Vereenvoudig uw internationale ontwikkeling

Worden opgeroepen door een deskundige

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupServicepagina’sWaarom zou u uw DES-aangifte uitbesteden ?

Waarom zou u uw DES-aangifte uitbesteden ?

Definitie van de aangifte van intracommunautaire diensten

De DES is sinds 1 januari 2010 een verplichte aangifte voor Franse ondernemingen die dienstverlening leveren aan ondernemingen die zijn gevestigd in andere EU-landen. De DES vat alle gerealiseerde transacties samen en dient te worden verstuurd naar de douanedienst opdat deze de btw-heffing voor intracommunautaire dienstverlening kan controleren.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

Aangifte intracommunautaire diensten (DES): Het belangrijkste dat u moet weten

Indien een btw-plichtige onderneming intracommunautaire diensten levert, moet deze daarvoor een ‘déclaration européenne de services’ [aangifte van intracommunautaire diensten] of DES invullen. Anders dan voor de DEB-aangifte is voor de DES-aangifte geen minimumbedrag vereist waardoor de DES-aangifte niet meer nodig zou zijn: wanneer de geleverde diensten intracommunautair zijn, is de onderneming verplicht een DES-aangifte op te stellen vanaf de eerste euro.

De douanedienst is verantwoordelijk voor het gehele technische deel van de aangifte intracommunautaire diensten (waaronder aangifte via internet), terwijl het directoraat-generaal voor overheidsfinanciën, Direction Générale des Finances Publiques of DGFiP, belast is met alles wat betrekking heeft op de reglementaire aspecten (waaronder ondersteuning van degenen die via internet aangifte doen, de aard en plaats van de betreffende diensten, voorlichting, het begrip belastingplichtige, economische zetel en vaste inrichting, etc.). Wanneer u uw DES-aangiften uitbesteed aan deskundigen op dit vlak, profiteert u van een gedegen, professionele en doeltreffende dienstverlening waarbij de van kracht zijnde regelgeving en de uiterste datum voor indiening van de aangiften in acht worden genomen.

WAT U MOET WETEN

  • De DES is een aangifte die moet worden ingediend bij de douanedienst
  • Er zijn zware sancties voorzien bij de wet in geval van verzuim de DES op te stellen. Boetes kunnen tot EUR 1.500 per niet-aangegeven maand bedragen.
  • De wet geeft ondernemingen toestemming een beroep te doen op externe dienstverleners voor opstelling en indiening van de DEB-/DES-/Intrastat-aangiften.
  • DEB-aangiften en DES-aangiften zijn twee afzonderlijke aangiften. De DES is vanaf de eerste dienstverlening verplicht.
Gerelateerde zoekopdrachten naar European Service Statement

Betaald, belastingdienst, algemene code, intracommunautaire btw-nummer, belastbaar, BTW-tarieven, territorialiteit, BTW aftrekbaar aftrekbaar vrijstelling, de betaling van de btw, tax codes, declaratieve, vrijgesteld belasting over de toegevoegde waarde, omgekeerde lading , verschuldigd, als gevolg, in Frankrijk BTW, BTW-aangiften.

Wat asd groep voor u kan doen

TITEL 6: Dankzij de expertise van ASD Groep en vooral haar centrum dat zich wijdt aan de opstelling en het beheer van aangiften intracommunautaire diensten, kan ASD Groep u op verschillende manieren van dienst zijn:

  • u kunt het beheer van uw DES-aangiften uitbesteden en zo voorkomen dat uw personeel overbelast raakt vanwege de bijzonder gecompliceerde regels op dit vlak
  • u profiteert van een gedegen, professionele en doeltreffende dienstverlening waarbij de van kracht zijnde regelgeving en de uiterste datum voor indiening van de aangiften in acht worden genomen.

Opstelling, controle

Opstelling, controle en verzending van DEB-, DES- en Intrastat-aangiften

Analyse en controle

Analyse en gedetailleerde maandelijkse controle van al uw factureringsverkeer

Invoering en controle

Invoering en controle van de conformiteit van de facturen en van de douanenomenclatuur

Douanenomenclatuur

Zoeken naar en controleren van de douanenomenclatuur

Ondersteuning

Ondersteuning bij belasting- of douancecontrole

Opleiding

Organisatie van specifieke opleidingen voor de verwerking van DEB-/DES-aangiften, ideaal voor uw medewerkers