Logo-ASD_noir

ASD GROUP > FISCAL > DE CE SĂ DESEMNAȚI UN MANDATAR FISCAL EXPERT ÎN TVA?

Mandatar fiscal: încredințați-ne obținerea codului dumneavoastă de TVA și depunerea declarațiilor.

Ce poate ASD GROUP să facă pentru dumneavoastră

Ca și mandatarfiscal, experții ASD Group analizează fluxul de mărfuri și de facturi, înregistrează în scopuri d eTVA societatea dumneavoastră, vă depun declarațiile de TVA și se ocupă de declarațiile dumneavoastră INTRASTAT (DEB) dacă pragurile sunt depășite.

Definiția mandatarului fiscal

Mandatarul fiscal este o persoană fizică sau juridică, profesionist în gestionarea TVA, care se substituie sediilor fixe. Astăzi e suficient să vă înregistrați în altă țară față de cea de rezidență apoi să alegeți un mandatar fiscal pentru a vă conforma legislației fiscale și vamale în vigoare.

Mandatarul fiscal pentru facilitarea operațiunilor dumneavoastră taxabile

Pentru a răspunde obligațiilor declarative din țara unde compania va fi taxabilă, aceasta trebuie să se identifice fiscal în acea țară.

Creând o societate vă îngreunați considerabil obligațiile și costurile de funcționare (crearea statutului, contabilitate, plata de impozite, etc) Mandatarul fiscal este cea mai simplă metodă pentru a evita crearea unei societăți noi. De fapt mandatarul vă înregistrează în scopuri de TVA în țara dorită, lucru ce vă permite de a opera ca și o societate locală.

Unele operațiuni taxabile necesită înregistrarea în scopuri de TVA în o altă țară membră a UE:

  • Introducerile și expedierile între state membre;
  • Constituirea unui stoc sau stoc în consignație într-un alt stat membru;
  • Depășirea unui prag în cazul vânzării la distanță;
  • Anumite operațiuni de cumpărare/revânzare în alt stat membru;
  • Anumite prestări de servicii (de exemplu în construcții).

Noțiuni de reținut

01

Anumite operațiuni intracomunitare vă obligă la plata TVA în țara în care operați;

02

Mandatul fiscală vă permite să vă inregistrați în scopuri de TVA în altă țară UE și să evitați crearea unei societăți.

Contactați experții noștri

Doriți să știți mai multe despre ofertele noastre?
Vă vom răsounde cât mai curând posibil.
Mini contact