Uprość swój rozwój międzynarodowy

Być powołani przez eksperta

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupUslugiDlaczego powinieneś zlecić składanie deklaracji o usługach europejskich?

Dlaczego powinieneś zlecić składanie deklaracji o usługach europejskich?

Definicja deklaracji usług europejskich

Deklaracja Usług Europejskich (DES) jest wymagana od stycznia 2010 roku wobec francuskich przedsiębiorstw dostarczających usługi firmom, które mają swoje siedziby w innych krajach Unii Europejskiej. Deklaracja usług europejskich zawiera listę wszystkich przeprowadzonych transakcji i musi być składana na potrzeby Administracji Celnej aby ta mogła kontrolować podatki w ramach usług wewnątrzwspólnotowych.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

Deklaracja usług europejskich: kluczowe punkty

Obecnie każda francuska firma, zaanagżowana w usługi wewnątrzwspólnotowe musi wypełniać Deklarację Usług Europejskich (DES). W chwili obecnej, każda francuska firma podlegająca VAT poprzez świadczenie usług wewnątrzwspólnotowych zobowiązana jest do składania Deklaracji Usług Europejskich. W przeciwieństwie do Deklaracji wymiany towarów (DEB), nie istnieje minimalna kwota, w której składanie Deklaracji Usług Europejskich nie jest wymagane. Gdy świadczona usługa ma charakter wewnątrzwspólnotowy, deklaracja ta musi być przygotowywana już od pierwszego euro.

Za techniczną stronę Deklaracji Usług Europejskich (np. zgłaszanie on-line) odpowiada organ celny. Z kolei Generalna Dyrekcja Finansów Publicznych ( DGFiP) kieruje wszystkimi kwestiami prawnymi (np. wsparcie dotyczące plików podatkowych on-line, miejsca i charakteru docelowych usług; poradnictwo; pojęcie podatnika/podmiotu, siedziby i zakładu etc.).

Podwykonawstwo Twoich deklaracji DES przezs ekspertów gwarantuje dla Ciebie korzyści w postaci wszechstronnej, profesjonalnej i efektywnej usługi, w pełni zgodnej z obecnymi regulacjami i deklaracjami składanymi w odpowiednich terminach.

Kluczowe informacje do zapamiętania

  • Deklaracje Usług Europejskich należy złożyć w Departamencie Ceł.
  • W przypadku niezłożenia Deklaracji DES mogą zostac nałożone sankcje prawne oraz grzywna w wysokości 1500 euro za każdy miesiąc, w którym deklaracja nie została złożona.
  • Przedsiębiorstwa mogą korzystać ze wsparcia zewnętrznych wykonawców, którzy będą składali DEB/DES/Intrastat w ich imieniu.
  • DEB i DES to dwie odrębne deklaracje. Składanie deklaracji DES staje się obowiązkiem w momencie świadczenia pierwszej usługi.
Podobne wyszukiwania do europejskiego oświadczenia serwisowego

Płatny, administracji podatkowej, ogólny kod, wewnątrzwspólnotowy numer VAT, podatnikami, stawki VAT, terytorialności, odliczeniu VAT odliczyć zwolnienie, płatność podatku VAT, kod podatkowy, deklaratywny, zwolnione podatku od wartości dodanej, odwrócić ładunek , odpowiedzialny, płatny, VAT we Francji, deklaracja VAT.

Co ASD GROUP może dla ciebie zrobić?

Dzięki naszej wiedzy eksperckiej, a szczególnie centrum przetwarzania danych, dedykowanemu przygotowywaniu i zarządzaniu Deklaracjami Usług Europejskich, ASD może pomóc Ci na kilka sposobów:

  • zlecenie wykonywania deklaracji DES na zewnątrz, dzięki czemu unikniesz przepracowania Twoich pracowników z powodu bardzo skomplikowanych zasad,
  • skorzystah z poważnej, profesjonalnej i efektywnej usługi, która szanuje obowiązujące przepisy, i dotrzymuje terminów składania dokumentów.

Przygotowanie, weryfikacja

Przygotowanie, weryfikacja oraz wypełnianie DEB/DES oraz Intrastat

Analiza I kontrola

Szcfzegółowa miesięczna analiza i moinitoring wszystkich Twoich operacji i przepływów

Wprowadzanie I weryfikacja

Wprowadzanie i weryfikacja zgodności faktur i nomenklatury celnej

Nomenklatura celna

Wyszukiwanie i weryfikacja nomenklatury celnej

Wsparcie

Wsparcie w trakcie kontroli administracyjnej lub celnej

Szkolenia

Organizacja specyficznych szkoleń w przetwarzaniu DEB/DES, idealne dla Twoich pracownikow