožím v rámci Společenství, které podléhá spotřební dani

Zboží na vstupu do země, za které se platí clo a daně a které je odesláno do jiného členského státu EU

Zboží v rámci Společenství, které je odesláno společnosti v jiném členském státu EU, odkud je poté exportováno

Ovšem některé produktové kategorie podléhají daleko komplexnějším formalitám (alkoholické nápoje, tabák, vojenský materiál, léčiva), a proto jsou vyloučeny z DEB, to samé platí pro obchod se zámořskými departmenty.

Poznámka: Ve zbytku Evropy (mimo Francii) je prohlášení Intrastatu pouze pro účely statistiky a je doprovázeno volitelným prohlášením k dani za účelem zjištění transakcí obchodu se zbožím mezi členskými státy.

Upozorňujeme, že prohlášení Intrastat je povinné, pokud je překročen jistý limit. Limit závisí na množství prodejů či nákupů v rámci Společenství.

BODY K ZAPAMATOVÁNÍ

  • Prohlášení Intrastat musí být podána v souladu s časovými termíny daného státu (měsíčně, čtvrtletně nebo ročně). DEB ve Francii je nutné podávat měsíčně.

  • Limity pro Intrastat se liší stát od státu.

  • Nedodání DEB/Intrastatu je penalizováno pokutou. Částka závisí na státu, ve Francii může dosáhnout až 1 500 € za měsíc.

  • Společnosti mají právo používat jako externí poskytovatele pro řízení prohlášení DEB/Intrastat jejich jménem.

Vyhledávací dotazy týkající se deklarace o zboží / Intrastat exchange

Import, reverse charge DPH, číslo DPH uvnitř Společenství, teritoriality daňových zákonech, placení daně z přidané hodnoty, země vývozní daň EU o přidané hodnotě, povinné k dani, osvobození od daně, službami, osvobozeny členskými státy, prohlášení o DPH, DPH ve Francii, odpovědnost, přenesení daňové povinnosti, splatné, předmět.

Deklarace výměny zboží (DEB) je celní dokument Společenství určený k informování francouzských celních orgánů o obchodu se zbožím uvnitř Společenství v rámci Evropské unie. DEB umožňuje celním úřadům sestavovat statistiky zahraničního obchodu, prosazovat pravidla DPH a bojovat proti podvodným obchodům.

Pro výměnu služeb je rovnocenným prohlášením Evropské prohlášení o službách (ESD).

V Evropské unii, si s sebou většinu svého podnikání volně, ale je nutné odeslat do cel měsíční prohlášení o burz nemovitosti (DEB), kde jsou uvedeny všechny vaše obchodu se zbožím v celé Evropě.

DEB umožňuje správě vykonávat dvě ze svých misí:

  1. rozvoj obchodních statistik v Evropě
  2. zajistit dodržování pravidel daně z DPH v Evropě

Prohlášení o obchodu se zbožím (DEB) mezi členskými státy EU tak umožňuje tuto povinnost jednoduše a jedinečně splnit.

Tato formální úprava vás osvobozuje od povinnosti platit DPH, protože obchod uvnitř Společenství je účtován jako národní DPH, měli byste se obrátit na vaše daňové středisko.
V jakých případech musíte uložit DEB?

Dvě pojmy, které si musíme pamatovat v obchodu EU:

  1. Úvod: Příjezd zboží Společenství na území státu
  2. Odeslání zboží: Odeslání zboží z Francie do země EU

Pokud se nacházíte v jednom z těchto dvou případů, musíte v době zavedení podat DEB:

  1. Během předchozího kalendářního roku jste uskutečnili úvody ve výši nejméně 460 000 eur
  2. V uplynulém kalendářním roce jste udělali méně než 460 000 EUR, ale v průběhu roku jste tento limit překročili

Stejně tak, pokud vaše firma právě vytvořeny nebo pokud je to vaše první komoditní burza s jiným členským státem, byste měli předložit prohlášení cirkulace, že když celková částka z vašich příspěvků dosahuje 460 000 €.

Musíte však v době plavby, aby učinil prohlášení pro první dodání zboží uvnitř Společenství, které provedl, bez ohledu na množství a budete dokončit DEB při dodání od prvního eura.

Co pro vás může ASD GROUP udělat

Outsourcování správy vašich prohlášení Intrastat nabízí zásadní výhody ve smyslu úspory času a financí, ale také klidu mysli pro vás i vaše zaměstnance. 

S ohledem na výhody, které outsourcing prohlášení Intrastat nabízí vaší společnosti, už vám pouze stačí zvolit strategického a důvěryhodného partnera, který vám pomůže s nezbytnými procesy.

Díky zkušenostem a know-how, které jsme získali za 20 let činnosti, dokážeme zpracovat všechny vaše celní formality, pomůžeme vám s nezbytnými procesy ke splnění požadavků na prohlášení a zajistíme bezpečnost vašich operací v dlouhodobém horizontu.

Hlášení intrastat

Sestavení statistického hlášení ve všech členských státech EU

Analýza

Sledování fyzického pohybu zboží a související dokumentace

Kontrola

Kontrola a ověření celních kódů

Celní nomenklatury

Zařazení zboží dle celního sazebníku

Asistence

Během daňové a celní kontroly

Semináře

Podle zájmu připravíme semináře pro menší skupiny