Hoe kunt u de ticpe (voorheen tipp) terugvorderen? | ASD

Vereenvoudig uw internationale ontwikkeling

 • Home
 • Hoe kunt u de ticpe (voorheen tipp) terugvorderen?

ASD GROUP > SERVICEPAGINA’S > Hoe kunt u de ticpe (voorheen tipp) terugvorderen?

Hoe kunt u de ticpe (voorheen tipp) terugvorderen?

Choisissez votre pays
de destination

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la déclaration d’échanges de bien? Vous avez une demande personnalisée ?

WAT ASD GROEP VOOR U KAN DOEN

ASD Group doet de aanvragen voor in Frankrijk aangekochte brandstof voor vele Franse en buitenlandse transportbedrijven, verzorgt de aanvraag van A tot Z en begeleidt u tot de vergoeding van uw belasting.

 • Naleving van proceduresEr moeten zeer specifieke formulieren en procedures met betrekking tot de TICPE worden gerespecteerd
 • Controle van de bewijsstukkenOnze teams analyseren en controleren al uw facturen om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming met de regelgeving zijn
 • Begeleiding van het begin tot het eindeWij treden op in alle fasen van het verzoek om terugvordering

DEFINITIE VAN DE BINNENLANDSE ACCIJNS OP AARDOLIEPRODUCTEN

Alle binnen de Europese Unie gevestigde ondernemingen die vervoermiddelen van 7,5 ton en meer gebruiken binnen de sector voor goederenvervoer, kunnen een verzoek indienen voor de gedeeltelijke teruggave van de TICPE (voorheen TIPP) op basis van hun brandstofverbruik.

INZICHT IN EN TERUGVORDERING VAN DE TICPE

De binnenlandse verbruiksbelasting op energieproducten is een belasting op aardolieproducten en energieproducten die is opgenomen in het EU-recht bij Richtlijn 2003/96/EG en in het Franse recht bij artikel 265 van het douanewetboek.

Het bedrag van de belasting wordt gedefinieerd per geproduceerde eenheid. Dit wordt elk jaar vastgesteld in de Franse wet inzake financiën en varieert van jaar tot jaar.

Door Articles 265(f) en 265(g) of the Customs Codevan het Franse douanewetboek kunnen in aanmerking komende ondernemingen – met name die die gebruikmaken van wegvoertuigen bestemd voor het goederenvervoer – onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een gedeeltelijke teruggave van deze belasting.

Hebt u wegvoertuigen van minimum 7,5 ton die bestemd zijn voor het vervoer van goederen?ASD Group kan de gedeeltelijke vergoeding van deze belasting op het gebruik van de in Frankrijk aangekochte brandstof voor u beheren.

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen:

De stappen om een TICPE-vergoeding aan te vragen

Bedrijven die hun aanvraag kunnen indienen

 • Een privé- of openbaar bedrijf zijn dat onderworpen is aan het handelsrecht
 • Het bedrijf moet op het grondgebied van de Europese Unie zijn gevestigd
 • Het voertuig mag uitsluitend worden gebruikt voor wegvervoer van goederen
 • Het bedrijf moet eigenaar zijn van het voertuig of huurder met een lease- of huurovereenkomst met een looptijd van meer dan 2 jaar

Betrokken voertuigen

 • Voertuig van ten minste 7,5 ton (PTAC of PTRA op de grijze kaart)
 • Voertuig ingeschreven in een lidstaat van de Europese Unie
 • Voertuig dat op de weg mag rijden
 • Voertuig bestemd voor het vervoer van goederen en daarom voorzien is met uitrusting zoals een kipper, aanhangwagen, platform, tank of bevestiging voor containers.

Voor vergoeding in aanmerking komende brandstof

 • gekocht en gefactureerd in Frankrijk
 • verbruikt tijdens het semester waarin de aanvraag wordt ingediend
 • voor alle reizen binnen de EU en naar derde landen

Wat u moet weten

 • Belasting op verontreinigende producten
 • De TICPE vervangt sinds 2011 de TIPP
 • Deze belasting wordt berekend op basis van het volume en niet de prijs
 • De teruggave wordt berekend overeenkomstig regionale of vaste tarieven

Zoekopdrachten gerelateerd aan TICPE belasting restitutie

Vereenvoudiging Finance Bill, openbaar vervoer, tot wijziging, de douane, de openbare financiën, vervoer over de weg, te deponeren, milieuheffing, GNR, stookolie, zware stookolie, verzameld, van toepassing op 1 januari aardgas, stookolie, vrijstelling, diesel niet weg, diesel.

Form service

Contactez nos experts

Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres ?
Contactez-nous et nos experts vous répondront rapidement.

AANVERWANTE DIENSTEN ASD

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Copyright © ASD Group 2019 - All right reserved - Sitemap

Contactez nos experts