Wat is de algemene belasting op verontreinigende activiteiten?

Vereenvoudig uw internationale ontwikkeling

Demandez votre remboursement
de tva 2018 !
Date limite au 30 juin 2019/span>
Vous êtes une entreprise hors UE et vous avez effectué des
achats dans un État membre de l'UE !
Vous pouvez peut être en obtenir le rembrousement

ASD GroupServicepagina’sWat is de algemene belasting op verontreinigende activiteiten?

Wat is de algemene belasting op verontreinigende activiteiten?

Definitie van de algemene belasting op verontreinigende activiteiten (tgap)

De ‘taxe générale sur les activités polluantes’ [algemene belasting op verontreinigende activiteiten] of TGAP is verschuldigd door bedrijven die zich toeleggen op verontreinigende activiteiten of die verontreinigende producten verkopen: afvalstoffen, vervuilende uitstoot, oliën en smeermiddelen, wasmiddelen, delfstoffen, etc.

Mini contact
(+XX) X XX XX XX XX)
reCAPTCHA

De voor tgap in aanmerking komende ondernemingen

De algemene belasting op verontreinigende activiteiten is van invloed op elke onderneming die werkt binnen een activiteit die als vervuilend wordt beschouwd, waaronder:

  • Opslag, warmtebehandeling (verbranding) of overbrenging van ongevaarlijke afvalstoffen
  • Opslag, warmtebehandeling, overbrenging of enige andere verwerking van gevaarlijke afvalstoffen waarbij de installatie niet uitsluitend wordt gebruikt voor de afvalstoffen die de onderneming produceert
  • Uitstoot in de atmosfeer van verontreinigende stoffen, levering of gebruik voor de eerste keer van smeermiddelen die afgewerkte olie kunne produceren
  • Gebruik van oliën en smeermiddelen die afgewerkte olie produceren waarvan lozing in het natuurlijke milieu verboden is
  • Gebruik van oliën en smeermiddelen waarna deze niet kunnen worden hergebruikt (oliën voor tweetaktmotoren, vetten gebruikt in open systemen, etc.)
  • Levering of gebruik voor de eerste keer van bepaalde wasmiddelen (inclusief hulpmiddelen voor reiniging) of wasverzachters

Wie is TGAP-plichtig?

Een onderneming die verontreinigende producten fabriceert, importeert of invoert is TGAP-plichtig in Frankrijk. De TGAP wordt door de douanedienst geïnd. Deze belasting is verschuldigd voor verontreinigende producten bij hun eerste toelating tot het vrije verkeer in Frankrijk door de fabrikant of de importeur, of door een natuurlijke of rechtspersoon die intracommunautaire verwervingen realiseert. De belasting wordt berekend op grond van het tarief dat is gedefinieerd voor elk TGAP-bestanddeel afzonderlijk. Dit tarief wordt elk jaar aangepast. De grondslag van de belasting wordt berekend op grond van de hoeveelheid afvalstoffen.

Verwante zoekopdrachten naar TGAP-belastingverklaring

Declaratieven, financiële correcties, belastingbetalers, belastingvermindering, belastbaar, werkingssfeer, corrigendum, belastingstelsel, vennootschapsbelasting, gelijkgesteld, royalty, vereenvoudiging, mark-up, douanecode, eigen risico, financieel recht, algemene code, onderwerp, Algemene belastingwet, vrijgesteld.

Wat u moet weten

  • De voor TGAP in aanmerking komende ondernemingen moeten een register bijhouden waarin met name de hoeveelheid en de aard van de afvalstoffen, de verwerkingsmethode daarvan, etc. worden opgenomen. 2 3
  • Als het bedrag van de aangifte minder dan EUR 450 bedraagt, is de belasting niet verschuldigd.
  • Er is voorzien in zware sancties in article L541-10 of the Environment Code [Code de l’environnement] in geval van verzuim de TGAP aan te geven.

Wat asd groep voor u kan doen

ASD Groep intervenieert bij TGAP-plichtige bedrijven en begeleidt hen bij de indiening van de aangifte en de betaling daarvan. Dit is een volledige service die wordt aangeboden om ervoor te zorgen dat klanten voldoen aan de fiscale en douaneregelgevingen.

Analyse van de ontvankelijkheid

Analyse van uw activiteiten en uw producten op basis van de bestaande nomenclatuur

Samenstelling van het dossier

Behandeling van het hele dossier om de TGAP-aangifte op te stellen

Indiening van de tgap-aangifte

Indiening van de TGAP-aangifte bij de douanediensten

Naleving van de uiterste termijnen van termijnbetalingen

Aanmaningen voor de betaling van TGAP-termijnbetalingen

Ondersteuning

Ondersteuning in geval van controle door de douanediensten en follow-up van aangiften

Vertegenwoordiging van buitenlandse ondernemingen

Vertegenwoordiging van ondernemingen die niet in Frankrijk zijn gevestigd
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pakar kami siap membantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询