Vyslání zaměstnanců za výkonem práce do Francie
Celní a daňové poradenství v rámci unijního i mezinárodního obchodu

ASD GroupSlužbyVyslání zaměstnanců za výkonem práce do Francie

Vyslání zaměstnanců za výkonem práce do Francie

Vyslání zaměstnanců do Francie

Francouzská legislativa pečlivě definuje a sleduje povinnosti zahraničních firem vysílajících své zaměstnance na území státu. Zahraniční zaměstnavatelé mají povinnost uplatnit v případě vyslání francouzské pracovní právo, především při vyplácení minimální mzdy a zajištění pracovních podmínek jako je délka pracovní doby nebo např. nárok na odpočinek.

Společnost asd, zástupce na území Francie


Gestion des salariés détachés en France dans le transport (roulants ou navigants)

Společnost ASD je mezinárodní daňová kancelář poskytující služby i v  pracovně právní oblasti. V souvislosti s vývojem pracovních podmínek na francouzském trhu nabízí službu pro zahraniční firmy, které vysílají zaměstnance do Francie a hledají v této zemi usazeného zástupce pro komunikaci s kontrolními orgány.

Společnost ASD vám pomůže s administrativními kroky a snížením případných rizik během kontrol.

Vyslání zaměstnance v oboru dopravy:

Podmínky vyslání zaměstnance z oboru dopravy se liší od pravidel v ostatních sektorech. Pro správu agendy v rámci vyslání řidičů vytvořila společnost ASD online aplikaci.

Více na www.sotruck-app.com

Gestion des salariés détachés en France dans le BTP et tous les autres secteurs (hors Transport)

Aplikace So Truck by ASD byla vytvořena pro zahraniční zaměstnavatele z oboru silniční a vodní dopravy.

Více o  http://www.sotruck-app.com

Základní podmínky dočasného vyslání zaměstnanců


Největší změny v rámci vyslání zaměstnanců do Francie přinesl Zákon na ochranu nekalé soutěže z července 2014 a nařízení Loi Macron ze srpna 2015. Důvodem byl narůstající počet příchozích zahraničních pracovníků;  v roce 2015 byl zaznamenán nárůst o 25%. Pro regulaci pracovního trhu  a zamezení dumpingu, mají zahraniční zaměstnavatelé následující  povinnosti:

  • Vyplácení francouzské minimální mzdy všem vyslaným zaměstnancům
  • Dodržování francouzské pracovní doby
  • Stanovení si ve Francii usazeného zástupce pro komunikaci s kontrolními úřady
  • Podání hlášení o dočasném vyslání zaměstnance  přes oficiální portál SIPSI 
  • Získání identifikační karty BTP pro zaměstnance z oboru stavebnictví

V případě nedostatků nalezených během kontrol jsou společnostem stanoveny pořádkové pokuty. Nutno dodat, že počet provedených kontrol se během posledního roku zdvojnásobil. Kontroly provádí jak inspekce práce, tak policie nebo sociální orgány “Urssaf”.

Podmínky a povinnosti zaměstnavatelů se v jednotlivých sektorech mírně  liší, především v dopravě a již zmiňovaném stavebnictví. Více informací najdete  na našich stránkách, případně nám rovnou napište.

Základní informace

  • Všichni zaměstnavatelé musí pro komunikaci s úřady  zmocnit ve Francii usazeného zástupce.

  • Podmínky vysílání v oboru dopravy se liší od podmínek v oboru stavebnictví a jiných.

Více o vysílání pracovníků do Francie


Téma vysílání zaměstnanců za výkonem práce do Francie je více než aktuální a také dost široké. Proto uvádíme některé oficiální odkazy ve francouzském a anglickém jazyce. Více informací vám ochotně  sdělí naše obchodní oddělení.

Zastupování

Před kontrolními úřady

Vedení personální agendy

Povinná archivace dat

Asistence

Během kontrol inspekce práce

Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询