Wat is de algemene belasting op verontreinigende activiteiten? | ASD

Vereenvoudig uw internationale ontwikkeling

 • Home
 • Wat is de algemene belasting op verontreinigende activiteiten?

ASD GROUP > SERVICEPAGINA’S > Wat is de algemene belasting op verontreinigende activiteiten?

Wat is de algemene belasting op verontreinigende activiteiten?

Choisissez votre pays
de destination

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la déclaration d’échanges de bien? Vous avez une demande personnalisée ?

WAT ASD GROEP VOOR U KAN DOEN

ASD Groep intervenieert bij TGAP-plichtige bedrijven en begeleidt hen bij de indiening van de aangifte en de betaling daarvan. Dit is een volledige service die wordt aangeboden om ervoor te zorgen dat klanten voldoen aan de fiscale en douaneregelgevingen.

 • Analyse van de ontvankelijkheidAnalyse van uw activiteiten en uw producten op basis van de bestaande nomenclatuur
 • Samenstelling van het dossierBehandeling van het hele dossier om de TGAP-aangifte op te stellen
 • Indiening van de tgap-aangifteIndiening van de TGAP-aangifte bij de douanediensten
 • Naleving van de uiterste termijnen van termijnbetalingenAanmaningen voor de betaling van TGAP-termijnbetalingen
 • OndersteuningOndersteuning in geval van controle door de douanediensten en follow-up van aangiften
 • Vertegenwoordiging van buitenlandse ondernemingenVertegenwoordiging van ondernemingen die niet in Frankrijk zijn gevestigd

DEFINITIE VAN DE ALGEMENE BELASTING OP VERONTREINIGENDE ACTIVITEITEN (TGAP)

De ‘taxe générale sur les activités polluantes’ [algemene belasting op verontreinigende activiteiten] of TGAP is verschuldigd door bedrijven die zich toeleggen op verontreinigende activiteiten of die verontreinigende producten verkopen: afvalstoffen, vervuilende uitstoot, oliën en smeermiddelen, wasmiddelen, delfstoffen, etc.

DE VOOR TGAP IN AANMERKING KOMENDE ONDERNEMINGEN

De algemene belasting op verontreinigende activiteiten is van invloed op elke onderneming die werkt binnen een activiteit die als vervuilend wordt beschouwd, waaronder:

 • Opslag, warmtebehandeling (verbranding) of overbrenging van ongevaarlijke afvalstoffen
 • Opslag, warmtebehandeling, overbrenging of enige andere verwerking van gevaarlijke afvalstoffen waarbij de installatie niet uitsluitend wordt gebruikt voor de afvalstoffen die de onderneming produceert
 • Uitstoot in de atmosfeer van verontreinigende stoffen, levering of gebruik voor de eerste keer van smeermiddelen die afgewerkte olie kunne produceren
 • Gebruik van oliën en smeermiddelen die afgewerkte olie produceren waarvan lozing in het natuurlijke milieu verboden is
 • Gebruik van oliën en smeermiddelen waarna deze niet kunnen worden hergebruikt (oliën voor tweetaktmotoren, vetten gebruikt in open systemen, etc.)
 • Levering of gebruik voor de eerste keer van bepaalde wasmiddelen (inclusief hulpmiddelen voor reiniging) of wasverzachters

Wie is TGAP-plichtig?

Een onderneming die verontreinigende producten fabriceert, importeert of invoert is TGAP-plichtig in Frankrijk. De TGAP wordt door de douanedienst geïnd. Deze belasting is verschuldigd voor verontreinigende producten bij hun eerste toelating tot het vrije verkeer in Frankrijk door de fabrikant of de importeur, of door een natuurlijke of rechtspersoon die intracommunautaire verwervingen realiseert. De belasting wordt berekend op grond van het tarief dat is gedefinieerd voor elk TGAP-bestanddeel afzonderlijk. Dit tarief wordt elk jaar aangepast. De grondslag van de belasting wordt berekend op grond van de hoeveelheid afvalstoffen.

Wat u moet weten

 • De voor TGAP in aanmerking komende ondernemingen moeten een register bijhouden waarin met name de hoeveelheid en de aard van de afvalstoffen, de verwerkingsmethode daarvan, etc. worden opgenomen.
 • Als het bedrag van de aangifte minder dan EUR 450 bedraagt, is de belasting niet verschuldigd.
 • Er is voorzien in zware sancties inarticle L541-10 of the Environment Code[Code de l’environnement] in geval van verzuim de TGAP aan te geven.

Verwante zoekopdrachten naar TGAP-belastingverklaring

Declaratieven, financiële correcties, belastingbetalers, belastingvermindering, belastbaar, werkingssfeer, corrigendum, belastingstelsel, vennootschapsbelasting, gelijkgesteld, royalty, vereenvoudiging, mark-up, douanecode, eigen risico, financieel recht, algemene code, onderwerp, Algemene belastingwet, vrijgesteld.

Form service

Contactez nos experts

Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres ?
Contactez-nous et nos experts vous répondront rapidement.

AANVERWANTE DIENSTEN ASD

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Copyright © ASD Group 2019 - All right reserved - Sitemap

Contactez nos experts