Categories
Всички страни

Споразумение за икономическо партньорство между Япония и ЕС/България

Публикувано в Официален вестник на ЕС L330 от 27.12.2018 г. и влязло в сила на 01.02.2019 г., споразумението за икономическо партньорство, подписано между Япония и ЕС/България (връзка на френски), позволява на японските вносители и на българските такива да се възползват от намаления на митата от 15 до 0%.

Categories
Всички страни Канада САЩ

Социално представителство и решения за платежната ведомост на местно ниво в САЩ и Канада

Социалното представителство позволява на дадена фирма да възложи на външен изпълнител управлението на човешките ресурси за служител, пребиваващ в Съединените щати или Канада. Тази услуга за назначаване на служители е силно препоръчителна ако Вашата компания изпрати служител с работно назначение в Съединените щати или Канада за период над 90 дни.

Categories
Всички страни Канада САЩ

Социално представителство и решения за платежната ведомост на местно ниво в САЩ и Канада

Социалното представителство позволява на дадена фирма да възложи на външен изпълнител управлението на човешките ресурси за служител, пребиваващ в Съединените щати или Канада. Тази услуга за назначаване на служители е силно препоръчителна ако Вашата компания изпрати служител с работно назначение в Съединените щати или Канада за период над 90 дни.

Categories
Всички страни САЩ

Данъчно представителство в САЩ: NRI и Nexus

Ако реализирате продажби в САЩ е възможно американската данъчна система да е трудна за разбиране. Тук ще откриете някои елементи, които ще Ви помогнат да разберете спецификите на данъка върху продажбите (ДДС).

Categories
Всички страни Канада

Данъчно представителство / NRI в Канада

Данъчното представителство в Канада, по-известно като NRI (вносител, който не е местно лице), се отнася до предприятие, установено в трета страна, което възнамерява да извършва внос. 

Categories
Всички страни

ДДС и електронната търговия – никога не е твърде късно да бъде приведено в съответствие!

Благодарение на появата и разпространението на MarketPlaces, търговията чрез интернет става все по-лесна.

Categories
Всички страни

ДДС ставки, приложими от 1 януари 2019 г.

Тук са дадени ДДС ставките, приложими от 1 януари 2019 г. Моля, имайте предвид, че тези ставки могат да се променят през годината.

Categories
Всички страни

Bсичко на едно място: уникален портал за ддс

В момента сме в преходен 25-годишен режим, който скоро ще отстъпи място на мерки, които ще променят значително правилата, свързани с ДДС. На 25 май 2018 г. Комисията предложи технически изменения, които да допълнят скорошното предложение за реформа, имащо за цел да повиши устойчивостта на измами на системата за ДДС в ЕС.

Categories
Всички страни Обединеното кралство

Европейската Комисия приканва фирмите да се подготвят за „труден Брекзит”

На 11 септември 2018г. Европейската Комисия издаде съобщение, в което посочва, че поради значителната несигурност относно съдържанието на едно евентуално споразумение за оттегляне между Европейския съюз и Великобритания, фирмите трябва да отчетат факта, че от 30 март 2019г. Великобритания ще се превърне в трета държава за ЕС по отношение на ДДС и митническите правила, и […]

Categories
Всички страни Италия Франция

как се командироват работници във франция и италия през сезона за прибиране на реколтата?

Сезонът на прибиране на реколтата наближава и Вие искате да наемете чуждестранни работници във Франция или Италия? Това очевидно е възможно и се нарича командироване на работници. Просто следвайте правилата, които сме обяснили в тази статия.