Какви са изискванията за командироване на служител във франция ?

Simplifiez votre développement à l’international

Préparez-vous au Brexit !
Votre entreprise est concernée par le Brexit ?
Vous aimeriez avoir plus d'informations à ce sujet ?

ASD GroupУслугиКакви са изискванията за командироване на служител във франция ?

Какви са изискванията за командироване на служител във франция ?

ДЕФИНИЦИЯ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

Командироването на чуждестранни работници на френска територия е практика, тясно регулирана от закона. Всеки чуждестранен работодател, предоставящ услуги във Франция, трябва да спазва френското социално законодателство за командированите служители, включително изискванията за отчитане, възнаграждение и условия на труд (работно време, почивка и т.н.). В случай на неспазване на тези закони може да бъдат приложени санкции.

Mini contact

ASD GROUP е учредила услуга, посветена на тази дейност:

So Posting Worker by ASD

Открийте нашия нов уебсайт, посветен на командироването на служители във Франция и Италия във всички видове сектори на дейност (Строителство, Транспорт, Търговия / Промишленост, Панаири / Събития, Временна работа, Винопроизводство)

Включвате ли служители във Франция или Италия?

ASD Group разработи онлайн платформа, която ви позволява да управлявате изцяло вашите задължения в зависимост от страната и желаната област на дейност: представителство, декларации, задължителни документи, карта за строителни и гражданско строителство, информационен документ за командировани служители, задължително публикуване и др.

Посетете нашия уеб сайт : www.soposting-worker.com

РЕГЛАМЕНТ И УСЛОВИЯ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

Командироването на служител от чуждестранно дружество предполага определени задължителни условия като:

 • Плащането на минимална френска заплата (социалните вноски остават дължими в страната на произход)
 • Работно време на служителите
 • Назначаване на представител във Франция, който да служи като връзка между френските власти и чуждестранното дружество
 • Попълване на предварителна декларация SIPSI за служебно пътуване (една декларация за всеки командирован служител)
 • За транспортния сектор, снабдяване с винетни стикери Crit'Air 
 • Снабдяване с BTP карта за всеки отделен служител (за строителната индустрия). За да научите повече за BTP картата, посетете нашата страница: Какво представлява BTP картата и как да се снабдите с нея? 
 • Информирайте служителите на строителните площадки за техните права и условия на труд чрез задължителен документ за осчетоводяване и информация, преведени на езика, който ползват служителите.

Запомнете:

 • Правилата относно командироването на чуждестранни работници във Франция се отнасят за всички дружества, установени извън Франция.
 • При неспазване на закона се прилагат финансови санкции
 • Задължение за назначаване на представител във Франция.
 • Задължение за спазване на социалното право във Франция, особено по отношение на заплатата.
 • Попълнете предварителна декларация за публикуване на официалния уеб сайт на Министерството на труда и в случай на трудова злополука.
 • Задълженията за сектора на строителството и транспорта се различават от общите правила.

Това, което asd group може да направи за вас

ASD Group е разработила 1 платформи за управление на командировките, So Posting Worker.

Тези онлайн платформи Ви позволяват да управлявате всички задължения, свързани със служебните пътувания, като съхранение на задължителни документи, управление на командированите служители, заявки за SIPSI или BTP карти и много други.

За повече информация посетете нашите страници  So Posting Worker.

МЕСТЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ФРАНЦИЯ

МЕСТЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ФРАНЦИЯ

ASD Group ще Ви представлява във Франция и ще бъде връзката между Вас и френските властиs
УРАВЛЕНИЕ НА ВАШЕТО ДОСИЕ

УРАВЛЕНИЕ НА ВАШЕТО ДОСИЕ

Ние се грижим изцяло за вашето досие. Всичко е включено
СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОВЕРКА

СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОВЕРКА

Оказваме съдействие при проверка от страна на жандармерията или инспекцията по труда
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询