Jak uzyskać numer EORI?

Uprość swój rozwój międzynarodowy

Demandez votre remboursement
de tva 2018 !
Date limite au 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE et vous avez effectué des
achats dans un État membre de l'UE !
Vous pouvez peut être en obtenir le remboursement

ASD GroupJak uzyskać numer EORI?

Jak uzyskać numer EORI?

CZYM JEST NUMER EORI?

Wszystkie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, które przeprowadzają operacje celne, importowe lub eksportowe muszą uzyskać numer EORI (Rejestracja i identyfikacja podmiotu gospodarczego - Economic Operator Registration and Identification). Jeśli przedsiębiorstwo spoza Unii Europejskiej wysyła towary z kraju trzeciego, aby dostarczyć je do Unii Europejskiej na warunkach Incoterm DDP (Delivery Duty Paid), firma dostarczająca towary ponosi wszystkie koszty, w tym koszty transportu, VAT importowy i wszystkie opłaty celne. Obliguje to również to przedsiębiorstwo do posiadania numeru EORI, który jest unikalnym numerem identyfikacyjnym na potrzeby celne i jest używany głównie w deklaracjach elektronicznych. Umożliwia on również bezpieczne przeprowadzanie operacji handlowych oraz identyfikację podmiotu za pomocą unikalnego numeru. 

Mini contact
(+XX) X XX XX XX XX)
reCAPTCHA

KIEDY PRZEDSIĘBIORSTWU POTRZEBNY JEST NUMER EORI?

Aby móc importować lub eksportować towary z/do Unii Europejskiej, każde przedsiębiorstwo mające siedzibę poza Unią Europejską ma obowiązek uzyskania numeru EORI wydawanego przez organy celne pierwszego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego realizuje przywóz. Przedsiębiorstwo otrzymuje tylko jeden numer EORI, który może być używany do importowania towarów do wszystkich państw członkowskich UE. W większości przypadków numer EORI jest powiązany z wewnątrzwspólnotowym numerem NIP uzyskanym przez przedstawiciela podatkowego wyznaczonego na terenie UE.

 

CO ASD GROUP MOŻE ZROBIĆ DLA CIEBIE?

ASD Group pomaga uzyskać numer EORI w celu ułatwienia składania importowych i eksportowych deklaracji celnych.

Uzyskanie numeru EORI

Numer jest ważny we wszystkich państwach członkowskich UE

Analiza przebiegu procedur

Sporządzanie, sprawdzanie i wysyłanie DEB, DES i Intrastat

 

Analiza i kontrola

Comiesięczna szczegółowa analiza i kontrola przepływu faktur

Zarządzanie operacjami firmy od A do Z

Wprowadzanie i weryfikacja zgodności faktur i terminologii celnych

Monitorowanie przepływów

Wyszukiwanie i weryfikacja terminologii celnych

Optymalizacja kosztów i zasobów

Organizacja szkoleń w zakresie operacji celnych − idealna pomoc dla Twoich pracowników

Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pakar kami siap membantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询