Опростете развитието си в международен план

Бъдете призовани от експерт

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupУслугиСоциално представителство за наемане на персонал в чужбина ?

Социално представителство за наемане на персонал в чужбина ?

Дефиниция за социално представителство

Все повече компании използват социално представителство, за да наемат служители в страна, различна от страната на произход на компанията, за да развият нов пазар. Тази практика дава възможност да се тества пазарът на новата държава, без да се налага да се създава постоянен обект в нея.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

Социално представителство : наемане и управление на персонал в чужбина

Социално-осигурителното представителство е най-подходящото решение за компании, желаещи да се развиват в чужбина, например да наемат местен търговец, който да развие нов пазар или да използват административен асистент за управление на отношенията с клиентите или доставчиците.

Социално-осигурителното представителство е много лесно да бъде създадено и остава най-изгодното решение за наемане на персонал в чужбина. Представителят, намиращ се в страната на работа, отговаря за връзката между местните администрации и дружеството. Всички административни формалности, свързани с наемането на персонал, се поемат от представителя :

  • Съставяне на документ за ангажимент за наемане на работа и трудов договор
  • Регистрация към различните фондове за социално осигуряване в страната (социално осигуряване, безработица, пенсиониране и др.)
  • Издаване на фишове за заплата
  • Управление на плащанията за социално-осигурителни вноски
  • Задължения за подаване на декларации към инспекцията по труда

Служителят се наема на 100% от предприятието, а не от представителя.

Това, което asd group може да направи за вас

ASD Group работи от няколко години като социален представител на много компании, наемащи служители в чужбина. Благодарение на нашето международно присъствие, ние предлагаме тази услуга във всички страни, в които имаме представителство. Специалистите по социално право, които говорят Вашия език, ще ви съдействат за Вашия проект за развитие и наемане на персонал в Европа.
ТРУДОВ ДОГОВОР И ФИШОВЕ ЗА ЗАПЛАТА

Трудов договор и фишове за заплата

Изготвяне на трудовия договор и фишовете за заплата на служителите
РЕГИСТРАЦИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ

Регистрация към задължителните фондове

Регистрация на работодателя и служителя към различните каси и фондове в страната
СЪДЕЙСТВИЕ

Съдействие

Обработка и потвърждение за съответствие на фактурите и митническите документи