Agenda DPH pro společnosti se sídlem v EU
Celní a daňové poradenství v rámci unijního i mezinárodního obchodu
Préparez-vous au Brexit !
Votre entreprise est concernée par le Brexit ?
Vous aimeriez avoir plus d'informations à ce sujet ?

ASD GroupSlužbyAgenda DPH pro společnosti se sídlem v EU

Agenda DPH pro společnosti se sídlem v EU

Obecné daňové zmocnění

Společnosti se sídlem v EU lze zastupovat před úřady pro správu nepřímých daní jednoduše, na základě udělené plné moci. Daňové zmocnění je užíváno ve všech 28 členských státech EU.

Kdy lze využít službu daňového zmocnění?


Daňový zmocněnec zaregistruje vaši společnost jako plátce DPH v jiném členském státě. Pravidelně zazdaňovací období sestaví a podá hlášení k dani z přidané hodnoty, případně jiná hlášení. U správce daně může také vaším jménem žádat o vrácení daňového odpočtu. Daňový odpočet není ve všech státech vyplácen automaticky na základě podaného hlášení tak, jako to známe v tuzemsku.

LES NOTIONS À RETENIR

  • Podnikání v jiném členském státě a registrace k DPH neznamenají nutně povinnost založit sídlo nebo stálou provozovnu.
  • Obchodní činnost vaší společnosti v zahraničí vás může postavit do role osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň v této zemi.
Vznikla vám povinnost registrace k DPH v jiném členském státě a hledáte možnosti daňového zastoupení?

Jaké jsou služby daňového zmocněnce?


Některé obchodní činnosti vedou k povinné registraci k dani v jiném členském státě. Na konečné rozhodnutí může mít vliv pozice vaší společnosti ve dodavatelsko-odběratelském řetězci nebo i typ osoby,  pro kterou je plnění poskytováno. V zásadě se může jednat o následující situace:

  • Intrakomunitární dodání zboží
  • Dovozy a vývozy
  • Skladování zboží na území EU
  • Překročení stanoveného obratu v rámci zásilkového prodje 
  • Některé případy nákupu a prodeje zboží na území členského státu
  • Poskytnutí některého typu služeb (stavebně-montážní práce, přeprava osob apod.)

Služby společnosti asd


En tant que mandataire fiscal, les experts d’ASD Group analysent vos flux de marchandises et de facturation, immatriculent votre société à la TVA, déposent vos déclarations de TVA étrangère et prennent en charge vos déclarations d’échanges de biens si les seuils sont dépassés.

Sestavení hlášení

Sestavení a podání různých typů hlášení

Analýza a kontrola

Sledování fyzického pohybu zboží a související dokumentace

Daňová evidence

Kontrola formálních náležitostí dokladů

Celní kódy

Kontrola, ověření a zařazení zboží do správné nomenklatury

Asistence

Daňové a celní kontroly

Semináře

Organisation de formations pointues dédiées à la TVA intracommunautaire
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询