Waarom zou u uw aangiften intracommunautaire leveringen uitbesteden ?
Vereenvoudig uw internationale ontwikkeling
Préparez-vous au Brexit !
Votre entreprise est concernée par le Brexit ?
Vous aimeriez avoir plus d'informations à ce sujet ?

ASD GroupServicepagina’sWaarom zou u uw aangiften intracommunautaire leveringen uitbesteden ?

Waarom zou u uw aangiften intracommunautaire leveringen uitbesteden ?

Definitie van de aangifte intracommunautaire leveringen/intrastat

De aangifte intracommunautaire leveringen (déclaration d’éechanges de biens of DEB)/Intrastat-aangifte is een verplichting tot maandelijkse aangifte bij de douanedienst. Hierin wordt alle verkeer van goederen van B2B opgenomen dat heeft plaatsgevonden tussen Frankrijk en een andere lidstaat van de Europese Unie. DEB is de term die in Frankrijk wordt gebruikt en Intrastat wordt in de rest van Europa gebruikt.

AANGIFTE INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERINGEN: HET BELANGRIJKSTE DAT U MOET WETEN


Binnen Europa kunt u vrijelijk handelstransacties binnen de Europese Unie uitvoeren zonder formaliteiten en zonder controle aan de grenzen, wat betekent dat u ook geen douaneaangifte doet. Tegenwoordig moet u, al naar gelang het doel van uw activiteiten, een aangifte intracommunautaire leveringen (DEB)/Intrastat-aangifte of een aangifte intracommunautaire diensten (DES) invullen.

Wanneer wordt gesproken van handelsverkeer binnen de Europese Unie, betekent de term ‘invoering’ de aankomst van communautaire goederen op het nationale grondgebied en ‘verzending’ de verzending van goederen. De DEB-/Intrastat-aangifte is derhalve een aangifte die een overzicht geeft van alle invoeringen en verzendingen van uw onderneming die zijn verricht met andere lidstaten van de Europese Unie.

Deze aangifte intracommunautaire leveringen is complex en moet al het communautaire goederenverkeer tussen Frankrijk en een andere lidstaat van de EU bevatten, en met name:

  • Het intracommunautaire handelsverkeer van goederen waarover accijns wordt geheven;
  • De ingevoerde goederen waarvoor rechten en belastingen zijn betaald, en die zijn verzonden naar een andere lidstaat;
  • De communautaire goederen die zijn verzonden naar een onderneming van een andere lidstaat, van waaruit deze worden uitgevoerd;

Sommige categorieën goederen blijven echter verplicht tot complexere formaliteiten (alcoholhoudende dranken, tabak, oorlogsmaterieel, geneesmiddelen) en zijn van de DEB uitgesloten, zoals ook het handelsverkeer met overzeese departementen.

Opgemerkt dient te worden dat de Intrastat-aangifte in de rest van Europa (d.w.z. buiten Frankrijk) uitsluitend statistisch is en vergezeld gaat van een aanvullende belastingaangifte om het handelsverkeer tussen lidstaten te kunnen vaststellen. Voor de goede orde is de Intrastat-aangifte verplicht zodra een bepaalde gedefinieerde drempelwaarde wordt overschreden. Deze drempelwaarde komt overeen met het inkoop- of verkoopbedrag van de intracommunautaire transacties.

WAT U MOET WETEN

  • De aangifte intracommunautaire leveringen moet elke maand worden gedaan. De uiterste datum voor indiening verschilt van land tot land.
  • De drempelwaarden voor de aangifte intracommunautair goederenverkeer (of Intrastat-aangifte) verschillen van land tot land
  • Er zijn bij de wet zware sancties voorzien in geval van verzuim van opstelling van de DEB. Boetes kunnen tot EUR 1.500 per niet-aangegeven maand bedragen.
  • De wet geeft ondernemingen toestemming een beroep te doen op externe dienstverleners voor opstelling en indiening van de DEB-/DES-/Intrastat-aangiften.

WAT ASD GROEP VOOR U KAN DOEN


TITEL 6: Door het beheer van uw DEB-aangiften uit te besteden, geniet u van aanzienlijke voordelen met betrekking tot tijdwinst, geldwinst en geruststelling, voor uzelf maar ook voor uw werknemers. Als u weet welke voordelen de uitbesteding van aangiften (DEB of Intrastat) uw onderneming kan brengen, hoeft u alleen nog een strategische en betrouwbare partner te vinden die u begeleidt bij de nodige stappen. Dankzij de ervaring en de knowhow die in ruim 20 jaar zijn verworven, neemt ASD Groep alle douaneformaliteiten op zich en begeleidt de groep u bij uw stappen, aangiften en transacties op de lange termijn.

Opstelling, controle

Opstelling, controle en verzending van DEB-, DES- en Intrastat-aangiften

Analyse en controle

Analyse en gedetailleerde maandelijkse controle van al uw factureringsverkeer

Invoering en controle

Invoering en controle van de conformiteit van de facturen en van de douanenomenclatuur

Douanenomenclatuur

Zoeken naar en controleren van de douanenomenclatuur

Ondersteuning

Ondersteuning bij belasting- of douancecontrole

Opleiding

Organisatie van specifieke opleidingen voor de verwerking van DEB-/DES-aangiften, ideaal voor uw medewerkers
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询