Защо и как да назначим данъчен представител експерт по ДДC? - ASD

Опростете развитието си в международен план

Бъдете призовани от експерт

Contact Top Bar
 • Начало
 • Защо и как да назначим данъчен представител експерт по ДДC?
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GROUP > Услуги > Защо и как да назначим данъчен представител експерт по ДДC?

Защо и как да назначим данъчен представител експерт по ДДC?

Choisissez votre pays
de destination

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la déclaration d’échanges de bien? Vous avez une demande personnalisée ?

Това, което asd group може да направи за вас

Като Ваш данъчен представител, експертите на ASD Group анализират Вашите потоци от стоки и фактури, регистрират дружеството Ви по ДДС, подават декларациите по ДДС и декларациите за обмен на стоки, когато праговете бъдат достигнати.

 • СЪЗДАВАНЕИзготвяне и подаване на декларации DEB, DES и Intrastat
 • АНАЛИЗ И ПРОВЕРКАЕжемесечна проверка и анализ на всички Ваши фактури.
 • ОБРАБОТКА И ПОТВЪРЖДЕНИЕОбработка и потвърждение за съответствие на фактурите
 • МИТНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯПроучване и потвърждение на митнически документи
 • СЪДЕЙСТВИЕСъдействие в случай на данъчна или митническа проверка
 • ОБУЧЕНИЕОрганизиране на специализирано обучение по въпросите на ДДС в рамките на Общността

Определение за данъчен представител

Данъчният представител е физическо или юридическо лице, специализирано в управлението на ДДС, което замества постоянните учреждения. В наши дни е нужно единствено да се регистрирате в страната-членка (различна от тази, в която сте установени) и да изберете данъчен представител, който да спазва действащите данъчни и митнически закони.

Данъчният представител - за улеснение на вашите облагаеми транзакции

За да отговори на изискванията за деклариране в страната, в която юридическото лице ще бъде задължено, то трябва да се идентифицира пред данъчните власти. Чрез създаването на фирма значително увеличавате задълженията и оперативните си разходи (статут, офис, счетоводство, плащане на корпоративен данък в страната …).

Данъчният представител е много по-опростен административно и чрез него избягвате създаването на ново дружество. Всъщност, данъчният представител Ви регистрира по ДДС в страната, което Ви позволява да оперирате като класическо местно юридическо лице.

Някои облагаеми операции изискват регистрация по ДДС в държава от ЕС, различна от държавата, в която е установено юридическото лице. Няколко примера за такива операции :

 • Данъчна идентификация на Вашето дружество и регистриране на ДДС номер
 • Вътреобщностни доставки и придобивания в страните-членки
 • Поддържане на склад или складиране на консигнация в друга държава-членка
 • Достигане на прага за дистанционни продажби
 • Някои сделки за покупка/прерподажба в друга държава-членка
 • Някои услуги (например ВТР)

Запомнете:

 • Някои вътреобщностни сделки Ви задължават по ДДС в страната, в която са осъществени.
 • Данъчният представител Ви позволява да се регистрирате по ДДС в друга държава-членка на ЕС и да избегнете създаване на юридическо лице, установено в страната. (BOI-ДДС)
Form service

Contactez nos experts

Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres ?
Contactez-nous et nos experts vous répondront rapidement.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ASD

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Contactez nos experts