De ce să desemnațI un mandatar fiscal expert în TVA? - ASD

Simplificați dezvoltarea internațională

A Fi chemat de un expert

Contact Top Bar
 • Prima pagină
 • De ce să desemnațI un mandatar fiscal expert în TVA?
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GROUP > Servicii > De ce să desemnațI un mandatar fiscal expert în TVA?

De ce să desemnațI un mandatar fiscal expert în TVA?

Choisissez votre pays
de destination

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la déclaration d’échanges de bien? Vous avez une demande personnalisée ?

Ce poate ASD GROUP să facă pentru dumneavoastră

Ca și mandatarfiscal, experții ASD Group analizează fluxul de mărfuri și de facturi, înregistrează în scopuri d eTVA societatea dumneavoastră, vă depun declarațiile de TVA și se ocupă de declarațiile dumneavoastră INTRASTAT (DEB) dacă pragurile sunt depășite.

 • Crearea unui sediu fixCrearea unui sediu fix și transmiterea de INTRASTAT(DEB, DES)
 • Analiză șI controlAnaliza și controlul lunar a tuturor facturilor de cumpărări și vânzări
 • Introducere date șI verificareIntroducerea datelor și verificarea conformității facturilor
 • Nomenclatoare vamaleCăutarea și verificarea nomenclatoarelor vamale
 • AsistențăAsistență în caz de control administrativ sau vamal
 • Formare profesionalăOrganizarea de formări profesionale punctuale dedicate TVA-ulu intracomunitar

Definiția mandatarului fiscal

Mandatarul fiscal este o persoană fizică sau juridică, profesionist în gestionarea TVA, care se substituie sediilor fixe. Astăzi e suficient să vă înregistrați în altă țară față de cea de rezidență apoi să alegeți un mandatar fiscal pentru a vă conforma legislației fiscale și vamale în vigoare.

Mandatarul fiscal pentru facilitarea operațiunilor dumneavoastră taxabile

Pentru a răspunde obligațiilor declarative din țara unde compania va fi taxabilă, aceasta trebuie să se identifice fiscal în acea țară.

Creând o societate vă îngreunați considerabil obligațiile și costurile de funcționare (crearea statutului, contabilitate, plata de impozite, etc) Mandatarul fiscal este cea mai simplă metodă pentru a evita crearea unei societăți noi. De fapt mandatarul vă înregistrează în scopuri de TVA în țara dorită, lucru ce vă permite de a opera ca și o societate locală.

Unele operațiuni taxabile necesită înregistrarea în scopuri de TVA în o altă țară membră a UE:

 • Introducerile și expedierile între state membre;
 • Constituirea unui stoc sau stoc în consignație într-un alt stat membru;
 • Depășirea unui prag în cazul vânzării la distanță;
 • Anumite operațiuni de cumpărare/revânzare în alt stat membru;
 • Anumite prestări de servicii (de exemplu în construcții).

Căutări legate de reprezentarea fiscală

Creditorii, creanțele, dreptul societăților comerciale, drept comun, pact, moștenitor, recuperare, casare, criminal, convențional, instanță de casare, valoare adăugată, desemnare, persoană juridică, persoane fizice.

Noțiuni de reținut

 • Anumite operațiuni intracomunitare vă obligă la plata TVA în țara în care operați;
 • Mandatul fiscală vă permite să vă inregistrați în scopuri de TVA în altă țară UE și să evitați crearea unei societăți.
Form service

Contactez nos experts

Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres ?
Contactez-nous et nos experts vous répondront rapidement.

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Contactez nos experts