Uprość swój rozwój międzynarodowy

Być powołani przez eksperta

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupUslugiCzym jest ogólny podatek od działalności zanieszczyszczającej (TGAP)?

Czym jest ogólny podatek od działalności zanieszczyszczającej (TGAP)?

Definicja podatku od działalności zanieczyszczającej środowisko

Podatek od działalności zanieczyszczającej środowisko jest obowiązkowy dla firm, których aktywność lub produkty zanieczyszczają środowisko: odpady, emisje zanieczyszczeń, oleje, preparaty smarujące, detergenty, materiały ekstrakcyjne, itd.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

Kogo dotyczy TGAP?

Podatek od działalności zanieczyszczającej środowisko dotyczy wszystkie firmy prowadzące działalność uznawaną za zanieczyszczającą taką jak:

  • Przechowywanie, obróbka cieplna (spalanie) lub przenoszenie odpadów innych niż niebezpieczne;
  • Przechowywanie, obróbka cieplna, przekazywanie lub jakakolwiek inna obróbka odpadów niebezpiecznych, w przypadku gdy instalacja nie jest wykorzystywana wyłącznie do odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo;
  • Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, dostawa lub użycie po raz pierwszy smarów, które mogą wytwarzać zużyte oleje;
  • Stosowanie olejów smarowych i smarów do produkcji zużytych olejów, których emisja do środowiska naturalnego jest zabroniona;
  • Stosowanie zużytych olejów i preparatów smarowych (dwusuwowe oleje silnikowe, smary stosowane w systemach otwartych itp.);
  • Dostawa lub użycie po raz pierwszy niektórych preparatów do prania (w tym pomocniczych preparatów do prania) lub zmiękczaczy tkanin

Kto jest odpowiedzialny za TGAP ?

Firma produkująca, importująca lub wprowadzająca produkty zanieczyszczające jest zobowiązana płacić TGAP we Francji. TGAP jest pobierany przez urząd celny. Podatkowi podlegają także ci producenci i importerzy, którzy po raz pierwszy wprowadzają tego typu materiały do użytku we Francji, a także osoby fizyczne/prawne, które dokonują zakupów wewnątrzwspólnotowych. Podatek wyliczany jest na podstawie stawek ustalonych dla każdego elementu TGAP. Ta stawka zmienia się co roku. Podstawa opodatkowania jest obliczana na podstawie tonażu odpadów.

UWAGA: zagraniczne firmy zobowiązane do zapłaty TGAP za smary, detergenty i odpady wydobywcze muszą powołać przedstawiciela mającego siedzibę we Francji, którego zadaniem jest załatwienie formalności związanych z deklaracją i zapłaceniem podatku.

PUNKTY DO ZAPAMIĘTANIA

  • Przedsiębiorstwa objęte TGAP muszą prowadzić rejestr wykazujący w szczególności tonaż i rodzaj odpadów, sposób ich przetwarzania...
  • Jeżeli kwota deklaracji jest mniejsza niż 450 euro, podatek nie jest należny.
  • Kary są przewidziane w art. L541-10 Kodeksu ochrony środowiska w przypadku niezłożenia deklaracji TGAP.
Podobne wyszukiwania do wyciągu podatkowego TGAP

Deklaratywny, dodatkowy budżet, podatnicy podatku od redukcji opodatkowaniu, z zakresu, zmiany, systemu podatkowego, podatek od osób prawnych, przyswojone, królewskość, uproszczenie, wzrost, kodeks celny, odliczeniu, prawo finanse, ogólny kod, z zastrzeżeniem, Generalny kodeks podatkowy, zwolniony.

Co ASD group może zrobić dla ciebie

ASD Group pracuje z firmami, które zobligowane są do płaacenia podatku TGAP oraz towarzyszy przy składaniu deklaracji oraz przy płatności. Jest to kompleksowa usługa oferowana, aby zapewnić klientom wypełnianie formalności podatkowych i celnych.

Analiza odpowiedzialności podatkowej

Analiza Twojej działalności oraz produktów według ich nomenklatury

Przygotowanie dokumentacji

Obsługa dokumentacji w celu przygotowania deklaracji tgap

Składanie deklaracji TGAP

Złożenie deklaracji TGAP służbom celnym

Respektowanie terminów

Przypomnienie o zapłacie podatku

Wsparcie

Pomoc w razie kontroli służb celnych i działań następczych w związku z deklaracjami

Przedstawiciel zagranicznych firm

Przedstawiciel firm nie mających siedziby we Francji