Vereenvoudig uw internationale ontwikkeling

Worden opgeroepen door een deskundige

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupServicepagina’sSociale vertegenwoordiging om personeel

Sociale vertegenwoordiging om personeel

Definitie van sociale vertegenwoordiging

Ondernemingen maken steeds vaker gebruik van sociale vertegenwoordiging om een werknemer in een ander land dan het land van herkomst van de onderneming aan te nemen om zo een nieuwe markt te ontwikkelen. Door deze praktijk kan de markt van een nieuw land worden getest zonder een vaste inrichting in dat land te moeten oprichten.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

Sociale vertegenwoordiging: uw werknemers in het buitenland aannemen en beheren

Sociale vertegenwoordiging is de meest geschikte oplossing voor ondernemingen die zich op internationaal niveau willen ontwikkelen, bijvoorbeeld om een lokale verkoper aan te stellen voor de ontwikkeling van een nieuwe markt of om een beroep te doen op een administratieve medewerker voor de relaties met klanten of leveranciers. Sociale vertegenwoordiging kan heel eenvoudig worden geregeld en blijft de minst kostbare oplossing om personeel in het buitenland in dienst te nemen. De in het land van tewerkstelling gevestigde vertegenwoordiger is belast met het contact tussen de plaatselijke administraties en de onderneming. De vertegenwoordiger zorgt voor alle administratieve formaliteiten die verband houden met de tewerkstelling:

  • Opstelling van een verklaring van indienstneming en een arbeidsovereenkomst
  • Aanmelding bij de verschillende sociale verzekeringen van het land (sociale zekerheid, werkloosheid, pensioen, etc.)
  • Opstelling van loonstroken
  • Beheer van de betalingen van sociale premies
  • Aangifteverplichtingen bij de arbeidsinspectie

De werknemer wordt voor 100% door de onderneming en niet door de vertegenwoordiger in dienst genomen.

Verwante zoekopdrachten naar Werving / Sociale Vertegenwoordiging

Antropologie, sociale banden, sociale groep, opkomst, methodologische, studeerde, fundamenteel, maatschappelijk werk, sociale wetenschappen, Durkheim, empirisch, universiteit persen, het behoren, cognitieve, socialisatie, interactie, sociale wetenschappen, sociologie, sociale psychologie, socioloog.

Wat asd groep voor u kan doen

ASD Groep werkt al jaren als sociaal vertegenwoordiger voor talloze ondernemingen die werknemers in het buitenland in dienst nemen. Dankzij het feit dat we internationaal zijn gevestigd, kunnen we deze service in alle landen waar we aanwezig zijn aanbieden. Deskundigen in het sociaal recht die uw taal spreken, begeleiden u bij uw project voor verdere ontwikkeling en tewerkstelling in Europa.

Arbeidsovereenkosmt en loonstrook

Opstelling van de arbeidsovereenkomst en het loonstrookje van de werknemer

Aanmelding bij de verplichte sociale verzekeringen

Aanmelding van de werkgever en de werknemer bij de verschillende sociale verzekeringen van het land

Begeleiding

Invoering en controle van de conformiteit van de facturen en van de douanenomenclatuur