Zjednodušte si svou činnost v mezinárodním měřítku

Být volán odborníkem

Contact Top Bar CS
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

Sazby DPH platné od 1. ledna 2019

Tímto hovoříme o sazbách DPH platných od 1. ledna 2019. Upozorňujeme, že se tyto sazby mohou v průběhu roku měnit.

Členský stát

Kód země

Super snížená sazba

Snížená sazba

Normální sazba

Německo

DE

7 %

19 %


Rakousko

AT

10 %, 13 %

20 %

Belgie

BE

6 %, 12 %

21 %

Bulharsko

BG

9 %

20 %

Kypr

CY

5 %, 9 %

19 %


Chorvatsko

HR

5 %, 13 %

25 %

Dánsko

DK

25 %

Španělsko

ES

4 %

10 %

21 %

Estonsko

EE

9 %

20 %

Finsko

FI

10 %, 14 %

24 %

Francie

FR

2,1 %

5,5 %, 10 %

20 %


Řecko

EL

6,5 %, 13 %, 17 %

24 %

Maďarsko

HU

5 %, 18 %

27 %


Irsko

IE

4,8 %

9 %, 13,5 %

23 %


Itálie

IT

4 %

5 %, 10 %

22 %


Lotyšsko

LV

12 %

21 %

Litva

LT

5 %, 9%

21 %


Lucembursko

LU

3 %

8 %

17 %

Malta

MT

5 %, 7 %

18 %

Nizozemsko

NL

9 %

21 %

Polsko

PL

5 %, 8 %

23 %

Portugalsko

PT

6 %, 13 %

23 %


Česká republika

CZ

10 %, 15 %

21 %


Rumunsko

RO

5 %, 9 %

19 %


Spojené království

UK

5 %

20 %


Slovensko

SK

10 %

20 %

Slovinsko

SI

9,5 %

22 %

Švédsko

SE

6 %, 12 %

25 %

Členský stát EU, který uplatňuje nejnižší sazbu DPH, je Lucembursko se 17% základní sazbou daně. Maďarsko s 27% základní sazbou daně je členským státem s nejvyšší sazbou DPH. Průměrná sazba v EU je přibližně 21%.  

Pro informace k tomuto tématuse obraťte na naše experty.

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal