Logo-ASD_noir

ДДС ставки, приложими от 1 януари 2019 г.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Тук са дадени ДДС ставките, приложими от 1 януари 2019 г. Моля, имайте предвид, че тези ставки могат да се променят през годината.

Държава членка

Код на държавата

Силно намалена ставка

Намалена ставка

Нормална ставка

Германия

DE

7 %

19 %

Австрия

AT

10 %, 13 %

20 %

Белгия

BE

6 %, 12 %

21 %

България

BG

9 %

20 %


Кипър

CY

5 %, 9 %

19 %

Хърватия

HR

5 %, 13 %

25 %

Дания

DK

25 %

Испания

ES

4 %

10 %

21 %

Естония

EE

9 %

20 %

Финландия

FI

10 %, 14 %

24 %

Франция

FR

2,1 %

5,5 %, 10 %

20 %

Гърция

EL

6,5 %, 13 %, 17 %

24 %

Унгария

HU

5 %, 18 %

27 %

Ирландия

IE

4,8 %

9 %, 13,5 %

23 %

Италия

IT

4 %

5 %, 10 %

22 %

Латвия

LV

12 %

21 %

Литва

LT

5 %, 9%

21 %


Люксембург

LU

3 %

8 %

17 %

Малта

MT

5 %, 7 %

18 %


Холандия

NL

9 %

21 %

Полша

PL

5 %, 8 %

23 %

Португалия

PT

6 %, 13 %

23 %


Чешка република

CZ

10 %, 15 %

21 %

Румъния

RO

5 %, 9 %

19 %


Великобритания

UK

5 %

20 %

Словакия

SK

10 %

20 %

Словения

SI

9,5 %

22 %

велу́р

SE

6 %, 12 %

25 %

Държавата членка, прилагаща най-ниската ДДС ставка, е Люксембург с нормална данъчна ставка от 17%. Унгария е държавата членка с най-високата нормална данъчна ставка от 27%. Средната ставка в ЕС е около 21%.  

Не се колебайте да се свържете с нашите експерти за повече информация.

les articles qui pourraient vous intéresser