Опростете развитието си в международен план

Бъдете призовани от експерт

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupУслугиЗащо и как да назначим акредитиран представител?

Защо и как да назначим акредитиран представител?

Определение за акредитиран представител

Акредитираният представител се назначава от дружествата, установени извън Европейския съюз, за да се осигури спазването на всички формалности, свързани с регистрацията по ДДС в съответната страна-членка на ЕС. Акредитираният представител е отговорен пред администрацията и се ангажира да извършва необходимите действия и да подава необходимите декларации от името на своя клиент, както и да гарантира спазването на данъчното законодателство.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

Акредитираният представител - сигурност за вас

Вие сте дружество, установено извън Европейския съюз и трябва да извършвате облагаеми с ДДС операции в една от неговите държави-членки. Европейската директива 2006/112/СЕ задължава дружествата от трети държави, които осъществяват облагаеми операции в Европа, да използват услугите на акредитиран представител, който да отговаря за всички данъчни и административни формалности. Европейският Съюз въведе това задължение, за да гарантира качествено и сигурно управление на ДДС. Представителят отговаря за спазването на данъчните задължения на дружеството от трета страна, за контрола на стокооборота, фактурирането и за подаването на коректно попълнените декларации по ДДС в срок. Представителят носи отговорност пред данъчните власти.

Неговите услуги включват :

 • Гарантиране, че фирмата Ви има данъчна идентификация, за да получи ДДС номер
 • Данъчна идентификация на Вашето дружество и регистриране на ДДС номер
 • Проверка и обработка на Вашите данъчни документи
 • Изготвяне на ДДС декларации
 • Подаване на ДДС декларации, декларации за обмен на стоки и/или услуги, Intrastat декларации
 • Управление на заявленията за възстановяване на ДДС
 • Съдействие в случай на данъчна проверка
 • Връзка между дружеството и местната администрация
 • Спазването на европейските и местните фискални разпоредби

Важно е да запомните:

Tax representative
 • Акредитираният представител регистрира по ДДС дружество от страна извън Европейския Съюз
 • Акредитираното представителство Ви позволява да оперирате като европейско дружество, без ограничения

Това, което asd group може да направи за вас


Като Ваш представител, ASD Group ще бъде Ваш изключителен посредник пред данъчната и митническата администрация, за да отговори на всички възникнали въпроси и да защитава интересите Ви пред френската администрация заедно с нашите партньори от 24 държави в света.

Експертите на ASD Group са на Ваше разположение за да опростят обработката на вашите облагаеми сделки в чужбина и да Ви предложат конкретна помощ за разрешаване на възникнали казуси.

РЕГИСТРИРАНЕ НА ДДС НОМЕР

РЕГИСТРИРАНЕ НА ДДС НОМЕР

Регистриране на дружество от трета страна по ДДС в Европа
АНАЛИЗ И ПРОВЕРКА

АНАЛИЗ И ПРОВЕРКА

Ежемесечна проверка и анализ на всички фактури за покупки и продажби в Европа
ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ДДС

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ДДС

Изготвяне и подаване на ДДС декларации в съответствие с изискванията на конкретната държава
ДЕКЛАРАЦИЯ INTRASTAT

ДЕКЛАРАЦИЯ INTRASTAT

Подаване на INTRASTAT декларации, когато праговете са надскочени
СЪДЕЙСТВИЕ

СЪДЕЙСТВИЕ

Съдействие в случай на данъчна или митническа проверка
МНОГОЕЗИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

МНОГОЕЗИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

Вашето досие се проследява от А до Я от сътрудник, говорещ Вашия език.