Австралия

Опростете развитието си в международен план

Request your vat refund 2018 !
Deadline for submission of claims June 30, 2019
You are a company established outside the EU
You made purchases in one of the Member States of the EU!
You are maybe eligible for VAT refund

ASD GroupBlogАвстралия

Австралия

Всичко важно относно Вашата дейност в ЕС.

Исковете за възстановяване на ддс съгласно 13-та директива  трябва да бъдат подадени преди 30.06.2019

Исковете за възстановяване на ддс съгласно 13-та директива трябва да бъдат подадени преди 30.06.2019

международни данъци

Юридически лица, установени извън Европейския Съюз, които иска да възстановят ДДС, платен през 2018 г., трябва да подадат иск до 30.06.2019 в една от следните страни-членки:

Read more

Краен срок за регистрация по ддс във франция за юридически лица, установени в и извън общността

Краен срок за регистрация по ддс във франция за юридически лица, установени в и извън общността

международни данъци

Ако юридическо лице, установено в или извън общността, подлежи на регистрация по ДДС във Франция, то е длъжно да се регистрира.

процедура по ддс идентификация във франция

За да изпълни формалностите по процеса за регистрация по ДДС във Франция, всяко установено извън Европейския съюз юридическо лице трябва да посочи свой данъчен представител във Франция.
Ако юридическото лице е установено в Европейския съюз, може да подаде заявлението си лично или чрез данъчен агент.

Съответният данъчен представител (или данъчен агент, ако дружеството е установено в Общността) оформя документацията по идентификацията на чуждестранното юридическо лице, необходима за подаване към данъчната администрация.

Европейската Комисия е постановила, че единствено данъчните администрации на всяка от страните-членки са компетентни да издават ДДС номера.

Европейската Комисия не е определила краен срок за издаване на ДДС номер на дружествата във Франция.

Въпреки това, трябва да бъде спазван разумен срок.

В началото данъчната администрация издаваше ДДС номер на чуждестранните компании в рамките на месец и половина от подаването на заявлението към съответния департамент.

Сега данъчната администрация отбелязва значително удължаване на този срок, като процесът може да отнеме до три месеца.

Като Ваш представител или агент, АСД Гпуп Ви съдейства по време на административните процедури с данъчната администрация, сделките Ви във Франция и Европейския Съюз. Свържете се с нас за повече информация.

Read more

Социално представителство и решения за платежната ведомост на местно ниво в САЩ и Канада

Социално представителство и решения за платежната ведомост на местно ниво в САЩ и Канада

командироване на работници

Социалното представителство позволява на дадена фирма да възложи на външен изпълнител управлението на човешките ресурси за служител, пребиваващ в Съединените щати или Канада. Тази услуга за назначаване на служители е силно препоръчителна ако Вашата компания изпрати служител с работно назначение в Съединените щати или Канада за период над 90 дни.

Read more

Данъчно представителство в САЩ: NRI и Nexus

Данъчно представителство в САЩ: NRI и Nexus

международни данъци

Ако реализирате продажби в САЩ е възможно американската данъчна система да е трудна за разбиране. Тук ще откриете някои елементи, които ще Ви помогнат да разберете спецификите на данъка върху продажбите (ДДС).

Read more

Данъчно представителство / NRI в Канада

Данъчно представителство / NRI в Канада

Електронна търговия,международни данъци

Данъчното представителство в Канада, по-известно като NRI (вносител, който не е местно лице), се отнася до предприятие, установено в трета страна, което възнамерява да извършва внос. 

Read more

ДДС и електронната търговия – никога не е твърде късно да бъде приведено в съответствие!

ДДС и електронната търговия – никога не е твърде късно да бъде приведено в съответствие!

международни данъци

Благодарение на появата и разпространението на MarketPlaces, търговията чрез интернет става все по-лесна.

Read more

ДДС ставки, приложими от 1 януари 2019 г.

ДДС ставки, приложими от 1 януари 2019 г.

международни данъци

Тук са дадени ДДС ставките, приложими от 1 януари 2019 г. Моля, имайте предвид, че тези ставки могат да се променят през годината.

Read more

Bсичко на едно място: уникален портал за ддс

Bсичко на едно място: уникален портал за ддс

международни данъци

В момента сме в преходен 25-годишен режим, който скоро ще отстъпи място на мерки, които ще променят значително правилата, свързани с ДДС. На 25 май 2018 г. Комисията предложи технически изменения, които да допълнят скорошното предложение за реформа, имащо за цел да повиши устойчивостта на измами на системата за ДДС в ЕС.

Read more

Европейската Комисия приканва фирмите да се подготвят за „труден Брекзит”

Европейската Комисия приканва фирмите да се подготвят за „труден Брекзит”

Англия,международни данъци

На 11 септември 2018г. Европейската Комисия издаде съобщение, в което посочва, че поради значителната несигурност относно съдържанието на едно евентуално споразумение за оттегляне между Европейския съюз и Великобритания, фирмите трябва да отчетат факта, че от 30 март 2019г. Великобритания ще се превърне в трета държава за ЕС по отношение на ДДС и митническите правила, и да се подготвят за последиците.

Read more

как се командироват работници във франция и италия през сезона за прибиране на реколтата?

как се командироват работници във франция и италия през сезона за прибиране на реколтата?

Италия,командироване на работници,Франция

Сезонът на прибиране на реколтата наближава и Вие искате да наемете чуждестранни работници във Франция или Италия? Това очевидно е възможно и се нарича командироване на работници. Просто следвайте правилата, които сме обяснили в тази статия.

Read more

Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pakar kami siap membantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询