Uprość swój rozwój międzynarodowy

Być powołani przez eksperta

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupUslugiPrzedstawicielstwo socjalne

Przedstawicielstwo socjalne

Definicja przedstawiciela socjalnego

W celu rozwoju nowego rynku, coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z usług przedstawiciela socjalnego do rekrutowania pracowników w innym kraju niż kraj pochodzenia. Praktyka ta pomaga w sprawdzeniu rynku w nowym kraju bez potrzeby stwarzania ryzyka finansowego dla firmy.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

Przedstawicielstwo socjalne: Rekrutowanie I zarządzanie twoim personelem za granicą

Przedstawicielstwo socjalne jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla firm, które chcą się międzynarodowo rozwijać, na prztykład zatrudniając lokalnej przedstawiciela sprzedaży, którego zadanie będzie utrzymywanie relacji z klientami lub dostawcami.Przedstawicielstwo kadrowe jest bardzo proste w obsłudze i jest najtańszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem przy zagranicznej rekrutacji pracowników. Przedstawiciel, który posiada siedzibę w kraju, w którym ma być przeprowadzona rekrutacja pełni rolę łącznika pomiędzy lolaklnymi organami administracyjnymi, a przedsiębiorstwem. Zajmuje się on też wszystkimi formalnościami administracyjnymi:

  • Przygotowanie ogłoszenia rekrutacyjnego i umowy o pracę;
  • Rejestracja w krajowych funduszach społecznych (ubezpieczenia społeczne, zasiłki dla bezrobotnych, renty);
  • Przygotowywanie wynagrodzeń;
  • Zarządzanie płatnościami składek ubezpieczenia społecznego;
  • Spełnianie wymogów dotyczących sprawozdawczości dla inspekcji pracy.

Pracownik jesy w pełni zatrudniony przez przedsiębiorstwo, nie przez przedstawiciela.

Podobne wyszukiwania do rekrutacji / reprezentacji społecznej

Antropologia, więzi społeczne, grupa społeczna, powstanie, metodologiczny, studiował, fundamentalna, praca socjalna, nauki społeczne, Durkheim, empiryczne, prasy uniwersyteckie, przynależności, poznawcze, socjalizacja, interakcja, nauki społeczne, socjologia, psychologia społeczna, socjolog.

Co ASD może zrobić dla ciebie?

ASD Group świadczy od wielu lat usługi przedstawicielstwa kadrowo-płacowego dla firm rekrutujących pracowników za granicą. Nasza międzynarodowa obecność pozwala na oferowanie tej usługi w każdym kraju, w którym znajdują się nasze oddziały. Eksperci w dziedzinie kadrowo-płacowej, posługujący się Twoim językiem udziela wsparcia na każdym etapie rozwoju i rekrutacji w Europie.

Umowa o pracę I listy płac

Przygotowanie umowy o pracę i listy płac

Rejestracja pracownika w funduszach krajowych

Przeprowadzanie rejestracji pracodawcy i pracownika w funduszach krajowych

Wsparcie

Wprowadzanie i weryfikacja zgodności faktur oraz nomenklatury celnej