Европейската Комисия приканва фирмите да се подготвят за „труден Брекзит”

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Актуализирано на:

На 11 септември 2018г. Европейската Комисия издаде съобщение, в което посочва, че поради значителната несигурност относно съдържанието на едно евентуално споразумение за оттегляне между Европейския съюз и Великобритания, фирмите трябва да отчетат факта, че от 30 март 2019г. Великобритания ще се превърне в трета държава за ЕС по отношение на ДДС и митническите правила, и да се подготвят за последиците.

ДДС на трансграничните доставки на стоки и услуги

Фирмите трябва да се запознаят с митническите процедури и формалности за внос и износ, които ще бъдат прилагани спрямо Великобритания след 30 март 2019г. Освен това фирмите трябва да се уверят, че могат да предоставят всички необходими данни по отношение на своите доставки към и покупки от Великобритания към 29 март 2019г.
Данъчно задължените лица, установени във Великобритания, трябва да проверят дали спрямо техните доставки на услуги за ЕС важат нови правила за отговорността след 30 март 2019г.

Режимът на ЕС за съкратено обслужване на едно гише (MOSS) за дигитални услуги, предназначени за потребителския пазар

Съобщението на Комисията съдържа указания по отношение на подаването на справки-декларации за ДДС, както и разяснения на случаи, изискващи промяна на регистрацията от 30 март 2019г.

Заявки за възстановяване на ДДС

Данъчно задължените лица, установени в ЕС и изискващи възстановяване на ДДС от Великобритания, трябва да заявят възстановяването докато Великобритания все още е държава членка на ЕС, тъй като не е налице яснота относно бъдещия режим на възстановяване на ДДС между Великобритания и ЕС.
От 30 март 2019г. данъчно задължените лица, установени във Великобритания, трябва да подадат декларация за възстановяване на ДДС в съответствие с процедурата на възстановяване на ДДС за данъчно задължени лица, установени извън ЕС. Това вероятно ще изисква определянето на данъчен представител за получаването на възстановения данък.

Моля, свържете се с ASD, ако се нуждаете от помощ за подготовката за новите Ви ДДС задължения.

Може да се интересувате от тези статии

ASD станция

Социално представителство и решения за платежната ведомост на местно ниво в САЩ и Канада

Социалното представителство позволява на дадена фирма да възложи на външен изпълнител управлението на човешките ресурси за служител, пребиваващ в Съединените щати или Канада. Тази услуга