Hoe moeten buitenlandse bedrijven de roerende voorheffing in Frankrijk beheren? | ASD

Vereenvoudig uw internationale ontwikkeling

  • Home
  • Hoe moeten buitenlandse bedrijven de roerende voorheffing in Frankrijk beheren?

ASD GROUP > SERVICEPAGINA’S > Hoe moeten buitenlandse bedrijven de roerende voorheffing in Frankrijk beheren?

Hoe moeten buitenlandse bedrijven de roerende voorheffing in Frankrijk beheren?

Choisissez votre pays
de destination

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la déclaration d’échanges de bien? Vous avez une demande personnalisée ?

WAT ASD GROEP VOOR U KAN DOEN

Als sociaal afgevaardigde en fiscaal vertegenwoordiger geaccrediteerd bij de Franse overheid kan ASD Group alle formaliteiten met betrekking tot de roerende voorheffing afhandelen.

Denk eraan om te anticiperen op de roerende voorheffing en neem nu meteen contact op met onze deskundigen om uw behoeften en verplichtingen in kaart te brengen.

INTRODUCTIE VAN DE ROERENDE VOORHEFFING IN FRANKRIJK

Op 1 januari 2019 wordt de roerende voorheffing in Frankrijk van kracht.

De inkomstenbelasting van werknemers met fiscale woonplaats in Frankrijk zal rechtstreeks worden ingehouden op het salaris na aftrek van sociale bijdragen door hun werkgever.

De afgetrokken belasting wordt vervolgens door de werkgever terugbetaald aan de Franse belastingdienst.

De werkgever wordt nu geclassificeerd als “inner” van inkomstenbelasting.

DE ROL VAN DE SOCIALE AFGEVAARDIGDE UITBREIDEN

Deze nieuwe norm breidt de rol van ASD Group als sociaal afgevaardigde uit.

Als onderdeel van deze rol is het de missie van ASD Group om bedrijven zonder permanente vestiging in Frankrijk te vertegenwoordigen.

Als gevolg hiervan is ASD Group vanaf 1 januari 2019 verantwoordelijk voor alle Franse sociale verplichtingen, inclusief belastingverplichtingen.

In overeenstemming met deze belastingplicht moeten de vertegenwoordigde bedrijven een fiscaal afgevaardigde of fiscaal vertegenwoordiger aanstellen die in Frankrijk gevestigd is en gecertificeerd is door de Franse belastingsdiensten.

Worden vrijgesteld van het benoemen van een fiscaal vertegenwoordiger de volgende ondernemingen die zijn opgericht:

  • in de EU
  • of in een deelstaat van een Europese Economische Ruimte
  • of in een staat die een overeenkomst inzake administratieve bijstand met Frankrijk heeft ondertekend ter bestrijding van fraude en belastingontduiking en een overeenkomst inzake wederzijdse bijstand ter inning van belastingen.

Hoewel deze bedrijven niet verplicht zijn een fiscaal vertegenwoordiger te benoemen, wordt hen geadviseerd een fiscaal agent in Frankrijk aan te stellen.

WAT U MOET WETEN

  • De roerende voorheffing treedt op 1 januari 2019 in werking voor alle werknemers die in Frankrijk werken, ongeacht of de werkgever in Frankrijk gevestigd is of niet.
  • Een buitenlandse onderneming moet een sociaal afgevaardigde aanwijzen voor de roerende voorheffing.
Form service

Contactez nos experts

Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres ?
Contactez-nous et nos experts vous répondront rapidement.

AANVERWANTE DIENSTEN ASD

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Copyright © ASD Group 2019 - All right reserved - Sitemap

Contactez nos experts