Cum se rambursează TVA-ul intracomunitar?

ASD GroupServiciiCum se rambursează TVA-ul intracomunitar?

Principiul rambursării TVA-ului într-o țară membră UE

O întreprindere care a plătit TVA-ul într-una din cele 28 de state membre ale UE, în care nu a fost înființată poate, în anumite condiții, să obțină rambursarea acestuia. Procedurile sunt diferite în funcție de țara în care este înființată întreprinderea. Condițiile de rambursare sunt stricte și diferă de la un stat membru la altul.

Descărcați broșura

Mini contact
reCAPTCHA

Procedurile de rambursare a TVA-ului intracomunitar plătit în străinătate

Dacă întreprinderea este înființată în Uniunea Europeană, rambursarea se efectuează prin intermediul procedurii numite „a 9-a directivă”, prin depunerea unei cereri prin intermediul portalului electronic accesibil în statul membru în care a fost înființată. Cererea de rambursare poate fi depusă direct de către întreprindere sau chiar prin intermediul unui mandatar fiscal.
Dacă întreprinderea este înființată în afara Uniunii Europene, rambursarea se efectuează prin intermediul procedurii numite „a 13-a directivă”, prin depunerea unei cereri de rambursare direct în cadrul administrației fiscale a statului membru în care se solicită rambursarea. Atenție: anumite state membre, cum ar fi Franța, solicită ca cererea să fie depusă de către un reprezentant fiscal local acreditat și desemnat de către întreprindere.
Condițiile de rambursare a TVA-ului intracomunitar
Rambursarea TVA-ului plătit în străinătate nu este posibilă decât dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

pe parcursul perioadei vizate în cererea de rambursare, întreprinderea nu a realizat nicio operațiune pentru care datorează TVA în statul respectiv (cu excepția importurilor) și care ar obliga-o să se să se înregistreze ca plătitoare de TVA;
TVA-ul a fost facturat în mod regulat de către furnizor sau de către prestator;
TVA-ul vizează costurile achizițiilor de bunuri sau de servicii utilizate pentru operațiuni care dau dreptul la deducere;
TVA-ul nu vizează cheltuieli pentru care deducerea TVA-ului este exclusă prin reglementarea locală.

Regulile de deducere a TVA-ului diferă de la un stat membru la altul, fiind așadar necesară analizarea reglementării locale și conținutul acordurilor de reciprocitate pentru a stabili dacă TVA-ul plătit în străinătate este recuperabil sau nu.
Rambursarea TVA-ului plătit în străinătate trece prin mai multe etape 

Auditul fluxului și analiza cheltuielilor recuperabile
Verificarea actelor legate de cheltuieli
Pregătirea și transmiterea cererii
Urmărirea ei la autoritățile locale
Rambursarea sumei recuperate

NOȚIUNI DE REȚINUT

Există posibilitatea de a înainta o cerere de rambursare a TVA-ului, indiferent dacă întreprinderea este înființată în UE sau în afara UE

Condițiile de rambursare variază de la un stat membru la altul

Anumite state membre impun ca cererea de rambursare să fie depusă de către un reprezentant fiscal, cum este cazul Franței 

Accizele, scutire, deducere legea finanțelor, să plătească înapoi, codul fiscal al cotei standard, impozit, plătit, fără TVA, servicii fiscale, servicii scutite de TVA franceze, cotele de TVA, ca urmare, plată a TVA, TVA, persoană impozabilă, TVA în Franța, taxă pe valoarea adăugată, TVA, declarație de TVA.

ContactațI-ne

Ce poate ASD group să facă pentru dumneavoastră

Noi luăm în considerare toate demersurile administrative referitoare la recuperarea TVA-ului dvs.: verificarea facturilor (mențiuni obligatorii etc.), analiza cheltuielilor deductibile și non-deductibile, înregistrarea facturilor, pregătirea și depunerea cererii, comunicarea cu administrația fiscală, monitorizarea înaintării dosarului etc.

Centralizați-vă toate cererile de rambursare la un singur prestator

Răspundem la toate întrebările eventuale ale administrației

Verificarea mențiunilor obligatorii ce trebuie să apară pe facturile de cumpărare

Întocmirea și depunerea cererii ținând cont de formatul UE

Vă rămânem alături până la rambursarea TVA