Wat zijn de regels m.B.T. Detachering van werknemers in Frankrijk? | ASD

Vereenvoudig uw internationale ontwikkeling

 • Home
 • Wat zijn de regels m.B.T. Detachering van werknemers in Frankrijk?

ASD GROUP > SERVICEPAGINA’S > Wat zijn de regels m.B.T. Detachering van werknemers in Frankrijk?

Wat zijn de regels m.B.T. Detachering van werknemers in Frankrijk?

Choisissez votre pays
de destination

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la déclaration d’échanges de bien? Vous avez une demande personnalisée ?

WAT ASD GROEP VOOR U KAN DOEN ASD

Groep heeft een platform voor het beheer van detachering ontwikkeld: So Posting Worker. Met dit online platform kunt u al uw verplichtingen beheren die verband houden met detachering, zoals de bewaring van verplichte documenten, het beheer van uw gedetacheerde werknemers, de SIPSI-aanvragen of aanvragen van BTP-kaarten en nog veel meer.

Raadpleeg voor meer informatie onze webpagina’s So Posting Worker.

 • Franse vertegenwoordigerASD Groep vertegenwoordigt u in Frankrijk en vormt het contactpunt tussen u en de Franse autoriteiten
 • Beheer van uw dossierWe nemen uw dossier in zijn geheel op ons. Dit omvat alles.
 • Ondersteuning in geval van controleWe interveniëren in geval van controle door de rijkswacht of arbeidsinspectie

DEFINITIE VAN DETACHERING VAN WERKNEMERS

Het detacheren van buitenlandse werknemers op het Franse grondgebied is een in grote mate door de wet afgebakende praktijk. Iedere buitenlandse werkgever die in Frankrijk opereert, moet zich houden aan de Franse sociale wetgeving voor gedetacheerde werknemers, en met name aan de aangifteverplichtingen, de verplichtingen met betrekking tot het salaris en de arbeidsvoorwaarden (arbeidstijd, rusttijden, etc.). In geval van niet-naleving van deze wetgeving kunnen sancties van toepassing zijn.

Verwante zoekopdrachten naar Foreign Workers Detachment / SIPSI

Nationals, Urssaf, werkloosheidsuitkeringen, expats, werkloosheidsverzekering, vaste termijn, afwijking, gastland, buitenlanders in Frankrijk, sociale dialoog, werkgevers, Ministerie van Arbeid, arbeidsmarkt, arbeidsinspecteur, klant, bekwaam, betaald verlof, relaties werk, beroepsziekte, arbeidsongeval.

ASD GROEP BESCHIKT OVER EEN AFDELINGEN DIE ZIJN GEWIJD AAN DEZE ACTIVITEIT:

So posting worker by ASD

Ontdek onze nieuwe website gewijd aan het plaatsen van werknemers in Frankrijk en Italië, in alle soorten bedrijfssectoren (Bouw, Transport, Uitzendarbeid, Evenementen, Handel / Industria, Wijnbouwbedrijf)

Heeft u een tweede werknemer in Frankrijk of Nederland?

ASD Groep heeft een online platform ontwikkeld waarmee u uw verplichtingen volledig kunt beheren overeenkomstig het gewenste werkterrein: vertegenwoordiging, attesten, verplichte documenten, BTP-kaart, informatiedocument voor gedetacheerde werknemers, verplichte aanplakking.

FBezoek : www.soposting-worker.com

REGELS EN VOORWAARDEN VOOR DE DETACHERING VAN WERKNEMERS

Detachering van werknemers door een buitenlandse onderneming neemt bepaalde dwingende voorwaarden met zich mee, waaronder:

 • De betaling van het Franse minimumloon (de sociale premies blijven in het land van herkomst verschuldigd)
 • De arbeidstijd van werknemers
 • De aanstelling van een vertegenwoordiger in Frankrijk die als contactpersoon optreedt tussen de Franse autoriteiten en de buitenlandse onderneming
 • Invulling van een SIPSI-detacheringsattest (één attest per gedetacheerde werknemer)
 • Voor de vervoerssector: verkrijgen van Crit’Air-vignetten
 • Verkrijging van een BTP-kaart voor iedere gedetacheerde werknemer (voor de bouwsector). Raadpleeg onze webpagina voor meer informatie over de BTP-kaart: Wat is de BTP-kaart en hoe kan ik die verkrijgen?
 • Voorlichting van werknemers op bouwplaatsen over hun arbeidsvoorwaarden en rechten door middel van aanplakking en een informatiedocument, vertaald in de talen van de werknemers.

Wat u moet weten

 • De regels met betrekking tot de detachering van werknemers in Frankrijk zijn van toepassing op alle buiten Frankrijk gevestigde ondernemingen.
 • Er worden geldboetes toegepast in geval van niet-naleving van de wetgeving
 • Het is verplicht om een vertegenwoordiger in Frankrijk aan te stellen.
 • Het is verplicht om de sociale wetgeving in Frankrijk te respecteren, met name met betrekking tot het loon.
 • Er moet een attest worden ingevuld voorafgaande aan de detachering op de officiële website van het Franse ministerie van arbeid en in geval van een bedrijfsongeval.
 • De algemene regels zijn anders met betrekking tot de verplichtingen voor de bouwsector en de vervoerssector.
Form service

Contactez nos experts

Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres ?
Contactez-nous et nos experts vous répondront rapidement.

AANVERWANTE DIENSTEN ASD

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Copyright © ASD Group 2019 - All right reserved - Sitemap

Contactez nos experts