Waarom zou u uw aangiften intracommunautaire leveringen uitbesteden ? | ASD

Vereenvoudig uw internationale ontwikkeling

 • Home
 • Waarom zou u uw aangiften intracommunautaire leveringen uitbesteden ?

ASD GROUP > SERVICEPAGINA’S > Waarom zou u uw aangiften intracommunautaire leveringen uitbesteden ?

Waarom zou u uw aangiften intracommunautaire leveringen uitbesteden ?

Choisissez votre pays
de destination

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la déclaration d’échanges de bien? Vous avez une demande personnalisée ?

WAT ASD GROEP VOOR U KAN DOEN

Door het beheer van uw DEB-aangiften uit te besteden, geniet u van aanzienlijke voordelen met betrekking tot tijdwinst, geldwinst en geruststelling, voor uzelf maar ook voor uw werknemers. Als u weet welke voordelen de uitbesteding van aangiften (DEB of Intrastat) uw onderneming kan brengen, hoeft u alleen nog een strategische en betrouwbare partner te vinden die u begeleidt bij de nodige stappen. Dankzij de ervaring en de knowhow die in ruim 20 jaar zijn verworven, neemt ASD Groep alle douaneformaliteiten op zich en begeleidt de groep u bij uw stappen, aangiften en transacties op de lange termijn.

 • Opstelling, controleOpstelling, controle en verzending van DEB-, DES- en Intrastat-aangiften
 • Analyse en controleAnalyse en gedetailleerde maandelijkse controle van al uw factureringsverkeer
 • Invoering en controleInvoering en controle van de conformiteit van de facturen en van de douanenomenclatuur
 • DouanenomenclatuurZoeken naar en controleren van de douanenomenclatuur
 • OndersteuningOndersteuning bij belasting- of douancecontrole
 • OpleidingOrganisatie van specifieke opleidingen voor de verwerking van DEB-/DES-aangiften, ideaal voor uw medewerkers

DEFINITIE VAN DE AANGIFTE INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERINGEN/INTRASTAT

De aangifte intracommunautaire leveringen (déclaration d’éechanges de biens of DEB)/Intrastat-aangifte is een verplichting tot maandelijkse aangifte bij de douanedienst. Hierin wordt alle verkeer van goederen van B2B opgenomen dat heeft plaatsgevonden tussen Frankrijk en een andere lidstaat van de Europese Unie. DEB is de term die in Frankrijk wordt gebruikt en Intrastat wordt in de rest van Europa gebruikt.

AANGIFTE INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERINGEN: HET BELANGRIJKSTE DAT U MOET WETEN

Binnen Europa kunt u vrijelijk handelstransacties binnen de Europese Unie uitvoeren zonder formaliteiten en zonder controle aan de grenzen, wat betekent dat u ook geen douaneaangifte doet. Tegenwoordig moet u, al naar gelang het doel van uw activiteiten, een aangifte intracommunautaire leveringen (DEB)/Intrastat-aangifte of een aangifte intracommunautaire diensten (DES) invullen.

Wanneer wordt gesproken van handelsverkeer binnen de Europese Unie, betekent de term ‘invoering’ de aankomst van communautaire goederen op het nationale grondgebied en ‘verzending’ de verzending van goederen. De DEB-/Intrastat-aangifte is derhalve een aangifte die een overzicht geeft van alle invoeringen en verzendingen van uw onderneming die zijn verricht met andere lidstaten van de Europese Unie.

Deze aangifte intracommunautaire leveringen is complex en moet al het communautaire goederenverkeer tussen Frankrijk en een andere lidstaat van de EU bevatten, en met name:

 • Het intracommunautaire handelsverkeer van goederen waarover accijns wordt geheven;
 • De ingevoerde goederen waarvoor rechten en belastingen zijn betaald, en die zijn verzonden naar een andere lidstaat;
 • De communautaire goederen die zijn verzonden naar een onderneming van een andere lidstaat, van waaruit deze worden uitgevoerd;

Sommige categorieën goederen blijven echter verplicht tot complexere formaliteiten (alcoholhoudende dranken, tabak, oorlogsmaterieel, geneesmiddelen) en zijn van de DEB uitgesloten, zoals ook het handelsverkeer met overzeese departementen.

Opgemerkt dient te worden dat de Intrastat-aangifte in de rest van Europa (d.w.z. buiten Frankrijk) uitsluitend statistisch is en vergezeld gaat van een aanvullende belastingaangifte om het handelsverkeer tussen lidstaten te kunnen vaststellen. Voor de goede orde is de Intrastat-aangifte verplicht zodra een bepaalde gedefinieerde drempelwaarde wordt overschreden. Deze drempelwaarde komt overeen met het inkoop- of verkoopbedrag van de intracommunautaire transacties.

WAT U MOET WETEN

 • De aangifte intracommunautaire leveringen moet elke maand worden gedaan. De uiterste datum voor indiening verschilt van land tot land.
 • De drempelwaarden voor de aangifte intracommunautair goederenverkeer (of Intrastat-aangifte) verschillen van land tot land
 • Er zijn bij de wet zware sancties voorzien in geval van verzuim van opstelling van de DEB. Boetes kunnen tot EUR 1.500 per niet-aangegeven maand bedragen.
 • De wet geeft ondernemingen toestemming een beroep te doen op externe dienstverleners voor opstelling en indiening van de DEB-/DES-/Intrastat-aangiften.

De Declaration of Exchange of Goods (DEB) is een communautair douanedocument bedoeld om de Franse douane op de hoogte te stellen van het intracommunautaire goederenverkeer binnen de Europese Unie. Met een DEB kan de Douane buitenlandse handelsstatistieken samenstellen, BTW-regels afdwingen en frauduleus verkeer bestrijden.

Voor de uitwisseling van diensten is de equivalente verklaring de European Service Declaration (ESD).

In de Europese Unie voert u de meeste van uw commerciële activiteiten in volledige vrijheid uit, maar u moet elke maand een verklaring van goederenuitwisseling (DEB) naar de douane sturen waarin al uw uitwisselingen van goederen worden vermeld. in heel Europa.

Met DEB kan de administratie twee van zijn missies uitvoeren:

de ontwikkeling van handelsstatistieken in Europa
zorgen voor naleving van de btw-belastingregels in Europa
De verklaring van handel in goederen (DEB) tussen EU-lidstaten maakt het aldus mogelijk om aan deze verplichting op een eenvoudige en unieke manier te voldoen.

Deze formaliteit ontslaat u niet van btw-verplichtingen, aangezien intracommunautaire handel wordt gefactureerd als een nationale btw, moet u contact opnemen met uw belastingcentrum.

In welke gevallen moet je een DEB deponeren?

Twee termen om te onthouden in EU-handel:

Inleiding: aankomst van communautaire goederen op het nationale grondgebied
Verzending: verzending van goederen vanuit Frankrijk naar een EU-land
Als u in een van deze twee gevallen zit, moet u een DEB indienen op het moment van de introductie:

U hebt gedurende het vorige kalenderjaar introducties gemaakt voor een bedrag gelijk aan of groter dan 460.000 euro
U heeft in het voorgaande kalenderjaar minder dan € 460.000 geïntroduceerd, maar u overschrijdt deze drempel gedurende het jaar
Op dezelfde manier, in het geval waarin uw bedrijf net is gecreëerd of als het uw eerste ruil van goederen met een andere lidstaat is, moet u een verklaring van binnenkomst alleen indienen als het totale bedrag van uw inzendingen bereikt 460 000 €.

Op het moment van verzending moet u echter een verklaring afleggen voor de eerste intracommunautaire levering, ongeacht het bedrag, en u moet een DEB invullen bij levering vanaf de eerste euro.

Zoekopdrachten gerelateerd aan Goederen / Intrastat Exchange Declaratie

Import, btw-verlegging, intracommunautair btw-nummer, territorialiteit, algemeen belastingwetboek, btw-betaling, EU-land, export, belasting over de toegevoegde waarde, belastbaar, vrijstelling, dienstverlening, vrijgesteld, lidstaten, BTW-aangifte, BTW in Frankrijk, aansprakelijk, verlegging, verschuldigd, onderwerp.

Form service

Contactez nos experts

Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres ?
Contactez-nous et nos experts vous répondront rapidement.

AANVERWANTE DIENSTEN ASD

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Copyright © ASD Group 2019 - All right reserved - Sitemap

Contactez nos experts