Logo-ASD_noir

Социално представителство и решения за платежната ведомост на местно ниво в САЩ и Канада

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Социалното представителство позволява на дадена фирма да възложи на външен изпълнител управлението на човешките ресурси за служител, пребиваващ в Съединените щати или Канада. Тази услуга за назначаване на служители е силно препоръчителна ако Вашата компания изпрати служител с работно назначение в Съединените щати или Канада за период над 90 дни.

Назначаване или експатриране на служител ?

Назначаването на служителите е приложимо при краткотрайно ангажиране (за период по-кратък от 24 месеца). Назначаването на служителя зависи от системата за социално осигуряване на държавата, в която е седалището на работодателя.

От друга страна, експатрирането е приложимо за дългосрочни ангажименти. Служителят получава местен трудов договор и може да се възползва от системата за социално осигуряване на държавата-приемник. ASD Group оказва помощ при по-дълги назначения чрез решенията за платежна ведомост на местно ниво.

Идентификационен номер на работодател

Дадена фирма се нуждае от Идентификационен номер на работодателя (EIN), ако наема служители в Съединените щати или ако удържа данък при източника върху доходите на своите служители-нерезиденти. На всяка фирма се дава само един EIN. EIN номерът трябва да бъде посочен във всички формуляри и съобщения, изпращани до служба “Вътрешни приходи” (IRS), данъчните власти на САЩ, и до Администрацията за социално осигуряване (SSA).

Предимства на решенията за платежна ведомост на местно ниво

Решението за платежна ведомост улеснява Вашата компания в изпращането на даден служител на назначение в чужбина. Агенциите на ASD Group в Съединените щати и Канада управляват формалностите на местно ниво (социално осигуряване и местна платежна ведомост за Америка и Канада) и осигуряват спокойствие за Вашата фирма и назначените Ви служители.

Свържете се с нас за повече информация за нашите услуги по платежна ведомост и представителство в Съединените щати и Канада. Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на Вашите въпроси.

les articles qui pourraient vous intéresser

Европейската Комисия приканва фирмите да се подготвят за „труден Брекзит”

На 11 септември 2018г. Европейската Комисия издаде съобщение, в което посочва, че поради значителната несигурност относно съдържанието на едно евентуално споразумение за оттегляне между Европейския

Данъчно представителство / NRI в Канада

Данъчното представителство в Канада, по-известно като NRI (вносител, който не е местно лице), се отнася до предприятие, установено в трета страна, което възнамерява да извършва