BREXIT: WAT IS ER NIEUW VOOR HET VERENIGD KONINKRIJK?

Gewijzigd:

Temps de lecture : 2 minutes

De controverse rond het Verenigd Koninkrijk en de op handen zijnde uittreding uit de Europese Unie blijft gehuld in een waas van speculaties.

Op dit moment is het onmogelijk om precies te weten welke beslissingen tegen het einde van de maand genomen zullen worden. In afwachting van een beslissing wordt er veel informatie verspreid en moeten bedrijven nu de nodige maatregelen nemen.

NIEUWE DOUANEFORMALITEITEN

Als het VK op 29 maart 2019 uit de Europese Unie stapt, betekent dit volgens het HMRC dat elke verplaatsing van goederen aan nieuwe formaliteiten op het gebied van douane, btw en tarieven moet voldoen. Bedrijven moeten zich vanaf nu registreren om een identificatienummer (EORI) te verkrijgen. Op dit moment heeft slechts 20% van de Britse bedrijven die deze registratie nodig hebben, zich hierop voorbereid. Er werd een waarschuwing gegeven voor de bedrijven die nog niet zijn geregistreerd.

BUURLANDEN WAARSCHUWEN HET VERENIGD KONINKRIJK

De Spaanse en Belgische belastingautoriteiten hebben de Britse ondernemingen met een btw-registratie in hun land op de hoogte gebracht van de noodzaak om een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen. Het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als een derde land en alle verklaringen en fiscale formaliteiten moeten worden toegewezen aan een wettelijke vertegenwoordiger.

Dergelijke vertegenwoordigers hebben een sleutelrol en zijn verantwoordelijk voor de boekhouding van alle buitenlandse klanten. Ze zijn vaak duur en ze eisen een bankgarantie. De Belgische autoriteiten stellen zich echter soepel op en geven de Britse ondernemingen ten minste zes maanden de tijd om aan de regels te voldoen.

“NO DEAL” IS EEN STAP IN DE RICHTING VAN DE AFSCHAFFING VAN BEPAALDE DOUANERECHTEN

Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 29 maart 2019 zonder voorafgaand akkoord verlaat, zou het 80 tot 90% van de douanerechten op ingevoerde producten kunnen afschaffen, zoals bijvoorbeeld de heffingen op auto-onderdelen. Duidelijke tarieven voor de meeste producten zullen er ook toe bijdragen dat de dalende invoerprijzen gehandhaafd blijven en dat de gevolgen van het uitblijven van een akkoord tot een minimum worden beperkt. Er werd nog geen officiële mededeling gedaan.

 ASD Group biedt een douaneservice aan via een douanevertegenwoordigerNeem contact met ons op voor meer informatie.

Wellicht bent u in deze artikelen geïnteresseerd

Fiscale vertegenwoordiging/NRI in Canada

De fiscale vertegenwoordiging in Canada, beter bekend als een NRI (Non Resident Importer), heeft betrekking op een bedrijf dat in een derde land is gevestigd